Erp in oude ansichten

Erp in oude ansichten

Auteur
:   Werkgroep 'Oud Erp'
Gemeente
:   Veghel
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3657-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Erp in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

8roet uli 6rp.

FolO G. Barten. Veghel.

.' .

9. Groet uit Erp. Het centrum zag er zo'n zeventig jaar geleden weI enigszins anders uit dan nu. Rechts ziet men nag een stukje van de zijgevel en de trappen van het gemeentehuis. De achtergrond wordt beheerst door de fraaie kerktoren. Maar wat daartussen is gelegen, is bijna geheel veranderd. Links staat het cafe van Christ van de Ven nog in oude stijl, Daarnaast liep de Kleine Kerkstraat, juist breed genoeg voor een kar. Op de hoek, op de plaats waar nadien het parochiehuis heeft gestaan, ziet men een huis waarvan het rechter gedeelte winkel was en het linker de herberg van Klerks, met de paardedrinkbak voor de deur. Het laatste - iets terugspringend - in deze rij voor de kerk was het oude kostershuis, vroeger ook schoolhuis. Lantaarnopsteker Van de Waardenburg zorgde elke avond voor "een schitterende verlichting" van het centrum: daar stonden weI drie lantaarns met petroleumlampen.

Erp. R. K. Kerk

10. De rooms-katholieke kerk, gezien vanaf de richting Veghel. Rechts op de foto zien wij de enige taxi geparkeerd, die Erp in die tijd rijk was. Piet Passage was de voorzichtige chauffeur van dit vehikel. V66r de kerk, verscholen achter lindebomen, is het parochiehuis te zien, dat ook werd gesloopt bij de aanleg van het plein. Ret hoge huis aan de rechterzijde, dat thans in gebruik is bij de gemeente, was de woning van burgemeester Van Mil.

11. De houten muziekkiosk, waarvan op andere ansichtkaarten een afbee1ding is vertoond, is in 1938 vervangen door een nieuwe, die van steen werd gemetse1d en die door haar grotere omvang beter geschikt was voor het uitgebreidere muziekgeze1schap, de harmonie "Oefening Baart Kunst". He1aas moeten wij op deze foto constateren dat de unieke dorpspomp intussen is verdwenen.

(}EZICHT OP ERP.

12. Vanaf de kerktoren had het centrum in 1920 een geheel ander aanzien dan thans. Boven de kiosk zien we de woningen waar thans de zaken van Brouwers zijn gevestigd. Daarnaast is de oude pastorie achter in de tuin te zien. Meer naar rechts kijkt men op de daken van de huizen van Van Haandel, dr. Schoonhoff en de herberg van Heselaars (later cafe Van de Ven). Tussen de pastorie en het huis van Van Haandelloopt een zandweg, thans verhard en Pente1straat genaamd, waarlangs toen nog slechts een paar woningen stonden.

GROETe.: CIT ERP.

13. Een groepfoto, genomen voor de herberg tegenover het gemeentehuis. Zij dateert van 1907. Deze herberg werd later verbouwd en geexploiteerd door C. v.d. Ven. Bij de aan1eg van het Hertog Janp1ein moest zij worden ges1oopt.

14. De rooms-katholieke kerk zoa1s die er uit zag in 1890. Zij werd gebouwd in 1843. Op 1 mei 1843 werd de eerste steen ge1egd door pastoor Petrus van der Sanden. De kerk is gebouwd in de zogenaamde waterstaatsstiil. In de bouwkosten werd door het rijk een bijdrage van f 8.000,- ver1eend en de gemeente Erp droeg f 16.000,- bij, De tota1e bouwkosten belie pen een bedrag van f 58.560,-. In 1896 werd de toren door brand verwoest. Onder architectuur van Pierre Cuijpers werd deze in gehee1 nieuwe stij1 herbouwd, wat op andere ansichten ook duidelijk is te zien. Op de achtergrond staat de voormalige meisjesschool (rechts).

15. Het interieur van de rooms-katholieke kerk met de oude banken en de op de muur geschilderde kruiswegstaties. De staande lampen in de banken laten zien dat er nog geen elektrisch lich twas.

Erp. (Gezicht op het Liefdesgesticht.)

16. Aan de linkerzijde zien we de pilasters met het ijzeren hek, dat het terrein bij de kerk afsloot, met daarachter de muur van de speelplaats van de "bewaarschool" en het klooster. Rechts is de woning met winkel van Naris Muselaers, dan het huis van J. v.d. Bosch en dat van de familie Donkers. De dubbele linker rail moest de goede stoomtram helpen te voorkomen dat hij in de bocht zou ontsporen.

17. Een mooie foto van het Sint-Bernardinusgesticht, een klooster dat werd bewoond door circa vijfentwintig nonnen. Het had ook een pensionafdeling waar ongeveer vijftien personen gebruik van maakten en verder was er een afdeling waar een twintigtal bejaarden onderdak yond. In 1957 werd dit klooster, met de tuin, door de gemeente aangekocht en daarna gesloopt. Thans staat op die plaats het bejaardenhuis "Simeonshof".

18. De kerk is op deze foto uit 1910 het enige gebouw dat na al die jaren uiterlijk onveranderd is gebleven. Aan de rechterzijde zijn het klooster (afrastering en muur) en de woningen gesloopt. Op de plaats van de woningen staat thans de meisjesschool, Aan de linkerzijde staan woningen die gedeeltelijk plaats hebben gemaakt voor een showroom van een garagebedrijf. De tramrails zijn hier ook weer duidelijk te zien.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek