Erp in oude ansichten

Erp in oude ansichten

Auteur
:   Werkgroep 'Oud Erp'
Gemeente
:   Veghel
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3657-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Erp in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. Deze foto geeft een beeld van de woningen die in 1920 stonden tegenover de plaats waar thans de Mariaschool staat. Al deze woningen zijn verbouwd en gemoderniseerd. Deze woningen zijn ook te zien (links) op de voorgaande foto. Het verschil in tijd van opname blijkt uit het feit dat op deze foto de elektriciteit in Erp niet meer onbekend was. Men lette op de draden aan de linkerzijde op de foto. Voor haar huis, in de deuropening, staat Cisca, de vrouw van Toontje van Lieshout.

20. De eerste benzinepomp in Erp (met handbediening) stond bij de woning en smederij van W. Munsters in de Kerkstraat, op de plaats waar thans de Mariaschool is. Op de foto komen onder anderen voor: broeder Barsabas (Toon Koop), L. van Lieshout, F. van Lieshout, Ant. Munsters en G. van Haandel (militair).

21. Verder de Kerkstraat ingaande zien we de tuin van de familie Van Maasakkers, die gedeeltelijk plaats heeft moe ten maken voor de Hagelkruisstraat, Voorbij het woonhuis van genoemde familie staan een later afgebroken schuur en een gesloopte woning. Ret elektriciteitsnet was toen nog bovengronds.

Dorpst;.:t:>t. VerbQ t. A teA 1'_ .Br. >

22. Dit mooie straatbeeld is genomen vanuit de bocht tegenover de "Hezelbar". Langs de provinciale weg was nog alles zand. De rails van de stoomtram zijn hier ook duidelijk zichtbaar. Rechts van de op de foto voorkomende man is een van de verdwenen dorpspompen te zien.

Erp. (Gezicht op de brug.)

-'

23. In de Brugstraat is het straatbeeld geheel gewijzigd. Rechts op de foto zien we het oude winkeltje van Jan van de Wijdeven en daarnaast de smederij en de woning van Jan Hendriks met daaraan vastgebouwd nog een oude woning. Al deze gebouwen zijn gesloopt en op die plaats verrezen nieuwe zaken met woningen. Het nag gedeeltelijk bestaande huis aan de linkerzijde is oak geheel verbouwd. Op de achtergrond is de Aa-brug ten dele zichtbaar.

24. Een gedee1te van de Brugstraat zoa1s die er uitzag rond 1920. We zien hier de oude smederij van Jan Hendriks. De deur aan de rechterzijde was de ingang van de smederij, De deur midden op de foto, met het reclamebord ernaast, gaf toegang tot de werkp1aats van Gerard Hendriks, die fietsenmaker was. Gehee1 links staat de woning van Driek van Santvoort. Op de foto zijn onder anderen te herkennen: Jan Hendriks (zittend) en zijn zonen Johan, Jacques en Gerard.

25. De brug over de Aa was een zeer mooie brug met Ieuningen van fraai ijzerconstructiewerk. Links is de brug waarover de stoomtram "raasde". Bij de afscheiding tussen de verkeersbrug en de trambrug staan aan weerszijden de oude petroleumlantaarns. Jammer genoeg werd deze brug door Nederlandse militairen, in de nacht van lOop 11 mei 1940, om half drie, opgeblazen. Rechts voorbij de brug, met het rieten dak, is brouwerij "De Zwaan" van de familie Van den Biggelaar te zien. Deze brouwerij bestond reeds in 1750. Deze foto is uit 1900. Oak hier zien wij weer de tramrails, wat heel begrijpelijk is ais wij bedenken dat de tram v66r 1890 de Erpse reizigers al van dienst was.

Erp. Aabrug en Villa Burgemeester

26. Nog een p1aatje van de Aa-brug, zoa1s die er uitzag v66r 1940. Ook hier is duidelijk te zien dat de brug uit twee de1en bestond, het bredere voor het gewone verkeer en het smal1ere speciaa1 voor de tram. Dit 1aatste gedeelte was dan ook niet bestraat. De rails waren bevestigd op de zware ba1ken van de brug. Voorbij de brug zien we de ambtswoning van de burgemeester.

27. In 1849 werd deze molen (een grondzeiler) gebouwd op de plaats waar nu de klompenfabriek van Bolwerk staat. Een zeer mooie molen, die op 3 december 1949 onherstelbaar werd beschadigd. Van 1897 tot 1949 werd hij bemalen door de familie Fransen; voordien deed hij dienst als hulpkracht van de watermolen. Van 1883 tot 1897 is de molen eigendom geweest van de gemeente Erp. Op de achtergrond staan de roomskatholieke kerk en de helaas ook gesloopte molen van Jo Sondag.

28. Bierbrouwerij "De Meibloem", eigendom van de familie Steenbakkers, werd gebouwd in 1898 en was hiermede, na "De Zwaan" van de familie Van den Biggelaar, de tweede bierbrouwerij in Erp. In 1902 kwam er een derde bij, "De Duif". In 1902 werd aan de rechterzijde van de brouwerij "De Meibloem" een woonhuis aangebouwd. Deze brouwerij is, evenals de twee andere, niet meer in gebruik.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek