Erp in oude ansichten

Erp in oude ansichten

Auteur
:   Werkgroep 'Oud Erp'
Gemeente
:   Veghel
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3657-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Erp in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. In 1932 vierde pastoor dr. A. Meuwese zijn zilveren priesterfeest. In een optocht van feestcomite, harmonie en bruidjes werd hij vanaf de pastorie naar de kerk begeleid. Wij zien hier het opstellen van de optocht. Voorop lopen twee bruidjes met een hoorn van overvloed. Burgemeester Van Mil geeft blijkbaar nog de laatste instructies. Links, met de nation ale driekleur, staat het huis van A. van Haandel. Rechts is de zijgevel van de woning van dr. S.A. Schoonhoff. De mooie bomen vormden slechts een klein gedeelte van de prachtige bomenpartij, die het centrum van ons dorp sierde.

50. In 1936 vertrok burgemeester M.A. Eliens naar Veghel. Bij die gelegenheid werd deze groepfoto gemaakt, waarop naast de seheidende burgemeester zijn gezeten de wethouders H. van Berlo (links) en jonkheer O.E.C. de Kuijper (reehts). Op de aehterste rij staan de raadsleden en het gemeentepersoneel. Van links naar reehts: P. Jong, J. v.d. Elsen, J. Iven, Adr. Heijkants, H. v.d. Heuvel, J. Hendriks, A. Verbruggen, M. Bouw, J. Donkers, M. v.d. Laar, J. Sleegers en P. Beers.

51. Op 27 juli 1930 droeg P. van Dooren te Erp zijn eerste Heilige Mis op. Bij deze gelegenheid werd een familiefoto gemaakt bij de ereboog die, zoals toen gebruikelijk was, door de buurtgenoten was opgericht. Links op de foto staat het huis van de familie Van Dooren, dat stond op de plaats waar thans Munsters Machinefabriek is. De neomist is gezeten tussen zijn ouders, broers, zusters en verdere familieleden. De foto toont aan dat ook toen de witte mutsen en poffers nog veelvuldig werden gedragen.

52. Deze foto toont een praalwagen uit de kindsheidoptocht in 1919, voorstellende "Laat de Kleinen tot mij komen". De kindsheid was in die tijd een jaarlijks terugkerend festijn met een optocht van kinderen, onder andere verkleed als dajaks, engelbewaarder, Sint-Jozef en Maria en afgewisseld met vaak kunstzinnig ontworpen praalwagens met godsdienstige en sym bolische voorstellingen.

53. Driek van Lankvelt heeft de huifkar ingespannen om met zijn pas geboren zoon Leo en de even jonge buurtgenoot Jan Somers, vergezeld van hun respectieve tantes, de gezusters Van Lankvelt en de gezusters Emonds, naar het dorp te rijden. Geboorteaangifte geschiedde op het raadhuis en daarna volgde de doop in de kerk. Dit lijkt nu allemaal eenvoudig, maar het was vroeger vaak geen kleinigheid. Zo is eens het volgende gebeurd. In een zeer strenge winter werd een pasgeborene, wonend op grote afstand van het dorp, naar het centrum gereden. Zoals meestal gebruikelijk, werd bij "Den Brouwer" uitgespannen. Aangifte en doop volgden, maar iedereen was zo verkleumd van de kou en uit zijn gewone doen door het geschok over de hard bevroren zandweg dat als remedie menig citroentje met suiker werd gedronken alvorens de thuisreis werd aanvaard. De kou was wat verdreven, maar het verstand wat beneveld, want toen men eindelijk thuis kwam bleek men de baby te hebben vergeten, Deze lag nog rustig in het cafe, op het biljart!

54. Dit tafereel - "Brabants Dorpsleven" - heeft zich afgespeeld in een boerderij in Den Hoek. De eigenaar was W. van Lankveld (bekend koordirigent in Erp). Zit tend in de turfhoek kijkt hij rustig toe hoe zijn zuster spekpannekoek bakte voor het rniddagmaal. Een echt Brabants tafereel.

55. Een prachtige praalwagen uit de kindsheidoptocht van 1927 met de voorstelling van de Heilige Theresia van Lisieux met het Kindje Jesus. Dagen1ang werd er gewerkt aan zo'n praalwagen voor de optocht, die dan ook zeer veel toeschouwers trok.

56. De Brabantse klederdracht zal voor het nageslacht altijd een leuke herinnering blijven aan de goede oude tijd. Rond 1930 verzamelden zich diverse Boerdonkse bewoners v66r de ingang van de kerk om een plaatje te laten maken van de poffer, de kanten muts, de gazen en de zwarte muts, terwijl ook de klederdracht van de mannen, de duffelse jassen met de pet en de zwarte klompen, toen nog hoogtij vierde. In het midden staat Driek v.d. Heijden, die het initiatief tot deze groepfoto nam, en verder ziin duidelijk herkenbaar:

Frans v.d. Bosch, Piet v.d, Tillaar, Toon v.d. Tillaer, Tijs v.d. Horst, Ties Kanters, Bert van Sinten, Bert Scheepers, Hannes v.d. Bergh, Hannes van Dommelen en Piet van Stiphout. Bij de dames zien we: Truus Manders, Mieke van Dommelen, Marie Kanters, Sien v.d. Wijst, Drika v.d. Heijden, Hanne Meulensteen, Jaantie v.d. Bosch, Nel Kanters, Catrien en Trui Vesters, Sien v.d. Horst en Mie Scheepers.

57. Op deze prent zien we Hanneske van der Velden uit Keldonk, staande bij zijn prachtige bijenstand. Het houden van bijen was echter slechts een hobby, want "Hanneske van Geertjen Aarden" was vee1 meer, namelijk directeurmachinist en boekhouder van het Ke1donkse stoomzuive1fabriekje "Ke1donks We1varen", dat in de jaren rand 1910 zorgde voor de verwerking van de Ke1donkse koeiemelk. De melkfabriek stond waar nu J.J. Kuiipers woont (De Roost 1) en Hanneske van der Veld en woonde met zijn braer Willem en zijn zusters Hanne en Drika in het boerderijtje Teuwse1er 5 (Dieperskant).

58. In 1907 werd deze foto gemaakt. Zij toont ons R. van Dooren (bijgenaamd "Driek de lange meier") en een zwerver, die op zijn zwerftochten vaak Erp aandeed. Ret was een dwerg die bekend was onder de namen "Pietje van Oploo" en "Jantje van Amsterdam".

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek