Erp in oude ansichten

Erp in oude ansichten

Auteur
:   Werkgroep 'Oud Erp'
Gemeente
:   Veghel
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3657-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Erp in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. Deze ploeg arbeiders is bezig met onderhoudswerkzaamheden aan de rails van de stoomtram 's-Hertogenbosch-Helmond-Veghel-Oss. De aanduiding ,,'s B-H" op de gereedschappenwagen geeft aan dat deze in gebruik was op het traject Den Bosch-Helmond. Later werden deze wagens vervangen door lorries, waarmee de werklieden zich, trappend op pinnen die aan de wielen waren bevestigd, over de rails konden voortbewegen.

60. Hier ziet men het interieur van een huisie dat op het Looieind heeft gestaan. Bewoners waren Jan en Marie Smits, bijgenaamd Jan en Marie Teuten (broer en zuster). Rechts op de voorgrond zien we het zogenaamde Lieve Vrouwekastje en in het midden de bedstee. Meer naar links beyond zich het open haardvuur, dat op de foto niet zichtbaar is. Mie zit aardappelen te schillen en Jan is aan het werk op het veld. De drinkwatervoorziening bestond uit een voor de deur liggende waterput. Tach zijn zij oud geworden, Jan zesenzeventig en Marie vierenzeventig jaar.

61. In 1925 was het uitgaansieven van de jeugd veel minder intensief dan thans. Men wist zich op eenvoudige wijze te vermaken, zoais op deze foto blijkt, waarbij de gastvrijheid van onder andere de familie Ties van de Rijt aan de Boerdonksedijk dankbaar werd aanvaard. Een luchtschommel verleende hierbij goede diensten, terwijl Ties dit zondags jeugdvermaak opluisterde met de grammofoon, ook weI "spreekhoorn" genoemd. Men kon er voor enkele centen wat snoep, sigaartjes en sigaretten krijgen, waarbij het gebruikelijke zakgeid van tien cent prettig kon worden besteed. Entree hoefde men voor dit "vermaak-centrum" niet te betalen,

62. Dit is een boterkneedmachine. Nadat de melk was gekarnd werd de boter gekneed om het achtergebleven water eruit te persen. Deze kneedmachine is afkomstig uit een klein boterfabriekje, dat heeft gestaan op het "Oudveld", ter hoogte waar TIU A. Bouw woont. Dit fabriekje werkte aileen met handkracht.

J
~ 63. Het melken van de koeien moest vroeger met de hand gebeuren, De zuivelbonden organiseerden, in sam en werking met de plaatselijke zuivelfabrieken, dan ook handmelkcursussen, waarna de kandidaten een examen moesten afleggen onder toezicht van de rijkszuivelconsulent. Op deze foto ziet u zo'n gezelschap handmelkers, die bij Driek van Berlo op het Oudveld, onder de deskundige leiding van Martien van Moorsel, een cursus volgden van acht a twaalf lessen. Vooral ook de boerinnen namen deel aan zulke rnelklessen. Op de achtergrond ziet u voorzitter Van Berlo en directeur Van de Ven van de Erpse zuivelfabriek "Sint-Jozef".

64. Dat Erp in de vorige eeuw al een harmonie had, bewijst deze foto van 15 juli 1897. Wanneer dit muziekkorps is opgericht weten we niet, wel dat het in 1913 wegens moeilijkheden is geliquideerd. De naam was "Oefening Baart Kunst". Heroprichting van een nieuw muziekgezelschap heeft plaatsgevonden in 1920. Van de muzikanten hebben we de volgende namen kunnen achterhalen. Op de onderste rij, met trombone: Bert Klerks en Ant. Delisse. Op de tweede rij: notaris Copplee (met snor). Op de derde rij: de gebroeders Van Berlo (de nummers vijf en zes, met alt). Op de bovenste rij, met piston: Piet Muselaars (met snor).

65. Op 15 mei 1932 werd het vaandel van de harmonie "Oefening Baart Kunst" gewijd, Deze plechtigheid vond plaats op het kerkplein. Op de achtergrond zien we nog het oude huis van koster E. van Berkel. Typerend zijn de kleine ruitjes in de grote ramen. Ook de bomenpartij was prachtig.

66. Bijen houden is al een heel oude liefhebberij of beroep. In de Erpse kerk staan zelfs twee afbee1dingen van Sint-Ambrosius met de bijenkorf. Hij was de patroon van het bijenhoudersgilde. Van oudsher besefte men het nut van de bijen, niet aileen a1s de verzame1aars van de kostelijke honing, maar begreep men ook de be1angrijke taak die zij vervu1den als bestuivers in de fruitteelt en de tuinbouw. Jan van Lankve1d moet beslist met vee1 p1ezier hebben geirnkerd, getuige zijn keurig verzorgde biienhal, Jan - overleden in 1912 - woonde met zijn zuster in het huis dat nu wordt bewoond door mejuffrouw J. Sevriens. De meeste imkers worden oud. Men beweert dat jicht en kanker onder deze lieden het minst voorkomen.

67. De eiervereniging "Sint-Hubertus" van de buurtschap Heuve1berg. De eieren werden aangevoerd in de hengse1mand. Sommige van deze manden waren boven geheel open, andere konden worden gesloten met twee klepjes. De eieren werden gewogen en uitbetaald door de secretaris-penningmeester Grard v.d. Tillaer: en later werden ze gezamenlijk verkocht aan de eiermijn. Deze foto werd gemaakt in 1915 voor het oude cafe van Van Leuken aan de weg van Erp naar Gemert. V66r het bestaan van deze eierverenigingen werden de eieren in ruil afgenomen door de winkeliers, zodat men zonder betaling in het bezit kon komen van aile allernoodzakelijkste levensmiddelen, zoa1s suiker, brood, kaas, stroop enzovoort.

68. Als de vracht te zwaar werd kon het gebeuren dat het paard vermoeid raakte. Soms met dodelijk gevolg. Het paard van de voerman op deze foto trof dit lot op de Rijbeemd. De handelsman Crit de Greef was dan spoedig ter plaatse om te trachten een voordelig handeltje te doen. Ware er in 1915 in Erp een dierenarts geweest, dan was dit voorva1 misschien anders afgelopen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek