Erp in oude ansichten

Erp in oude ansichten

Auteur
:   Werkgroep 'Oud Erp'
Gemeente
:   Veghel
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3657-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Erp in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

69. De dorpsschool te Keldonk in 1925, aan de ingang van de 1aan bij de Keldonkse kerk. In 1975 allemaal volwassen vaders en moeders, bij wie deze prent leuke herinneringen aan het jonge leven zal oproepen. Van links naar rechts zien we op de bovenste rij: Dina van den Elzen, Stien Coolen, Miet van den Elsen, Betje van Asseldonk, Maria van den Biggelaar, Berta Kemps en Lien Kemps (juffrouw Van de Burgt). Verder: Frits Kerkhof, Wim Kerkhof, Piet van den Bergh, Cor van Duijnhoven, Jan van den Elzen, Driek van Deursen, Piet van den Elsen, Willem van den Elzen, Jan Brugmans, Nard van den Bergh, Mies Biemans, Bertus Biemans, Toon Biemans, Grard Coolen, Antoon Kerkhof, Harrij Kerkhof, Martien Kerkhof, Driek van den Elzen, Mien Biemans, Leen Coolen, Hanneke van den Elsen, Miet van den Bergh, Hanne Kemps, Jo Kerkhof, Riek Kerkhof, Hanneke van den Elsen en Toon Coolen.

70. De leerlingen van het dorpsschooltje te Boerdonk in 1930. Het was een zevenklassige openbare lagere school met tweeenzestig leerlingen en aan het hoofd stonden me ester Van Zutphen en juffrouw Van de Burgt. Deze school stond waar nu de elektrozaak van Jan Tielemans is gevestigd. Zij werd in 1932 vervangen door de katholieke Sint-Nicolaasschool, tegenover de Boerdonkse kerk. Men schreef hier nog met de griffel op een lei en slechts in de hoogste klassen mocht men gebruik maken van pen en inkt. Op de foto ziet u diverse kinderen van de familie "de Hospes", Huijbers, Reijnders, Van Brussel, De Groot, Kerkhof, Van Wanrooij enzovoort. Ongeveer de helft van het aantal leerlingen stond op een andere foto.

Erp. (J9.ngensschooO

71. In 1916 werd deze groepfoto gemaakt van de leerlingen en het personeel van de jongensschool te Erp. Aan de linkerzijde zien wij onderwijzer Van de Burgt, hoofdonderwijzer A. Jaspers en onderwijzeres mejuffrouw A. Langenhorst. Rechts op de foto is een gedeelte van de school te zien. De woning van de hoofdonderwijzer vormt de achtergrond op de linker helft van deze prent.

72. Een foto van een aanta11eerlingen van de meisjesschool te Erp met de twee re1igieuze onderwijzeressen en verder de onderwijzeres mejuffrouw A. Jaspers. De foto is gernaakt, zoals het bord verme1dt, op 3 november 1915.

73. Zestig jaar geleden werd er ook toneel gespeeld. Hoewel de leden van "Semper Virens" amateurs zijn, lijken het wel beroepsartiesten. We zien hier, van links naar rechts: lac. Hendriks, Johan Hendriks, Johan van Lith, Johan v.d. Wiel, Marinus Donkers, Frans Wilbers, Adriaan Verhuizen, Cor Maas en zittend: Herman Verhagen en Ian Verbakel. Het drama "Wanhoop" werd opgevoerd in cafe L. Maas (De Kuijper) aan de Molentiend.

74. Jaren geleden was het een gebruik dat bij vestiging in een nieuwe buurt de buurtgenoten, ter verwelkoming, een versiering aan de woning aanbrachten. In 1916 kwam de familie Rovers in de Brugstraat wonen, in een van de woningen gelegen tegenover de winkel van J. v.d. Wijdeven. Een passende versiering werd aangebracht, waarna een aantal buren zich voor de woning liet fotograferen. Op de foto herkennen wij onder anderen:

Jan Hendriks, Kees Hendriks, Cor Maas, Helena van den Bigge1aar, Dien Hendriks, Kee van der Sanden, Jacques Hendriks, Adr. Heijkants, Noud Heijkants en (tegen de boom ge1eund) Harry Otten en Gerard Hendriks.

75. Ter ge1egenheid van het vijftigjarig dienstverband bij de gemeente Erp van burgemeester A.J. van Mil, in 1926, werden in de versehillende buurtsehappen versieringen aangebraeht. Hier is de ereboog te zien die werd opgerieht door Hoek en Heuvelberg met de inwoners van deze buurtsehappen. Rijksveldwaehter J.N. v.d. Bogaard, die reehts op de foto staat, woonde indertijd in de buurt Heuvelberg.

76. En met deze "stoomfiets" uit 1915 besluiten wij onze rondgang door Erps contreien zoals die er vroeger uitzagen, daarbij niet de pretentie hebbend dat wij volledig zijn. Talrijke beelden zullen nog ontbreken, doch ons fotoboekje za1 er zeker toe bijdragen dat menig autochtone inwoner zich de "goede oude tijden" weer levendig kan voorstellen. Tinus van Lith uit Keldonk kende to en reeds het genot van het gemotoriseerde vervoermiddel. Zijn motor heeft als verlichting de carbidlamp, waarbij water en carbid een gas ontwikkelden dat brandend een helder wit licht uitstraalde. Als claxon deed een formidabele toeter dienst, die ge1uid maakte als men krachtig in de gummibal kneep. Alles biieen een wat oudere versie van de hedendaagse brommer.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek