Est in oude ansichten

Est in oude ansichten

Auteur
:   C. Hopmans
Gemeente
:   Neerijnen
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2450-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Est in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

}~()tO v: d. Anker,

8roet uil 5st.

Uitg. Eo v. Steenis.

5. We b1ijven nog even op hetzelfde punt en zien het winkeltje van de familie Van Steenis, dat in 1897 werd gebouwd. Er is tot op he den niet veel aan veranderd. Voor het raam zien we vaag de snoeppotten, waar men als kind voor een cent uit kon kiezen.

Een winkel was voor een kleine dorpsgemeenschap een belangrijke plaats. Men werd er over de toonbank geholpen, alles moest worden uitgewogen en dat kostte veel tijd. Toen was het leven gelukkig nog niet zo gejaagd. De dorpsnieuwtjes werden uitgewisseld, maar het was meestal zo dat degene die de winkel dreef veel hoorde en weinig zei. Ret gezegde was en is nog steeds: "Weet wel wat ge zegt, maar zeg nooit wat ge weet.'

Op de foto zien we, van links naar rechts: Cornelia Verbeek (zij woonde rechts van de winkel in het kleine huisje van afbeelding 3), Dirgje van Steenis-Hak en dochter Ger van Steenis. Zij trouwde met Jan van Aken uit Opijnen en ze namen later de winkel over. De twee dames zijn Teun Kerkhof en Cornelia Kerkhof, beiden uit KapelAvezaath.

6. We blijven nag steeds in de buurt waar de burgemeesters werden ingehaald. Deze foto is genomen in 1913 bij het inhalen van D.C. den Ouden als burgemeester. Hij was dit tot 1937.

Op de achtergrond een ereboog. De man in uniform op het paard is Drikes de Waal, hij was jachtopziener bij de famiIie Den Ouden. Dagelijk kon men hem met een dubbelloops jachtgeweer door de gemeente zien fietsen. Hij was trouwens de eerste man in Est die een fiets had. Men noemde dat toen een .fllesopee" (velocipede), een fiets met een groat wiel voor en een klein wiel achter.

Links zien we nog twee kleine huisjes. Deze waren van de famiIie De Heus en ze brandden in 1930 af. Het meisje met de paraplu, rechts, is Bet de Jong, naast haar Marie van Meeteren met haar zusje Arta van Meeteren. De meisjes Van Meeteren woonden op het Malsenland.

7. Nog een foto van dezelfde plaats, om nog eens te kunnen zien hoe rijk het dorp aan edele viervoeters was. Links de kleine huisjes met ervoor moeder De Heus en twee kinderen. Reehts voor de stoet loopt verrnoedelijk de toenmalige dorpsveldwaehter Van Aalst. Links de modemer geklede rijksveldwaehter, verrnoedelijk uit Waardenburg. We zien hier reehts weer dezelfde kinderen als op de vorige foto. Nu staat er reehts Cor van Meeteren bij, zuster van Marie en Arta. De jonge man die we op de wagen zagen zitten, was een broer van deze meisjes.

De hoofdonderwijzer had voor de kinderen een welkomstlied gemaakt:

Burgemeester u begroeten wij met vreugde op deze dag (bis) Moog' God u nog vele jaren voor uwe werkkring sparen En ook uw huisgezin (bis]

Kom door liefde en vreugd gedreven Hartetiik feestlied aangeheven Onze burgemeester leve (bis] Scharen w' ons in dichte kringen Makkers laat ons biddend zingen Dat de Heer God ziin zegen geve [bis]

Tot onze spijt hebben we de melodie niet kunnen aehterhalen.

8. Daar we geen foto van de familie Den Ouden bij het inhalen als burgemeester van Est hebben kunnen vinden, maken we een stapje terug naar het gemeentehuis van Est en Opijnen. Deze foto werd gemaakt na de installatie in het gemeentehuis op 23 juli 1913.

Midden op het bordes zien we Daniel Comelis den Ouden, geboren op 9 februari 1880 in Opijnen. Een van zijn voorvaderen was in de achttiende eeuw al schout over de gemeente Est en Opijnen. Vanaf 1840 bek1eedde de familie het burgemeestersambt. Na de 1agere school studeerde Daniel den Ouden aan het gymnasium te Tiel en Gorinchem. Daama verliet hij de gemeente en ging naar een ontvangkantoor in Meerssen (Limburg). Hij werkte voorts als volontair op een grate steenfabriek in Engeland en, terug in onze gemeente, werd hij directeur van de p1aatselijke steenfabriek. Hij was burgemeester van 1913 tot 1937 en overleed na een langdurige ziekte op 18 november 1937.

Naast hem op het bordes zijn vrouw Henriette Marie Colim. Zij werd geboren te Leiden op 2 februari 1872 en overleed op 21 januari 1915 te Scheveningen.

Rechts zijn zoon Benjamin, geboren te Waardenburg op 1 januari 1906. Deze overleed te Utrecht op 10 mei 1930. Links van Benjamin diens jongere broer Henri Marie, geboren te Waardenburg op 25 januari 1910 en overleden te 's-Hertogenbosch op 1 februari 1971.

De gemeenteraad bestond toen uit: H. de Fokkert (de heer meest links met de hoed in de hand), G.H. Groenendaal (meest rechts, blootshoofds), H. van Meeteren (tweede van rechts, naast de heer met de hoed op) en J. van Housselt, C.G. Schaaij en D. van Toom. Het is mij niet bekend of de drie laatstgenoemden op deze foto staan.

9. Het huis waar we nu voor staan is van de familie Den Hartog, in vroegere jaren al bekend door heel Nederland om de wagenmakerij. De oorsprong van het bedrijf ligt in Wadenoijen, want in 1825 begon een zekere Frank v.d. Klift een wagenmakerij, die later werd overgenomen door zijn zoon Frank Nicolaas. In 1866 verhuisde deze met zijn bedrijf naar het dorpsplein in Est, achter het huis waarin thans E.J. den Hartog woont. Dertien jaar later nam zijn schoonzoon, W.J.E. den Hartog, de zaak over.

In 1885 legde Frank de eerste steen voor het huis op de foto. In de eerste jaren werden er behalve wagens, karren en kruiwagens ook houten ploegen en eggen gemaakt. De boeken over het jaar 1876 vermelden het maken van drie boerenwagens, vier karren en elf ploegen en de omzet bedroeg f 1729,82.

Later ging men ook rijtuigen bouwen, dat had Franks zoon Everard geleerd bij onder anderen Schutter en Van Bakel te Amsterdam en bij Donkelaar in Ede. 1919 was een belangrijk jaar: toen werd begonnen met open laadbakken voor auto's en dat was het begin van de carosseriebouw.

Op de foto zien we, van links naar rechts: Nico, Everhard, vader, moeder, Arie, Willem, Jet, Anna, Michelina en Mina.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek