Est in oude ansichten

Est in oude ansichten

Auteur
:   C. Hopmans
Gemeente
:   Neerijnen
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2450-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Est in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

10. Twee foto's uit het begin van de jaren twintig.

Foto rechts: een T-Ford, die naast het normale rem- en koppelingspedaal een derde pedaal had om te schakelen. Voor de nummerplaat zien we de slinger om te starten. In 1925 liet de familie De Kock deze wagen bij Den Hartog bouwen voor het ophalen van melk bij de boeren. De gehele opbouw was van hout. De kosten waren rond de honderd gulden, maar de afleveringskosten van het onderstel, het enige dat van metaal was, lagen rond de duizend gulden.

Links op de foto zien we een onbekende man uit Tiel. Deze kwam een dag om Lin de Kock, rechts op de foto, te leren rijden. Voorheen had Lin de melk met paard-en-wagen opgehaald.

In later jaren ging men ook over op de bouw van autobussen (foto links). Vele hotels hadden zelf een autobus voor het vervoer van hun gasten. Deze bus had een draagvermogen van l300 kilo en er was plaats voor twintig personen. Achter aan de bus zat meestal een trap om er bovenop te kunnen komen. Daar was plaats voor bagage of voor het meenemen van fietsen. Dit laatste gebeurde ook met de bussen die een lijndienst onderhielden.

11. iller nog een terugblik in de richting van het cafe en ook hier zien we weer hoe rijk het dorp aan bomen was. Midden op de foto een paard met een kar met huif. De man emaast is ons onbekend. Naast de kar een stapel boomstammen, bestemd voor de wagenmakerij. Ze werden bij Den Hartog in eigen zagerij verwerkt. De meeste bomen waren iepen en kwamen meestal uit de omgeving, onder andere uit het bos van Ophemert of uit Marienwaerd bij Beesd. De boomstammen werden vervoerd met een mallejan, een voertuig met twee grote wie1en waar men de bomen onder kon hangen. Twee paarden ervoor en heen en terug ging het stapvoets. Zo'n stapel bomen was een geliefde spee1p1aats voor de jeugd.

Het huis op de achtergrond was van de gebroeders Van Meeteren. Er was ook een winkel in en het werd den Trap genoemd.

12. We staan even stil bij het meer dan honderd jaar oude huisje van de familie Jonkers. L. Jonkers liet het bouwen in 1874 en met zijn broer J.A. Jonkers verzorgde hij in Est en omgeving de huisslachtingen. Vaak kon men hen door het dorp zien gaan met krom hout, touw, hakblok en diverse messen. Het was geen gemakkelijk beroep, want de slachtmaand valt nu eenmaal niet in de mooiste tijd van het jaar. En het slachten gebeurde bijna altijd buiten. Het slachten kostte rond 1900 ongeveer twee gulden vijftig en men moest dan driemaa1 naar de klant. Eerst voor het slachten, dan voor het afhakken en ten slotte voor het inzouten van het spek. Behalve slagers waren ze ook rietdekkers. Dat werk viel meestal in gunstiger j aargetij den.

In 1931 liet de familie Jonkers de winkel en de slagerij bouwen die we op de foto zien. De totale kosten bedroegen f 2100,-. In juni 1931 werd het eerste varken ges1acht; dat kostte toen negen cent per vuil pond. Ook werden er schapen ges1acht en dat kostte twaalf gulden voor een schaap van honderd pond. In 1974 moest het winke1tje p1aats maken voor een nieuwe en modemere winkel met slagerij. Tijdens de sloop van het oude pand yond men een plank met de namen van de bouwers er op gekerfd: J.W. van Empe1 (timmerman), C. Zweeris (metselaar) uit Opijnen, J. v.d. Heijden en verder L. Jonkers en L. Jonkers J.Azn.

13. Met deze foto verlaten we de dorpsstraat, maar we staan nog steeds bij het huisje van de familie Jonkers. We gaan weI enkele jaren terug in de tijd, het zal nu zo rond 1925 geweest zijn. Waar op afbeeiding 12 de slagerij stond, zien we nu de hefboom van de waterput, waarmee de emmers water omhoog werden gebracht.

In het huis met de spitse kap, rechts, woonde de familie Van Gessel. We komen hen later in dit boekje nog tegen. In het huis daarnaast woonde de familie E. den Hartog. De torenspits, met op de achtergrond de mooie iepen, prijkt boven alles uit.

Deze foto zal weI rond melkenstijd genomen zijn, want midden op de voorgrond zien we een van de vrouwen met een juk op haar schouders met daaraan de melkemmers. Geheel op de achtergrond komt nog een vrouw met een juk aaniopen. Vrouwen met een juk met melkemmers waren in de zomer, 's morgens en's avonds, een steeds terugkerend dorpsbeeid.

14. Na een foto van de school gezien te hebben, hoort daar ook een schoolfoto bij. We hebben gekozen voor een foto uit circa 1932, vermoedelijk de eerste foto met de a1 eerder genoemde C. Prinsen, hoofd der school. Hij werd geboren op 15 maart 1893 te Almelo. Op 19 juli 1921 behaalde hij zijn hoofdakte en van 22 juni tot 14 augustus 1911 was hij tijdelijk onderwijzer in de gemeente Wierden. Van 15 augustus 1911 tot 1926 was hij onderwijzer en van 1 februari 1926 tot 30 april 1931 hoofd, steeds aan dezelfde school. In mei 1931 verhuisde hij naar Est, waar hij tot 1941 hoofd van de school bleef. Van 1941 tot 1958 was hij hoofd van de school te Opijnen. Behalve hoofd der school had hij ook vele "bijbanen", onder andere de Oranjevereniging en het Groene Kruis. Altijd stond hij voor de dorpsgemeenschap van Est klaar.

Voor de namen van de kinderen beginnen we met de bovenste rij en dan steeds van links naar rechts: Antoon Verweij, Gijs Pippe1, Gerrit Scheffers, Barend van Riemsdijk, Dirkje van Doesburg, Geurt en Jan van Tussenbroek en meester Prinsen.

Tweede rij: Jaantje van Ba1legooijen, Hanneke Jonkers, Huibertje van Eck, Bertha van Ballegooijen en Drieka van Tussenbroek. Voor meester Prinsen links Corrie v.d. Zalm en rechts Drieka Jonkers.

Derde rij: links van juffrouw Boom, met zwart pakje, Hen Verbeek en daamaast Antoon Verweij. Naast het bloementafeltje Corrie van Doesburg, Lena en Rika van Ballegooijen, Sientje Keij en Woutje de Heus.

Geknield op de voorste rij: Chris van Tussenbroek, Hannes van Doesburg, Corrie Verweij, Zus Scheffers en Rem en Gerrit J onkers.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek