Est in oude ansichten

Est in oude ansichten

Auteur
:   C. Hopmans
Gemeente
:   Neerijnen
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2450-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Est in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

llit!:. A Y. Dijk.

Futo A. Y. d. Anker.

8roele uii Est.

20. Boven: voor de laatste maal nag een foto van het huis van de smid. Toen deze foto werd gemaakt werd het bewoond door de familie De Heus. We zien dat de mooie, hoge bomen zijn verdwenen en dat de nieuwe alweer enkele jaren oud zijn. Rechts naast het huis staat - net zo belangrijk als de dorpspomp en het brandspuithuisje een kast van de PGEM, waarin de transformator stand opgesteld, voor de stroomvoorziening van het dorp Est. Deze kast moet in 1924 geplaatst zijn, want in dat jaar werd Est op het PGEM-net aangesloten.

Voor het huis zien we voor het hek moeder De Heus, Jenneke en Henk de Heus en geheel rechts Wout de Heus.

Zoals ik al schreef was de vorige foto de laatste, want hier zien we het huis door brand verwoest en met de grond gelijkgemaakt. Dat gebeurde op zondagmorgen, Pinksteren 10 mei 1932. Het huis werd toen bewoond door de familie De Heus en de familie Sloot. De emmers die we zien staan werden naast de brandspuit gebruikt bij het bluswerk. Een brandweerkorps was er niet; iedereen die door de politie of de burgemeester werd aangewezen was verplicht te helpen.

Op de foto zien we enkele helpers, van links naar rechts: Klaas van Eck, Kees van Riemsdijk, Cornelis van Alphen, voor hem (de man met pijp) Dirk Pippel, rechts Willem van Dart, over de muur kijkend (rechts van Willem van Dart) De Heus en zijn zoontje.

Het huis op de achtergrond is van de familie Van Meeteren (achter de pomp).

21. Het huis waar we nu voor staan hebben we op voorgaande foto's al vaker gezien. Het was een sieraad voor het dorpsplein en is dat geweest tot de zomer van 1981, toen een brand daar een eind aan maakte. Op de plaats waar dit huis staat, stond vroeger een grote schuur (de hoge schuur), die bij de boerderij behoorde die rechts van dit huis stond. Daar stonden ook nog drie hooibergen en een koetshuis bij. Rond 1900 kocht de familie Van Empel de gehele boerderij van de familie Gotschalk. Ben gedeelte van de hoge schuur werd afgebroken. Willem van Empel, hij was timmerman, bouwde met twee zoons dit huis en het metselwerk werd gedaan door Jonas den Otter uit Opijnen. Van het overgebleven gedeelte van de schuur, we kunnen het op de foto nog zien, werd gedeeltelijk timmerwerkplaats en gedeeltelijk boerderij gemaakt. De boerderij werd gedreven door de broers van Willem van Empel, Aart en Jan. De timmerwerkplaats werd later overgenomen door zijn zoon, Jan Willem. Op de boerderij kwam Willem van Empels dochter, Anna. Zij was getrouwd met Gert Jan Knoop.

Zittend op de fiets is Marinus van Alphen, rechts van hem smid Tiemmes. Degenen die op de bomen zitten zijn onbekend, de twee kinderen achter het hek zijn van de familie Van Empel (welke durf ik niet te zeggen, want er waren er dertien! ), zittend op de kar is Kees v.d. Bogerd. Op hem komen we later nog terug.

22. Hier nog een groet uit Est van rond 1918, gezien vanaf de pastorie riehting Esterweg. In het midden zien we een van de doehters van de familie Van Meeteren (van aehter de pomp), aehter de melkkar, met daarin de gepoetste koperen melkkan. Zo'n kar was, naast het juk, ook een manier om te gaan melken. Daarnaast staat vermoedelijk een van de dienstmeisjes van de farnilie. De kinderen op de voorgrond hebben we op een van de voorgaande foto's gezien, bij het huis van de smid.

Op de aehtergrond zien we een wit hek. Daar woonde tot 1924 Hendrik de Fokkert en daama werd het bewoond door de families Van Dijk en Grandia. Dit huis werd gebouwd in 1631 en brandde door blikserninslag af in 1942. Het werd opnieuw opgebouwd en thans woont daar nog de farnilie Grandia.

Volgens de zeer spaarzame gegevens moet er in Est een kuipenrnakerij geweest zijn. Het kleine huisje aehter het witte hek moet de werkplaats geweest zijn en geheel reehts, achter de hoge bomen, stond het kuipershuis. Dat alles moet zo rond 1925 gesloopt zijn.

De familie Van Meeteren (van aehter de pomp) was een van de grote boeren die in het dorp zelf woonde.

23. Voordat we de Dreef ingaan, staan we nog even stil bij de bakkerij van Kees de Fokkert. Behalve een bakkerij met winkel, dreef hij ook een kleine boerderij. Geheel reehts op de foto zien we nog een boerenkar. Deze werd onder andere gebruikt voor het halen van meel voor de bakkerij op den bol in Opijnen. (Den bol was de los- en laadplaats voor de vraehtsehepen.) Tussen de boerenkar en het huis staat nog een boerenwagen, die veelal bij het boerenwerk werd gebruikt.

De personen op de foto zijn: het meisje links, met juk en melkemmers, Nela de Koek, de vrouw voor het raam is Berta van Meeteren van het Malsenland, naast haar, met witte muts, baakster juffrouw De Waal (vermoedelijk voor Jet, want het vierde kind was geboren), geheel reehts bakker Kees de Fokkert met op zijn arm zoon Dirk. Het grote meisje vooraan is De Fokkerts doehter Willie en het kleine meisje is Dikkie.

In het begin van de jaren dertig werd de bakkerij overgenomen door de familie Van Ooijen uit Wadenoijen. Op 5 september 1958 is dit huis door brand uit het dorpsbeeld verdwenen.

24. In de Dreef komen we eerst de melkwagen van de familie De Kock tegen. Deze familie woonde aan de Steenweg (het sluske) te Neerijnen. Zoals we al eerder sehreven, haalde men de melk op bij de boeren en braeht deze naar de melkfabriek in Tricht. Ook deze auto werd bij de firma Den Hartog gebouwd. Het moet rond 1929 geweest zijn, want het was het eerste type Ford met voor dunne spaakwielen. Men kon ongeveer vijfenvijftig bussen laden. Door de modemisering in de veehouderij zal ook deze manier van melk ophalen spoedig geheel tot het verleden behoren.

Op de eabine zien we links en reehts ronde, witte sehrijven met daarin een pijl afgedrukt. Dat waren de richtingaanwijzers, die uitgezet konden worden door binnenin aan een koordje te trekken. De thans te Buurmalsen wonende eigenaar, Lin de Kock, heeft nag een zakmes uit die tijd met daarop het autonummer M 23815. (De M betekende de provincie Gelderland.)

Op de foto zien we verder nog, geheel reehts en met de armen over elkaar, Chris van Rumpt. Voor diens huis staan, links van hem, zijn doehter Jantje met op haar arm Tineke, verder naar links zijn vrouw Willemijn en het kind op haar arm moet zoon Jan zijn. Daamaast, zittend op het spatbord, Gert de Jong uit Waardenburg. Hij was in dienst bij de familie De Koek en haalde in Est en omgeving de melk op. Als laatste in de rij zien we Kees Verweij.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek