Est in oude ansichten

Est in oude ansichten

Auteur
:   C. Hopmans
Gemeente
:   Neerijnen
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2450-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Est in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

30. Op deze bladzijde zijn we weer terug op het dorpsplein en blijven even stilstaan bij enkele figuren van de vele feesten die er in de loop der jaren zijn gevierd.

Dit zijn Manus van Gessel (geboren op 23 mei 1863) en zijn vrouw Hendrien de Kruif (geboren op 16 december 1858). Manus was in Est een bekend persoon, vooral bij de schooljeugd, want hij verzorgde in de winter de kachels van de school. Ook was hij de man die met Kerstmis de kaarsen van de kerstboom aanstak en ze doofde als ze opgebrand waren. Hij verzorgde ook de kachel in de kerk. Waren er feestelijkheden, dan was Manus van de partij, want hij zat meestal in het feestcomite. Deze foto's werden gemaakt in februari 1938 bij het inhalen van B. Formijne als burgemeester van Est en Opijnen. Kijken we naar het paard, dan moet het wel een heel koude dag geweest zijn, want om te voorkomen dat de oren van het paard bevriezen, hebben ze er oorbeschermers om gedaan.

Naast het paard Aart Kooijman, voerman van de wagen waarmee werd meegedaan in de optocht, naast hem, over de schouder van Manus, zien we timmerman Jan Willem van Empel.

31. Zagen we op de voorgaande foto de voorkant van het paard, hier zien we de achterkant, met op de wagen dames die gekleed zijn in kleren uit grootmoeders tijd. Dat was een goede keus, want, zoals we al schreven, het was een koude dag met sneeuw.

Zittend voor op de wagen zien we Aart Kooijman, naast hem Jaantje v.d. Burg, achter hen (van links naar rechts):

Jantje der Keijzer, Zus van Eck, Rieka Ballegooijen, Drika Knoop en Jozien van Maurik.

Op de voorgrond: Van Os, Jan Willem van Empel, Mien Worps, Rem Jonkers, Siem Keij, Rie Dordmond, Drika Jonkers en Marie v.d. Burg.

Het is jammer dat ik geen foto heb kunnen vinden waarop de nieuwe burgemeester zelf staat. We zien hem wel op een volgende foto, maar dan bij een ander feest.

Daar het burgemeesterschap in de gemeente niet over rozen is gegaan, wil ik toch enkele gebeurtenissen naar voren halen: 4 februari 1938. Wij Wilhelmina bii de grade Gods Koningin der Nederlanden, Prinses van OranjeNassau, hebben goedgevonden B. Formijne, geboren op 20.8.1867 te Wadenoijen te benoemen tot burgemeester te Est (Opijnen werd in deze brief niet genoemd) met ingang van 15 Februari 1938. Tijdens de moeilijke bezettingsjaren dook hij van 4 september tot 30 oktober 1944 onder bij de familie W. v.d, Linde te Ophemert en daarna, tot aan de bevrijding, bij P.A.F. Formijne te Wadenoijen. Op 11 oktober 1944 werd hij door de bezettende macht ontslagen. Na de bevrijding was het de bedoeling dat hij terug zou komen als burgemeester van de gemeente. Maar de commissarie van het Militair Gezag beval, lettende op de desbetreffende bepalingen van het zuiveringsbesluit, dat hij de uitoefening van zijn functie op 17 mei 1945 moest staken. Op 2 oktober 1945 werd dat bevel ingetrokken en met een zelfde schrijven als bij zijn eerste benoeming werd hij op 16 mei 1946 weer benoemd als burgemeester van Est en Opijnen. Op 1 augustus 1955 werd aan burgemeester Formijne op eigen verzoek eervol ontslag verleend en daarna heeft hij ons dorp verlaten.

32. Bij het zien van deze foto zijn we enkele maanden verder dan de voorgaande foto's. Het is september 1938 en in Est wordt, zoals in het gehele land, het veertigjarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina gevierd. Op de voorste rij staat het feestcomite opgesteld, waaronder de besturen van de Oranjeverenigingen uit Est en Opijnen. Van links naar reehts: K. Sloot, C. Prinsen, J. Rink, B. Formijne (burgemeester), mevrouw Den Ouden, mevrouw Formijne, E. den Hartog, H. den Ouden, W. Groenendaal, J.W. van Empel, voor hem staat M. van Gessel (deze twee hebben we bij het vorige feest ook al gezien), Teunis de Heus en J. Keij en zijn zoon.

Oak bij dit feest was er een optoeht. We zien op de aehtergrond een zeilsehip, gebouwd op een boerenwagen. De kapitein op dit sehip is voerman A. Kooijman en de andere sehepelingen zijn: Marie v.d. Burg (naast de kapitein), Ari v.d. Burg en Drika Knoop.

33. Voordat we het dorpsplein verlaten, nog een schoolfoto, We zijn bij de jongste, meester Looijen, begonnen. Meester Prinsen hebben we ook met zijn leerlingen gezien en beschreven. Voor meester Prinsen stond meester Kleinlo voor de klas en ook hem hebben we gezien. Met deze foto gaan we terug naar het jaar 1910, toen meester Jansma de scepter zwaaide over de schooljeugd. We hebben hem al gezien op de foto van de zangvereniging. Ook op deze foto staat hij, maar nu met bolhoed op.

We beginnen met de kinderen van de bovenste rij en dan steeds van links naar rechts: Gerrit van Empel, Jan den Hartog, Jan van Oort, Kees v.d. Burg, Gert Werner en Toon Baggerman.

Tweede rij: Dirkje van Gessel, juffrouw Lakkamp, Aal en Wim van Dijk, Dit Groenendaal, Neel van Steenbergen, Seike Jansma, Barta van Empel, Liena den Hartog, Ger van Steenis en Kee Verweij.

Derde rij: het meisje met de zwarte jurk is Gerretje de Jong, dan Drina Pitlo, Siets Jansma, Neel Verweij, Bartha van Meeteren, Aal de Keijzer, Dien Leebeek, Harme de Heus en met strik Wessel Jansma.

Op de voorgrond: de jongen met de strik is Gijs van Empel, dan Janna de Jong, Tien Hak, Driek van Lith, Aart van Acquoij, Marie van Empel, Jet de Waal, Adriaan Baggerman, Kees Jansma en Mos v.d. Koppel.

34. Van het dorpsplein gaan we even de Molenstraat in. In een dorp waar een Molenstraat is, daar moet ook een molen staan of gestaan hebben. Het is jammer dat deze molen niet bewaard is gebleven. Rond honderd jaar geleden stonden er in ons land ongeveer tienduizend molens van diverse typen. Mede door de nu zestigjarige vereniging "De Hollandsche Molen" zijn er nog een kleine duizend over. Deze vereniging stelt alles in het werk om de molens weer aan het draaien te krijgen. Met behulp van zesenveertig (deels beroeps) molenaars worden er vrijwilligers opgeleid en zo zijn er al tussen de vier- en vijfbonderd gediplomeerde mulders. Wanneer men door Nederland rijdt en met ziet een draaiende molen met een blauw-wit vaantje, dan betekent dat dat de molen bezocht kan worden.

Op de foto zien we bij het paard Kees v.d. Bogert. Hij kwam uit Brakel en nam in 1905 de molen over van Pitlo. De molenaar voor Pitlo was Van Beuzichem. Rechts bij de molen staat Kees' broer Govert. Tot 1929 werd de molen nog door de wind aangedreven, daarna gingen de wieken eraf en werd hij elektrisch aangedreven. In 1942 verliet Kees v.d. Bogert de molen en Van Westrienen werd de nieuwe mulder. Later liet hij de wiekloze molen slopen.

Rechts zien we nog een gedeelte van het molenhuis. Als nevenbedrijf werd er ook geboerd. Onder de afsteek staat de meelkar die we ook op het dorpsplein gezien hebben.

Hier hebben we verder nog een kranteknipsel van rond 1892: schrikkelijk ongeluk had heden alhier plaats C.v.M., een jongeling van omstreeks 25 jaren, begaf zich met kar en paard naar den koornmolen te Est. Daar gekomen schijnt hii, na eerst het paard in de nabijheid van den molen te hebben vastgebonden, den molen te hebben willen ingaan, maar toen door een der wieken zoodanig te zijn getroffen, dat hij op eenige passen afstand met verbrijzelden schedel werd gevonden. Zijn vader woonde, toen dit gebeurde, de ter-aarde-bestelling zijner schoonzuster bij. De ongelukkige was de eenige zoon en de steun zijner ouders.

De jonge man die hier werd beschreven, was C. van Meeteren, ook hij kwam van het Malsenland.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek