Est in oude ansichten

Est in oude ansichten

Auteur
:   C. Hopmans
Gemeente
:   Neerijnen
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2450-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Est in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

35. We bevinden ons nu in de Esterweg, even voorbij het kerkhof. Reehts van de weg stonden daar drie huisjes en voor het middelste staan we nu. Dit plaatje werd genomen rond 1917.

Reehts staat vader Comelis Dordmond, naast hem moeder Rutje Marie van Rekum en hun doehters zijn, van links naar reehts, Dien, Kiek en Mie. Boven in het raam zien we, met geweer, zoon Teunis.

Aan deze plaats heeft de gemeensehap van Est geen prettige herinneringen. Deze huisjes en de omgeving werden op 17 september 1944, op een zondagmorgen om elf uur, gebombardeerd met weI meer dan honderd brisantbommen. Dat moet een zeer pijnlijke vergissing zijn geweest van de piloten en/of de legerleiding. De aanval zal weI bedoeld zijn geweest voor het bij De Wolf, op het land aan de Meterse Markt, opgestelde luehtafweergesehut. Dit werd de volgende dag bij een tweede aanval voor het grootste gedeelte vernieid. Daar de luehtianding bij Amhem was begonnen, stond dit gesehut voor de overtrekkende luehtlandingstroepen in de weg. Het doel lag, vanuit de Iueht gezien, tussen de kerktoren van Est en van Meteren. Is dit verwisseld met de kerktoren van Opijnen of was de aanvliegroute verkeerd? Het zal wel altijd een raadsel blijven.

In het eerste huisje vanaf Est woonde toen Dirk van Weelden. Hij werd zwaar gewond bij de aanval en zijn vrouw Marie Sioot en hun zoontje Aart verloren het leven. Bij de familie Dordmond kwam een kleindoehter om, die op bezoek was. Zij was een doehtertje van het meisje reehts op de foto, Dien Dordmond.

In het laatste huis woonde Gerrit van Empel. Zijn vrouw, Drika van Tussenbroek, en hun zoontje Adri kwamen ook om het leven. Ook ging er vee verioren, onder andere koeien en paarden.

36. We zijn verder in de riehting Opijnen gegaan en kijken nog even terug in de riehting van Est. Links zien we de boerderij van de familie B. de Bruin. Aan al die sehuurtjes rond de woning kan men zien dat er toen nog ouderwets geboerd werd. Het waren toen nog geen bedrijven die op een produkt waren ingesteld, maar het was met recht een gemengd bedrijf. Men had fruit, koeien, varkens en ook vaak schapen. Kippen zag men bij iedere boerderij rondscharrelen en in de lente vaak de kloek met kuikens. Er werd ook weI gebruik gemaakt van de kunstmoeder en de kuikens zaten dan behaaglijk bij een daarvoor ingerichte oliebrander. Het paard mag men natuurlijk niet vergeten. Op elke boerderij waren wel een of meer paarden aanwezig. Ook de hond moet genoemd worden, want deze deed dienst als waakhond en hij werd ook gebruikt voor de melkkar en bij het maken van boter. Dan liep de hond in een groot rad en dreef zo de karnton aan. Het kleine gebouwtje rechts naast het huis was het washok, dat hebben we in de Dreef ook al gezien.

De Iaatste jaren was dit geen boerderij meer en in 1978 ging alles door brand verloren. De hooiberg, die we rechts zien, behoorde bij het huisje dat voor de berg stond. Daar woonde de familie Van Tussenbroek, maar dit alles ging in 1978 verloren. Est was weer twee hooibergen, waarvan er zovele stonden, armer.

37. We zijn bij ons bezoek aan Est bij de laatste foto aangekomen, bij de Steeboer aan de Esterweg. Het werd het laatst bewoond door mejuffrouw Van Beuzekom en in 1942 werd het huis gesloopt, op het bakhuis na. (Bij de grote boeren bakte men vroeger vaak zelf het brood.) Vermoedelijk is dit ook een foto die genomen is bij het inhalen van burgemeester Den Ouden, maar dit weet ik niet zeker. Omdat de toenmalige jeugd uit Est er bijna in zijn geheel wel op zal staan, heb ik deze foto als slot gekozen. Hij moet rond 1910-1915 zijn gemaakt. Na veel zoeken zuIlen velen er familieleden en bekenden op terugvinden en misschien staat u er zelf wel op. Het blijft een zoekplaatje.

Na deze tocht door het dorp Est kunnen we gelukkig zijn dat het dorp nog grotendeels in dezelfde stijl behouden is als vroeger. Er is natuurlijk wel veel moois verloren gegaan, maar de onvermijdelijke nieuwbouw ontsiert de kom van het dorp gelukkig niet.

Ik wil hier toch ook een dankwoord richten aan meester Looijen, die direct bereid was een voorwoord te schrijven in een boekje over zijn vertrouwde dorp, maar ook aan de mensen die hun kostbare foto's af wilden staan ter reproduktie aan de Europese Bibliotheek en niet te vergeten de mensen op wie ik zo vaak een beroep moest doen voor alle gegevens en ook voor de namen van de vele personen die op de foto's afgebeeld staan. Deze gegevens komen vaak van oudere mensen, bejaarden en zelfs hoogbejaarden. Mocht er door de grote gezinnen die Est rijk was een voornaam of een familienaam niet geheel kloppen, dan daarvoor mijn excuses. Hij spijt mij ook dat ik niet alle namen heb kunnen achterhalen. Toch hoop ik dat de mensen uit Est en ook zij die het dorp in de loop der jaren hebben verlaten, veel plezier zuIlen hebben aan "Est in oude ansichten".

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek