Etten-Leur in oude ansichten deel 1

Etten-Leur in oude ansichten deel 1

Auteur
:   A.J. van Esch
Gemeente
:   Etten-Leur
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0266-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Etten-Leur in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. Het laatste gedeelte van de Korte Brugstraat. Links op deze foto zien we de rozentuin met theehuis van de familie Heerma van Voss die in het huis rechts (thans Korte Brugstraat 72) woonde. Links vooraan begint momenteel de Rozengaard. Van links naar rechts: de gezusters Marie en Cor Dielemans, daarnaast Adrie Hendriks en slager Faasen. Op de fiets: M. Huijbregts, rechts twee dienstmeisjes van de familie Heerma van Voss en daarachter Goutziers en Fr. de Jong, beiden eveneens in dienst van de familie Voss.

20. Een foto uit het jaar 1915 van de noordzijde van de Lange Brugstraat. Het derde huis van links werd toen bewoond door de familie Metsers die daarachter een sigarenfabriek had staan. (Thans Lange Brugstraat 5.) In het tweede pand, thans Lange Brugstraat 3, was het, bij de ouderen niet onbekende, snoepwinkeltje van Netje van Oers gevestigd. In het vierde huis, thans Lange Brugstraat 7, was voorheen een verfwinkel ondergebracht van de familie Bruning die ook deze kaarten verkocht. Later woonde in dit huis het hoofd van de katholieke school, de heer Van Dijk.

21. Een foto uit het jaar 1915 van de zuidzijde van de Lange Brugstraat met uiterst rechts een stukje van de hervormde kerk. Daarnaast staat het pand Lange Brugstraat 6 waarin voorheen de wereldkampioen schaatsenrijden Koen de Koning woonde.

22. Een foto van de Lange Brugstraat, genomen in de richting van de Attelakenseweg, vroeger "De Lange Leur" genaamd. Rechts, voor het huis met de halve klokgevel (thans Lange Brugstraat 36), was het begin van de Kerkstraat. Voorbij deze woning was de smederij van de familie Jansen gevestigd. De hoefstal staat vóór de smederij, thans Lange Brugstraat 38. Deze familie Jansen is indertijd verhuisd naar Eindhoven, waar zij belangrijke functies bekleedde bij een groot bedrijf aldaar en waar zij ook op politiek terrein een zeer belangrijke rol speelde.

23. Nog een foto van de Lange Brugstraat uit het jaar 1915. In het midden achteraan staat het hotel-restaurant van de familie Van Beckhoven. Blijkbaar was de jeugd van Leur toen vol bewondering voor de Nederlandse soldaat die hier met een bepaalde militaire oefening bezig was.

24. De beetwortelsuikerfabriek die in 1870 door Heerma van Voss (geboren 11 november 1841) in samenwerking met de heren Van Breda en Dolk op Zwartenberg onder Leur werd opgericht. Dit bedrijf heeft als suikerfabriek tot 1919 gewerkt. Deze zelfde Heerma van Voss was het die in 1909 op de Klappenbergseheide voor de eerste maal in Nederland een vliegtuig liet opstijgen door de Franse sportvlieger graaf De Lambert. Deze bedrijfsruimten maken thans deel uit van de bedrijfsgebouwen van de b.v. Brabant en de b.v. Safari.

25. Een foto van de rooms-katholieke kerk van Leur, gemaakt in 1909. Men had toen alleen nog maar stoelen in deze kerk en de preekstoel stond toen ongeveer in het midden.

26. Een foto van de veemarkt op Leur. Het huis met de jaloezieën werd bewoond door de familie De Weert. Achter deze woning was de bierbrouwerij "De Schenkkan" gevestigd.

27. Het oude station in Etten dat eind 1965 is afgebroken. De toegang tot dit station liep langs het huidige pand Spoorlaan 165 (café Van Zundert). Rechts naast het station was een café gevestigd dat aan de familie C. Nooijens toebehoorde. Ook dit is geheel verdwenen doordat de heer Willemse dit pand opkocht, sloopte en er de woningen Spoorlaan 171 en volgende bouwde. Dit stationsgebouw is gedeeltelijk reeds in 1856 gebouwd, toen de eerste trein in Etten stopte. Het station is steeds voor goederenvervoer in gebruik gebleven. Sedert 1938 was het echter gesloten voor personenvervoer, ofschoon er tijdens de laatste oorlogsjaren nog wel eens personentreinen stopten, die dan "werkmanstreinen" genoemd werden, doch die in werkelijkheid "smokkeltreinen" waren. Op 29 mei 1965 werd het nieuwe station in gebruik genomen.

28. Een foto van de Stationstraat in Etten met rechts vooraan de winkel en smederij van de familie Bernardus Dekkers. Deze winkel is indertijd aangekocht door het kerkbestuur, werd daarna afgebroken en op die plaats heeft men toen de rooms-katholieke jongensschool gebouwd. Deze straat kende toen (1910) nog geen trottoirs en geen verlichting. Wel stond er aan de rechterzijde van de straat een ijzeren dorpspomp.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek