Etten-Leur in oude ansichten deel 1

Etten-Leur in oude ansichten deel 1

Auteur
:   A.J. van Esch
Gemeente
:   Etten-Leur
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0266-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Etten-Leur in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. Een mooie foto van de toegang tot de Stationstraat, genomen vanaf de Markt in Etten. Rechts, in het huis met de trapgevel, woonde indertijd C. van lersel die koster was van de rooms-katholieke kerk en die tevens een winkel dreef waarin men beelden, rozenkransen, kerkboeken en dergelijke kon kopen. Later werd in dit pand een hoedenwinkel geopend die werd geleid door mejuffrouw Dina van Iersel. Links van de Stationstraat woonde de familie Joh. Taks die daar een broodbakkerij had, een winkel exploiteerde en een café dreef. Achter dit pand, in de Stationstraat, woonde toen de familie Huijbregts die een textielwinkel had. Later hebben zij het pand van de familie Taks overgenomen met winkel en café. Nadien is het café gesloten en heeft men alleen de textielwinkel aangehouden.

30. Een heel fraaie foto van de omgeving van het gemeentehuis genomen rond de eeuwwisseling met op de achtergrond een gedeelte van de toren van de hervormde kerk. Hier staan voor het huis, rechts van het gemeentehuis, nog de twee linden. Een duidelijk beeld heeft men hier van de arduinen dorps pomp, waarop een petroleumlantaarn is geplaatst die het hele plein voor het gemeentehuis moest verlichten. Het gemeentehuis is opgetrokken in een eenvoudige baksteenbouw in classicistische geest, met hardstenen plint en stoep. In het fries, onder het wapen van Etten-Leur, staat het jaartal MDCCLXXVI.

31. Een foto, genomen in 1908, met het gemeentehuis met daarvóór de arduinen dorpspomp zonder lantaarn en, rechts van het gemeentehuis, de woning van de familie Schrauwen waarin later de winkel van de familie Coppens en weer later van de familie De Bruijn is gevestigd. Hier nog zonder de twee linden, zoals op de vorige foto. Ten slotte is dit pand afgebroken om plaats te maken voor de uitbreiding van het gemeentehuis. Links van het gemeentehuis staat het brandweerhuisje dat na de oorlog, in 1950, is omgebouwd tot een kapelletje. Daarnaast staat de kosterswoning van de hervormde gemeente. In het verlengde heeft men een blik in de Bisschopsmolenstraat.

32. Op deze foto ziet men duidelijk dat de Markt nog slechts voor een gedeelte was verhard. De eerste vier woningen, vanaf rechts, zijn in de eerste oorlogsdagen van mei 1940 geheel door brand verwoest. Later zijn deze panden herbouwd en zij vormen nu Markt 34, 36, 38, 40 en 42. De woningen zijn alle door arduinen of betonnen paaltjes verbonden met een houten of ijzeren stang of ketting - aan de voorzijde beschermd, terwijl des avonds houten luiken niet alleen het binnenkijken verhinderden, doch ook warmte brachten en dieven buiten hielden.

33. Eveneens een oude foto van de Markt in Etten waarop men links een houten muziekkiosk ziet staan. Deze was demontabel en werd overal in Etten bij bepaalde feestelijkheden, waarbij de harmonie optrad, neergezet. Het midden van de Markt had nog een open riool. Tijdens de marktdagen stonden de koeien tussen de twee buitenste rijen bomen.

34. Deze foto is genomen in 1936. Men ziet hier een stenen muziekkiosk, die later ook is afgebroken, en een geheel verharde Markt waar de koeien niet meer tussen de buitenste rij bomen werden vastgemaakt, doch aan ijzeren stangen werden gebonden en in het midden van de Markt stonden. Men ziet hier ook dat de tramrails reeds zijn weggebroken.

35. Nog een foto van de Markt in Etten rond de eeuwwisseling, genomen vanaf de Moeierboom. Links ziet men de tramlijn en het tramstation "Het Nêerlands Koffiehuijs" met daarvoor het "gerij" van de zusters van het Withof. Op de Markt zelf ziet men ook nog de ijzeren dorpspomp en de petroleumverlichting. Tussen de twee buitenste rijen bomen was de Markt nog niet verhard.

36. Een foto die de afsluiting van de Markt in Etten weergeeft aan de zuidzijde, op de plaats waar nu het Raadhuisplein ligt en waar "De Waag" staat. Uiterst links ziet men nog een gedeelte van het café van de familie Gobbens, in de volksmond "De Zevenklapper" geheten. Daarnaast ziet men de goud- en zilverwinkel van de familie Verkuilen en op de hoek van dat pand is de rijwielhandel en loodgieterzaak van de familie v.d. Corput. Enige jaren later vestigt zich achter deze winkel nog de familie Uitdewilligen met een kapperszaak. Het pand met de warande is café "De Prins", later ook wel "De Ouden Prins" genoemd. De eigenaar was Adr. Jansen. Tussen de winkel van v.d, Corput en het café van Jansen door ziet men nog de gevel van de boerderij van Adr. Evers. Bij de reconstructie van de rijksweg zijn al deze panden afgebroken.

37. Deze foto is gemaakt door dokter v.d. Mast op 17 augustus 1900. Dokter v.d. Mast was tot 1917 huisarts in Etten. Links op de foto staat het gemeentehuis van Etten en Leur met daarvoor de arduinen dorpspomp. Een gedeelte van de vele bomen staat er niet meer, terwijl ook de woning naast het gemeentehuis is gesloopt.

38. Een foto uit het jaar 1921: de tijd van de diabolo (zie het meisje: Jo Koek). Het pand rechts, café Gobbens, is afgebroken; daarnaast is de "gang" die leidde naar de zogenaamde Andijvie-korf en naar landbouwer Evers. Daarnaast is "Het Schip" waarin eertijds de leerlooierij van de gebroeders Schrauwen gevestigd was en dat later werd bewoond door de familie Boeren en door de familie L. de Bruijn die een meubelhandel dreef. Thans is in dit pand restaurant "Huis ten Bosch" gevestigd. Het eerste huis links is thans Markt 26 en 24. Daarnaast staat de bakkerij van Jan van Steen die vóór 1940 is afgebroken ter verbreding van de Oude Bredaseweg.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek