Etten-Leur in oude ansichten deel 1

Etten-Leur in oude ansichten deel 1

Auteur
:   A.J. van Esch
Gemeente
:   Etten-Leur
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0266-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Etten-Leur in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. Dit is een foto van de "Oude Kerkstraat" zoals deze vroeger uitkwam vóór de hervormde kerk in Etten. Men noemde dit in de volksmond ook wel "de gribus". Links was het gebouw waarin in die tijd een viertal politiefunctionarissen was gehuisvest en dat later is gebruikt als distributielokaal tijdens en na de laatste wereldoorlog en dat daarna nog heeft gediend als gemeenschapshuis voor de hervormde gemeente in Etten. Het werd afgebroken omstreeks 1967. Rechts zijn de "krotwoningen" en de schuren die achter de panden van Klep en van Van Haperen aan de Roosendaalseweg stonden. Natuurlijk zijn ook deze afgebroken. Deze foto geeft een prachtig beeld van de toren van de hervormde kerk.

60. Niemand, die nog maar nauwelijks tien jaar in Etten-Leur woonachtig is, zal vermoeden dat "deze vijver", zoals de volksmond dit water noemde, was gelegen op de plaats waar thans het winkelcentrum staat. Dit was tot voor vijftien jaar nog "de vijver bij Wout je Dekkers". Vooraan op deze foto is de "kom" en een beetje links, achter dat schuine hout, was de visvijver gelegen. Dit was de plaats waar 's winters heel schaatsend Etten zich verzamelde. Dit water vormde eertijds de grachten rondom het kasteel van Jan uten Houte dat in de eerste helft van de negentiende eeuw is afgebroken, doch waarvan de grachten eerst na 1960 werden gedempt.

61. Het huis van notaris Peeters (overleden op 10 mei 1940 bij het bombardement op Etten). Het is afgebroken in 1963. De ijzeren dorpspomp staat voor het huis. Rechts is het begin van de Roosendaalseweg. In de Bisschopsmolenstraat ziet men twee oude lindebomen die voor de wagenmakerij van Van Iersel stonden. Thans is dit het pand Bisschopsmolenstraat 10.

62. Nog een foto van het begin van de Bisschopsmo1enstraat, gezien op de westzijde, in 1916. Links staat "De Nieuwe Winkel" van de familie Jansen. Daarnaast is het koetshuis van notaris Peeters, in deze periode vermoedelijk in gebruik bij de militairen als paardenstal. Dit pand is later verbouwd tot winkelwoonhuis en is gebruikt als slagerij van de familie Am. v.d. Made. Dan volgt het kantoor van notaris Peeters met - het hoge gedeelte - zijn woonhuis. Al deze panden zijn in 1963 afgebroken bij de verbreding van de rijksweg.

63. De Bisschopsmolenstraat rond 1907 met in het midden de kinderkopjes en aan weerszijden een open riool. Alle huizen op deze foto zijn gesloopt en zij hebben plaats moeten maken voor het winkelcentrum. In het eerste huis woonde wethouder P. Luykx, vervolgens rijwielhandelaar Van Sundert; in het volgende pand was de textielwinkel van mevrouw Kokx gevestigd, daarnaast woonde Stanneke van Mieghem. In het volgende huis was de klompenhandel van mevrouw Kools gevestigd en dan volgde rijwielhandelaar Fr. lansen. Reeds toen was deze straat dus een echte winkelstraat. Het hoge huis achter de bomen links, waarin voorheen de kapperszaak van Ferrie Hagens was gevestigd, is thans het eerste huis in de Bisschopsmolenstraat, namelijk nummer 41 (Peeters-Van Gastel).

64. Het begin van de Bisschopsmelenstraat omstreeks 1915. Al deze huizen zijn afgebroken en zij hebben plaats moeten maken voor de nieuwe rijksweg en het Raadhuisplein. Rechts staat café "De Plantage", toen gedreven door A. Hennekam. Later is dit pand verbouwd tot twee woningen waarin de familie Vriens een danszaal en een kapperszaak exploiteerde en de familie W. Dekkers woonde. Op de achtergrond staat de moeierboom en daarnaast is de winkel van Adr. Jansen en de sigarenwinkel van C. Martens (later Adr. Koevoets, Van Dartel en Hermes).

65. Een ereboog, geplaatst midden in de Bisschopsmolenstraat, bij gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het zusterklooster "Het Withof" (1820-1920) met het gedicht: Dankend gedenken wij 't Weldoend Gesticht Voor 't vele goede Een eeuw lang verricht!

66. Hier ziet u een foto van de oostzijde van de Bisschopsmolenstraat, toen nog onverhard. Op de plaats waar het eerste huisje (rechts) stond, waarin toen Toontie Rovers woonde, begint nu de Bijvang. In de daarnaast staande boerderij woonde de familie C. van Bedaf. Dit pand is afgebroken en hier is thans de supermarkt van J. Schonen gevestigd, nu Bisschopsmalenstraat 107.

67. Een foto van het "Withof" en het einde van de Bisschopsmolenstraat met de bisschopsmolen en het molenaarshuis. De huizen links op de foto zijn alle afgebroken en op deze plaats staat nu de rooms-katholieke lagere meisjesschool. Ook de molenaarswoning is gesloopt. Duidelijk ziet men hier dat de verharding enkel bestond uit kinderkopjes en dat de weg een breedte van nauwelijks twee meter had. Voor de ingang van het "Withof" staat hier nog een zware muur met dubbele poorten. De lagere meisjesschool was toen nog ondergebracht in het gebouw vooraan rechts op de foto.

68. Nog een foto van het "Withof" (1926), doch nu van een geheel andere zijde genomen, namelijk van de kant van de Grauwe Polder. Tussen dit klooster en de molen is sedertdien de kweekschool gebouwd, Bisschopsmolenstraat 168. Ook verrezen daar het "Mariahof", Bisschopsmolenstraat 172, het internaat "San Francesco", Bisschopsmolenstraat 176 en de huishoudschool "Regina Mundi", Zundertseweg 2.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek