Etten-Leur in oude ansichten deel 2

Etten-Leur in oude ansichten deel 2

Auteur
:   A.J. van Esch
Gemeente
:   Etten-Leur
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1169-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Etten-Leur in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Het is ruim twee jaar geleden dat het boekje "Etten-Leur in oude ansichten" verscheen. Aan de hand van oude prentbriefkaarten en foto's kregen we een indruk, hoe onze gemeente er uitzag in de periode van 1900 tot aan de Tweede Wereldoorlog.

De vele aardige reacties die ik hierop mocht ontvangen, hebben mij ertoe aangezet opnieuw een boekje samen te stellen, waarin vooral de personen uit deze tijd centraal staan. Door school-, familie-, en andere groep foto's af te wisselen met karakteristieke dorpsgezichten heb ik getracht een zo'n goed mogelijk beeld te schetsen van de wijze waarop men in Etten-Leur leefde, woonde en werkte. De oudere inwoners van ons dorp zullen bij het bekijken van de foto's vele personen herkennen. Mensen met wie ze vroeger misschien zijn schoolgegaan of met wie ze samen in dezelfde vereniging hebben gezeten. Bij het doorlezen zullen ongetwijfeld herinneringen worden opgehaald aan hoe het vroeger was. De jongere generaties, opgegroeid in een moderne en gejaagde maatschappij, verlangen steeds meer terug naar de rust en romantiek uit grootmoeders tijd. Ook
zij zullen wellicht interesse hebben in de omgeving waarin hun ouders en grootouders leefden. Dit boekje is in nauwe samenwerking met W.A.J. Pertijs, die vele foto's beschikbaar stelde en de tekst verzorgde, tot stand gekomen. Allen die mij informatie hebben verstrekt, wil ik hierbij hartelijk danken. Nog meer dank ben ik verschuldigd aan hen die mij welwillend foto's ter beschikking hebben gesteld, te weten A. BaremansHennekam, A. Bekers-van Halteren, J. Gobbens, A. Hendriks, Dimph. van Ierssel, A. Klep, J. Koek, J. Lauwerijssen, J. Marijnissen, M. Pertijs, E. Tra-Pertijs en A. de Weert. Het identificeren van de personen die op de foto's staan afgebeeld, was vaak uiterst moeilijk. Ofschoon ik hierbij zeer zorgvuldig te werk ben gegaan, is het niet uitgesloten dat er toch een enkele fout is gemaakt. Ik hoop, dat u bij het doorlezen van dit werkje met plezier, en misschien met een beetje weemoed, zult terugdenken aan "die goede oude tijd ... "

1. Deze foto werd voor het gemeentehuis gemaakt bij het afscheid van burgemeester Baretta, die van 1908 tot 1930 burgemeester van onze gemeente was. De personen op deze foto zijn, van links naar rechts, op de bovenste rij: Verstappen (politieagent), Toontje Lambregts (garde) en Van Ginneken (politieagent). Op de trap van het gemeentehuis staan achtereenvolgens: Jan Tak (politieagent), ir. Roelands (directeur van het waterleidingbedrijf), jonkheer Verheijen jr., juffrouw Kuylaars, Van Buitenen (burgemeester van Rucphen), oma Vergouwen, die in een gedeelte van het gemeentehuis woonde, twee burgemeesters (de man met de horlogeketting was burgemeester van Oudenbosch), J. Jansen (burgemeester van Hoeven), jonkheer Verheijen sr., Chr. Mol (arts), notaris Peeters, de burgemeester van Zundert, J. v.d., Koedijk (chef van de politie), Sjef Roels (banketbakker), de heren Nelemans en Stikker, die werkzaam waren op de secretarie, ir. Weijers (directeur van het elektriciteitsbedrijf), de heren Nooijens en Vergouwen van de gemeentesecretarie, J. Kocks (directeur Gemeentewerken), P. Kaufman (timmerman van de dienst Gemeentewerken) en de heer Rubert (burgemeester van Rijsbergen). Op de eerste rij: Goudziers, P. Feskens, Luijks, B. Vissers en R. Vermunt (allen gemeenteraadsleden), J. Leijten (gemeentesecretaris), burgemeester Baretta en zijn vrouw, P. Luijkx, A. Luijkx (beiden wethouders), C. Luijten, De Weert, Dirven, Hennekam (allen gemeenteraadsleden), Albers (gemeenteontvanger) en Thijs Vermunt (gemeenteraadslid). De twee meisjes op de voorgrond zijn dochters van Hennekam.

2. De handboogvereniging "Nimrod", gevestigd bij C. van Ierssel op de Markt (tegenwoordig C. Kerstens), viert haar "dies natalis" (geboortedag). Er werd gefeest en natuurlijk moest iedereen op de foto. De leden zijn, van links naar rechts, zittend: Marijn Naalden, Chr. Bartels, Jan Hendriks, P. van Ierssel en C. Bartels. Staand: Janus van de Riet, B. van Ierssel, Janus Luijkx, Theo Buijkx, C. Hendriks, Sjef van Ierssel, Piet Luijkx, Adrianus van Ierssel en Jan van Ierssel,

3. In 1938 vierde koningin Wilhelmina haar veertigjarig regeringsjubileum. Uit iedere gemeente mochten enkele personen deelnemen aan de folkloristische optocht die in Amsterdam zou worden gehouden. Vanuit Etten-Leur werden enkele afgevaardigden van de boogschutterijen gezonden. Alvorens te vertrekken, werd deze foto voor het gemeentehuis genomen. Van links naar rechts zijn hier afgebeeld: Marinus Dekkers, P. Luykx, C. Bartels, Christ Bartels (met het vaandel), burgemeester Hamilton, M. Mouwen, Loostrijk en H. van Mieghem. Naar verluidt had het gemeentebestuur voor deze reis en het verblijf aldaar voor ieder f 6,- beschikbaar gesteld. Men kan zich indenken, dat er ook uit eigen zak nog wel het een en ander moest worden betaald! Vooral toen men 's avonds in Breda uitstapte en de handbogen met de pijlen in de trein liet liggen; men moest terug naar Tilburg om alles weer op te halen.

4. Op deze ansichtkaart uit de vorige eeuw zien we links het huis van notaris Peeters en rechts de oude pastorie van de Hervormde Gemeente, waarin het domineesgezin Van Gogh nog heeft gewoond. Hier heeft Vincent van Gogh in 1881 enkele van zijn bekende schilderijen vervaardigd. Deze oude pastorie is rond 1905 afgebroken om plaats te maken voor een geheel nieuw pand (zie foto 6). Laatstgenoemd pand is inmiddels - in verband met de verbreding van de Rijksweg - ook verdwenen.

5. Dit is een foto van Antoon Klep, die met Petronella Kas was getrouwd. Dit echtpaar woonde aan de Roosendaalseweg (zie afbeelding 6). De vier kinderen op deze foto zijn Petrus, Johanna, Marijn en Antonius. Alleen de laatste van hen leeft nog.

6. Op deze foto zien we de Roosendaalseweg. In het eerste huis links woonde Antoon Klep. Hij was behalve caféhouder ook metselaar en bovendien handelde hij nog in antieke meubelen. Zijn kleinzoon A Klep heeft nog steeds een antiekzaak in de Bisschopsmolenstraat. Het tweede huis behoorde eveneens toe aan de familie Klep. Daarnaast zien we de achterzijde van de rond 1905 gebouwde pastorie van de Hervormde Gemeente.

7. Een panorama van de Roosendaalseweg, gezien vanaf de toren van de hervormde kerk, uit de jaren dertig. Aan de rechterkant het "industrieterrein" van Etten, waar de Ettensche Steenfabriek was gevestigd. Hier werkten in de zomermaanden vijfentwintig tot dertig man. Het huis voor de steenfabriek, aan de straatzijde, is het tolhuis waarin de tolgaarder woonde. Op deze plaats komt nu de Tolhuislaan uit op de Roosendaalseweg. Voorts zien we aan de rechterzijde nog enkele arbeiderswoningen en de in 1911 gebouwde marechausseekazerne. Al deze panden zijn bij de reconstructie van de Rijksweg afgebroken. Aan de linkerzijde zien we de in aanbouw zijnde woningen van dokter Hoek (nu het huis van dokter Leygraaf) en tandarts Braat. Daarnaast woonden achtereenvolgens Toon Broere, C. Thijs, de familie Broos en de familie Evers. Op de achtergrond zien we de molen van Coppens.

8. In de schaduw van de moederboom in Etten zien we hier, van links naar rechts: M. Pijs, Brands, Toontje van Gaal en Jan Gordijris. De moederboom en de andere linden op de markt staan daar al vanaf 1778 en zijn karakteristiek voor de Ettense Markt.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek