Etten-Leur in oude ansichten deel 2

Etten-Leur in oude ansichten deel 2

Auteur
:   A.J. van Esch
Gemeente
:   Etten-Leur
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1169-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Etten-Leur in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. Een foto van de familie Van Halteren. De boerderij stond op "Het Gewad" (nu Hoge Vaarkant 141), dat "doorwaadbare plaats" betekent. Na de Tweede Wereldoorlog is deze boerderij afgebroken en geheel vernieuwd. Van links naar rechts zien we op deze foto: Jan, Janus en Ko van Halteren, moeder Van Halteren-van Meer, vader Jan van Halteren en Mina, Tonie en Leen van Oers met haar dochter. Het jongetje is Toon van Oers.

50. Een foto van het Sint-Jozef Meisjespatronaat uit 1913. Kapelaan Verbunt, die later pastoor van Rijsbergen is geworden, had de leiding van dit patronaat. Van links naar rechts zien we, op de eerste rij: Janske Mathijssen, Sjaan Vermeer, Kee van Steen, Trui Nooijens, To Rijnen, Trineke Monden, Mieke Mensen, Anna Bol, Anna Goutziers en Sien van de Borst. Op de tweede rij: Cor van de Corput, Maria Dielemens, Mieke Broek, Sjaan Rovers, Jans Caulil, zus Broek, Kee van de Beemd, Sjaan van de Meer, Miena Rovers (die later non is geworden) en Kee van Steen. Op de derde rij: Pieta Dirven, Cor Bartels, To Lauwerijssen (die later non is geworden), Kee Boot, Dient je Boot, Cor Vermeulen, Pietje van der Maagden, Cor de Visser, Tonie van Halteren en Mientje Nijnatten (die later ook non is geworden).

51. Bij de zusters Franciscanessen op 't Withof was vroeger de zogenaamde "Kookschool", die we kunnen vergelijken met de tegenwoordige huishoudschool. Op deze foto uit 1923, waarop de meeste leerlingen zijn vertegenwoordigd, zien we, van links naar rechts, staand: Mieke van Nijnatten, Mieke Kerstens, Dora Maessen, Koosje Caulil, Marie Dirksen, Kee de Jager, Cor Sneldersen Sjaan Ballard. Knielend: Col Dirks, To van der Veeken, Kee van Aart, Jo Gobbens, Bets van Geel, Jo Nooijens, Rika van Oers en Mieke van Bedaf. Zittend: Jo Koremans, Anna Koks, Anna van Ginneken, Anna van Reinen, Sientje Brabers en Koosje Gijzen.

52. Een foto van de landbouwhuishoudcursisten uit 1931. Deze landbouwhuishoudcursus werd georganiseerd door de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond. Een middag in de week werd er door mejuffrouw Simons uit Bergen op Zoom in het patronaatsgebouw les gegeven. Dit houten patronaatsgebouw is verdwenen en op deze plaats staat nu het gemeenschapshuis "De Beuken". Op deze foto zien we, van links naar rechts, zittend: A. Luykx, P. Luyten, B. van Ginneken en J. Boeren. Op de middelste rij staan: J. van Ierssel, B. Christianen, C. Vermunt, E. Broos, M. Pertijs, C. Luykx, A. Klep, R. de Bruyn, C. Klep en M. Taks. Op de bovenste rij: P. Thijs, J. Ossenblok, J. Huybregts, M. Kerstens, M. Lauwerijssen en M. van Eekelen.

53. Een groepfoto van de Rooms-Katholieke Jonge Boerenstand uit Etten. Enkele van de ruim vijfenzeventig leden zijn afwezig. Van links naar rechts poseren voor ons, op de eerste rij: Jan Boot, Jan Naalden, Sier Lauwerijssen, Jan Lambregts, C. Boeren, kapelaan Klaassens, Toon Hendriks, Piet van de Berg, Jan Boeren (liggend), C. Nooren, J. Bartels, Adriaan Huijbregts, Dré Leijten, Toon Naalden en Jan Dekkers. Op de tweede rij: M. van de Riet, Janus Naalden, Adriaan van de Riet, Huub Bastiaansen, C. Schoonen, P. Sweep, C. Bartels, Jac Klep en Jan Ooninx. Op de derde rij: Jas Christianen, Wout H. Schonen, P. Sweep, C. Bartels, Jac Klep en Jan Ooninx. Op de derde rij: Jas Christianen, Wout Sweep, Jan de Held, Theo Lips, Boeren, C. Evers, Jac. Christianen, Sjef Boeren, Piet Goossens, C. van Oorschot, Toon Lips, Pijs, Jan Hendrikx, P. v.d. Straten en M. Dirven. Op de vierde rij: Van Ginneken, C. Evers, M. Evers, C. Maas, M. Maas, Dré Dekkers, Janus Luijkx, P. Nooren, W. Luijkx, Piet Huijbrechts, Jan Nooren, Toon Luijten, Van de Berg, Van Haperen, V. Roevers en Verhoeven.

54. De Rooms-Katholieke Jonge Boerenstand had de beschikking over een proefterrein dat aan de Bredaseweg, tegenover de burgemeesterswoning, lag. Elk jaar werd hier, volgens de nieuwste methode, een bepaald gewas verbouwd. Op deze foto zien we hoe men met behulp van een motordorsmachine bezig is duivebonen te dorsen. Deze machine, de "L' Avenir" ("De Toekomst"), was eigendom van Wout Dekkers en toentertijd het eerste model kleine dorsmachine dat schoon in de zak dorste. De personen op deze foto zijn, van links naar rechts: Wout Dekkers, Rom Leijten, Jan Hendriks, Sjaak Noren, Toon Bastiaansen, Toon Hendriks en Kees Boeren.

55. De Rooms-Katholieke Jonge Boerenstand organiseerde jaarlijks enkele reizen. Deze foto werd in Scheveningen genomen. Iedereen ligt in badkostuum gekleed in het water, maar... niemand kon zwemmen! Maar bang van de zee was men niet. Toon Hendriks ging zelfs zo ver in zee, dat hij door Piet van de Berg moest worden gered. Deze foto geeft van links naar rechts de volgende personen weer:
Kees Naalden, Baremans, Toon Bastiaansen, Bart Bastiaansen, Kees Rovers (douane agent) Jantje Nooren, Kees Boeren, Kees Rommers, Toon Hendriks, Jantje Boot, Piet van de Berg, Adr. Ot jens en Toon Huijbregts.

56. De afdeling "drankbestrijding" van de Jonge Middenstand uit Etten had ook haar jaarlijkse reisje. Deze foto is gemaakt voor het Muiderslot. De personen op deze foto zijn, van links naar rechts: Jan Jonkmans, Toon Klep (zoon van caféhouder Antoon Klep), Kees Nooijens, Henk van Dartel, Piet Klep en Sjef van Ierssel. De jongen met de bril op is Gerard Lockefeer.

57. Boven: de Jonge Boerenstand was niet alleen in Etten en Leur, maar ook in Prinsenbeek actief. Tijdens de Tweede Wereldoorlog trok men tegen de Duitse bezetter van leer. Zo zelfs, dat de voorzitter en de secretarissen van de drie genoemde verenigingen in hechtenis werden genomen. Uiteindelijk kwamen ze, zij het kaal geschoren, weer vrij en op 4 maart 1943 werd deze foto gemaakt. Van links naar rechts zien we, zittend: Jac. v.d., Veeken (Prinsenbeek), Toon Hendriks (Etten) en Jan Rijken (Leur). Staande: Toon Bastiaansen (Prinsenbeek), Jan Boeren (Etten) en Jan van den Eynden (Leur).
Onder: een groepfoto van de Rooms-Katholieke Boerenstand, toen deze in 1924 zijn vijfentwintigjarig bestaan vierde. Wij zien hier, van links naar rechts:
Van Loenhout, Lambregts, Boot, Baretta, P. Luijkx, deken Van de Biesen, kapelaan Brouwers, P. Luijten en Jan Verheijen. Verder herkennen wij nog de gebroeders Dirven, Jan Hendrikx, Van de Riet, Hendriks en Rien Rommers. Deze foto werd aan de ingang van het kerkplein genomen, in de tijd waarin het beeld van het Heilig Hart er nog niet stond.

58. Op 17 februari 1943 stonden de machtige bronzen klokken uit de Lambertustoren vóór de kerk opgesteld om naar Duitsland te worden weggevoerd. Onze dorpsgenoot Gerrit van Steen heeft toen deze foto genomen. De jongen bij de grootste klok is Guust Roels. Wie de andere kinderen zijn is ons niet bekend.

Van de Zanden heeft indertijd het onderstaande gedicht gemaakt:

Der Klokken Ondergang.
o Klepp'rend klokje, schoon van klank, Muziek voor onze oren,
Hoe vrolijk klonk uw kleppertoon.
Vanuit de hoge toren
Bij 'n feest der kerk, was 't uwe taak, De Blijdschap te verkonden, Terwijl bij rouwen droefenis, Uw tonen somber stonden.
Bij vreugde en blijdschap, Rouwen droeve mare,
Gij klepp'rend klokje, schoon van klank, Raakte steeds de juiste snaren.
Tot plotseling de mare klonk, Geen klok zal er meer luiden.
Zij worden opgevorderd thans, Wat heeft dat te beduiden?
Het oorlogsmonster slaat zijn slag, Veel kogels zijn er nodig,
En daar er ertsen zijn tekort, Zegt men: "De klok is overbodig". Doch 'n klok, der kerke eigendom, Gewijd door Gods dienaren, Zal nooit een oorlogvoerend land, Voor d'ondergang bewaren.

Ook de klok van de rooms-katholieke kerk van Leur werd uit de toren gehaald. Voordat hij door de Duitsers werd weggevoerd, kon A. Hendriks deze foto nog maken. De personen op deze foto zijn, van links naar rechts: Adriaan Vervaart, Jos Pertijs en Jos Marijnissen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek