Etten-Leur in oude ansichten deel 3

Etten-Leur in oude ansichten deel 3

Auteur
:   A.J. van Esch
Gemeente
:   Etten-Leur
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2080-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Etten-Leur in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Ret is ons weer gelukt een boekje "Etten-Leur in oude ansichten" samen te stellen met nog niet eerder afgebeelde foto's.

Om het voor de lezer, de geboren en niet-geboren Etten-Leurenaar, steeds interessant te houden, hebben wij de opzet iets gewijzigd, In de voorgaande deeltjes zijn de foto's per straat in een willekeurige volgorde afgedrukt, afgewisseld door foto's van bewoners, gebeurtenissen, en dergelijke. In de nu gevolgde opzet is meer nadruk gelegd op de stedebouwkundige aspecten. De reden hiervan is dat in de kern van zowel Etten als van Leur veel veranderd is in de loop der tijden door rigoureuze ingrepen. In Etten werd het centrum danig aangetast door de tweede doorbraak van de rijksweg Breda-Roosendaal en Leur werd opgescheept met de demping van de haven en de sloop van veel aanliggende, karakteristieke bebouwing.

Om de foto's beter in de oude toestand te kunnen plaatsen, is van het oude Etten en van het oude Leur een plattegrond toegevoegd van de oude situatie. De volgorde van de foto's komt overeen met de beelden die je al lopende ervaart in een bepaalde richting in een straat. Deze volgorde en de plattegrond maken het voor een ieder die de oude toestand niet gekend heeft, duidelijk hoe de oude, fraaie kernen eruit gezien hebben.

Moge iedereen het zijne eruit halen. December 1982

A.J. van Esch A.J.M. Klep

Grintweg. ETTEN.

1. We starten met de reeks foto's 1 tIm 9, die de route Grintweg-Markt-Molenstraat inhoudt. Vanaf de landelijke Grintweg kijken we in de richting van de Markt, die aangeduid wordt door de kerktoren. Dit stukje Grintweg-Hoevenseweg was toen het begin van het buitengebied. Het huis links was een kruidenierswinkel van de familie Van Merode, rechts staat het cafe van Bedaf en de schuur was van de familie v.d. Riet.

2. Hier komen we bij het begin van de Markt, toentertijd Wipeind genoemd. Duidelijk spreekt hier het brink-karakter van de Markt. De fraaie lindebomen stonden tot aan de spoorlijn, Het grote huis rechts, dat qua afmetingen afwijkt van de aanliggende bebouwing, werd gebouwd door de gemeentesecretaris Verdiesen.

?

GROET UIT ETTEN (N.-ok.)

EINDe: DORP

3. lets verder doemen de moederboom en de hervormde kerk op. De allure van onze Markt wordt sterk bepaald door de bomen; een structuur die uitnodigde voor allerIei activiteiten, zoals de wekelijkse veemarkt, de gewone markt, de kermis, en dergelijke.

4. De zuidelijke wand van de Markt was vroeger visueel geheel afgesloten, zoals op deze foto blijkt, Dit beeld wordt geheel beheerst door het gemeentehuis en de kerk. Mooi is de inleiding naar de Molenstraat. Enkele bekende punten zijn links het cafe van A. Jansen en tussen het gemeentehuis en de kerk de kosterswoning en de stalling voor het blusapparaat van de brand weer.

5. Dit is het begin van de Molenstraat, nu Bisschopsmolenstraat geheten. De notariswoning van de heer Peeters markeert de ingang van zowel de Molenstraat als van de Roosendaalse weg. Horecabedrijven waren vroeger veelvuldig aanwezig in Etten-Leur. Een van de vele staat hier afgebeeld als het hotel "De Plantage", Dit prachtige beeld is geheel verdwenen voor de aanleg van de huidige rijksweg.

Dorpstraat

ETTE .? "

6. Nog een foto van het overgangsgebied tussen Molenstraat, Roosendaalse weg en Markt, maar genomen vanuit een iets ander standpunt dan de vorige foto. De grote bocht van de Molenstraat wordt aangegeven door de schuine plaatsing van de witte school, die te zien is achter de grate linde, tegenover de wagenmakerij van Van Iersel.

7. De sterke kromming van de Moienstraat spreekt zeer duidelijk uit deze foto, die genomen is vanaf de toren van de hervormde kerk. De plaats van het kasteel, waar nu ongeveer het winkelcentrum staat, is vermoedelijk de oorzaak van de buiging van de straat. De huizen op de linker helft op deze foto zijn gesloopt tot ongeveer de vierde boom en de woningen op de rechter helft tot het vierde huis, gezien vanaf het begin van de straat. Bovenaan de foto torent het kloostercomplex uit boven de akkers en de huizen van de Molenstraat.

8. Het Moleneind was enkele eeuwen terug een gehucht rondom een molen, die voor de huidige molen op ongeveer dezelfde plaats stond. In de loop der tijden zijn de gehuchten Etten en Moleneind aan elkaar gegroeid. Vandaar de oude naam Moleneind voor de Molenstraat. Het klooster en de molen vormen het einde van de straat. De molen en de molenaarswoning van de familie Wijnen stonden in de as van de straat en markeerden zo de splitsing van de Molenstraat in de Rijsbergse weg links en de Zundertse weg rechts.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek