Etten-Leur in oude ansichten deel 3

Etten-Leur in oude ansichten deel 3

Auteur
:   A.J. van Esch
Gemeente
:   Etten-Leur
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2080-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Etten-Leur in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. Ret gehele gebiedje rondom de molen was een besloten ruimte door de hoge heg opzij en achter de molen en de molenaarswoning met het kapelletje voor de molen. Jammer is dat de molen nu verlaten in een open, lege vlakte staat; een situatie die saai overkomt. Een leuk detail zijn de twee "schildwachtbomen" ter weerszijden van het kapelletje.

10. Nu lopen we terug vanaf de molen door de Molenstraat naar en over de Markt. De corresponderende foto's zijn de nummers 10 tim 26. Vanafhet klooster moet deze foto genomen zijn. Hieruit spreekt sterk dat de "skyline" van Etten bepaald werd door de twee kerken. Naast de rooms-katholieke kerk ziet men nog net het rode kruis dat geschilderd was op het dak van het gasthuis. Op de voorgrond was voor de meisjesschool een altaar gebouwd, dat, zoals te zien is, gebruikt werd voor de jaarlijkse processie. De route hiervoor liep vanaf de rooms-katholieke kerk tot aan het klooster op de Molenstraat.

11. Het stand punt voor deze foto is voor het kapelletje voor de molenaarswoning. Van oudsher was de Molenstraat een straat met veel boerderijen. Etten was uiteindelijk een agrarisch dorp. Typerend was dat de langgevel-boerderijen haaks op de straat stonden: een verkavelingswijze die veel voorkwam in Noord-Brabant. De drie boerderijen naast het klooster laten dit goed zien. Voor het klooster staan kanonnen opgesteld, hetgeen erop duidt dat de foto tijdens de Eerste Wereldoorlog genomen moet zijn. De soldaten waren op de begane grond van het klooster ingekwartierd.

'.-

kloosterlaan· ETTES. (.v.Br.)

12. Het buitengebied werd voelbaar het centrum ingeleid door middel van born en. De Molenstraat had twee rijen hoge lindebomen. Later zijn deze vervangen door de paardekastanjes, die er nu nog staan. Het dwarsprofiel van de toenmalige straat ziet er als voigt uit. Op de foto van links naar rechts gaand: voor de huizen een stoepje, dan een strook zand, dan stukken sloot, ernaast de linden, vervolgens het karrespoor in het zand, in het midden de bestrate hoofdbaan, daarnaast een fietspad van koolas, dan de tweede rij linden met ernaast stukken sloot en dan weer de zandstrook met de stoepjes voor de huizen.

?

13. Halverwege de Molenstraat is deze foto genomen. Vanaf deze kant komt de kromming van de straat ook goed uit. De structuur van de straat werd voornamelijk bepaald door de bomen. Over de gehele lengte van de straat had je twee rijen linden; daar waar de straat het breedst was, stond aan de oostkant nog een rij. Vroeger woonden de armen gewoonlijk op het eind van de uitvalswegen, gerekend vanaf het centrum. Links op de voorgrond zie je zo'n rijtje armoedige woninkjes. Naast het grote huis met de topgevel naar de straat, links, liep het zandpad naar de polder. Nu heet dat het Grauwe Polder Voetpad. Leuke details zijn de volgende: links vooraan staan een gaslantaarn en een waterpomp, rechts staat een hondekar. De middenbaan was bestraat en de rest was zand.

MOLENSTRAAT. ETTEN

14. De kerktoren duidt erop dat we de Markt naderen. Het standpunt van de fotograaf is ter hoogte van de smidse van N. Dekkers, nu naast de Rabobank. Opvallend zijn de kleinschalige huisjes rechts, die met hun topgevel aan de straatzijde staan. De reden hiervan is dat de percelen diep en smal waren en dat de huizen aan de binnenbocht gebouwd moesten worden, zodat deze bouwwijze het eenvoudigste was. Heden ten dage zijn deze woningen vervangen door enkele grootschalige winkelpanden, die het nog kleinschalige karakter van de straat aantasten.

/

15. Deze foto is van jongere datum, getuige de aanplant van de jonge paardekastanjes ter vervanging van de linden. De winkels op het einde van de straat doen vermoeden dat de Molenstraat onder een hoek aansluit op de Markt. Vanaf de oude lindebomen reehts op de aehtergrond is alIes gesloopt voor een ander grootsehalig element in de straat: het overdekte winkelcentrum.

16. Een tiental meters verder krijgen we dit beeld voor ogen. Deze foto stamt uit de periode 1914-1918; de soldaten zijn zeer slecht te onderscheiden. De beeldafsluiting door middel van de witte woningen geeft een besloten karakter aan de straat, in tegenstelling tot het open gat van de rijksweg, waar we nu mee opgescheept zitten.

17. Vanaf de buitenbocht van de straat kreeg men nog meer informatie over de overgang van de Molenstraat naar de Markt. De rooms-katholieke kerk is al goed te zien. Prachtig is de dieptewerking van de enorme bomen achter de notariswoning, midden op de foto. Tevens begeleiden deze bomen het begin van de Roosendaalse weg. Jammer dat dergelijke waardevolle stedebouwkundige plekjes verloren zijn gegaan en niet vervangen zijn door een andere, kwalitatief gezien goede oplossing.

18. Nu een foto genomen vanuit de binnenbocht van de straat, waarbij de kerktoren mooi uittorent boven de voorliggende Molenstraat. Zo ontstaat een prachtige dieptewerking. De witte gevel van de school links is van deze kant, evenals vanaf de Markt, een blikvanger. De zogenaamde vernieuwing heeft nog niet toegeslagen. Als de welvaart sterk toeneemt, gaat veel stedebouwkundige schoonheid, die langzaam ontstaan is, verloren. Dit is gebleken in de praktijk.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek