Etten-Leur in oude ansichten deel 3

Etten-Leur in oude ansichten deel 3

Auteur
:   A.J. van Esch
Gemeente
:   Etten-Leur
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2080-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Etten-Leur in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

.,~

.. ~; .

...." 'I. t

29. Eenmaal op de Roosendaalse weg, ervoer je sterk dat je het dorp uit ging. De twee klokgevels zijn nu beter te bewonderen. Zoals eerder vermeld, lagen ook aan het einde van deze weg enkele armoedige huisjes, waarin de minder draagkrachtige mensen woonden. Dit gehele gebied is verloren gegaan bij de aanleg van de nieuwe rijksweg.

30. Vanaf de Roosendaalse weg naar het centrum kreeg je weer verdichting van de bebouwing, zodat je aanvoelde dat je het centrum naderde. Het beeld werd ook geheel afgesloten door de knik die de weg maakte in de richting van de Markt (de beruchte 8-bocht). De villa's rechts zijn de enige restanten van dit stukje oud Etten.

31. Een mooi gezicht was de "inpakking" van de kerk door de omliggende bebouwing. De huidige situatie laat een geisoleerde kerk en een grote leegte zien. Men zegt wel eens: Hou je hart vast, maar Etten heeft een stuk hart verloren.

32. De Bredase weg wordt bekeken op de foto's 32 tim 45. De volgorde van de toto's komt overeen met de route vanaf het hotel "Het Witte Paard" naar de Markt en dan via de Markt terugkerend in de Bredase weg. Op deze foto van ongeveer 1915 is de Bredase weg nog de keienweg van Breda naar Roosendaal. Ook deze weg werd vroeger geflankeerd door twee rijen bomen, die de oude straat een geslotener aanzien gaven dan de huidige straat, waar leegte weer troef is. Rechts vooraan staat de inrijschuur voor de paarden en de wagens naast het hotel, dat een pleisterplaats was voor de reizigers.

33. De oudste weg op deze plaats liep achter het hotel, in oostelijke richting. De huisjes op de foto zijn nog de stille getuigen; de rooilijn ervan voIgt nog steeds de oude weg,

?

34. Daar waar de Bredase weg overging in de Markt, was de straat het smalst. De Markt, met zijn gesloten, rechthoekige ruimte, werd hierdoor niet aangetast. Maar verkeerstechnisch kwamen er, na het toenemen van het gemotoriseerde verkeer, grote problemen. Ter plaatse van deze vernauwing konden de tram en een vrachtauto elkaar niet passeren. Om deze problemen op te lossen, heeft men het huis op de hoek, van bakker Van Steen, gesloopt. Het resultaat was een groot gat, met een vrij zicht op het gemeentehuis. De situatie voor en na de sloop is prachtig te zien op deze twee unieke foto's.

35. Deze foto is indertijd speciaal gemaakt om de werkzaamheden na de sloop vast te leggen. Duidelijk is hierop te zien dat de Markt als het ware opengebroken is naar de Bredase weg; een stukje "Marktinterieur" is prijsgegeven.

36. Aangekomen op de Markt kreeg je ineens dit fraaie beeld voor ogen. Vanuit aile gezichtspunten was de Ettense Markt mooi, zowel door de gebouwen als door de bomen. Ret is niet voor niks dat het centrum van Etten lange tijd op de lijst van beschermde dorpsgezichten van Monumentenzorg gestaan heeft. Na de aanleg van de nieuwe rijksweg is Etten van deze lijst afgevoerd.

37. Door de enorme groei van de bevolking van Etten-Leur is het gerneentehuis nu tweernaal uitgebreid. Voor deze uitbreidingen had je acliter het gerneentehuis een pleintje waar de achteringang op uit kwarn. Orndat dit beeld niet rneer terug te vinden is, is deze foto opgenornen.

Dorp met Moederboom .. ETTEN. (N.B?'.)

/.

38. Gaan we vanaf het gemeentehuis terug naar de Bredase weg, dan staat daar de moederboom weer in al zijn glorie. De plek die gevormd werd doordat men de linde horizontaal leidde op een ijzeren draagconstructie, is behoorlijk van omvang. 's Zomers werd deze plek veel gebruikt om gezellig te kletsen en de vele mensen te bekijken die hier voorbijkwarnen. Dergelijke punten waren onmisbaar in een dorpsgemeenschap.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek