COVID-19 UPDATE : I.v.m met het Corona virus kan het zijn dat de levering van de Ansichtenboekjes vertraging oploopt. Het is nog steeds mogelijk om het boekje van het dorp of de stad van uw keuze te bestellen. We hebben een groot aantal boekjes op voorraad en deze kunnen direct geleverd worden. Echter boekjes die niet op voorraad zijn worden op dit moment tijdelijk niet gedrukt. Zodra onze drukker weer gaat produceren zullen we deze boekjes alsnog leveren. Houdt u dus rekening met langere levertijden dan er nu op de site vermeld staan. Wij hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.
Etten-Leur in oude ansichten deel 3

Etten-Leur in oude ansichten deel 3

Auteur
:   A.J. van Esch
Gemeente
:   Etten-Leur
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2080-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Etten-Leur in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. Naast de lagere jongensschool stond de woning van het schoolhoofd, de bovenmeester. Aan deze situatie is weinig veranderd. Aileen de hekken zijn verdwenen.

Stationstraat

Etten

50. Als we terugkijken naar de Markt, ter hoogte van het kerkhof, dan spreekt de overgang naar de Markt door middel van een kIeine opening heel duideIijk uit deze foto. De hoge voorgevel van het huis in de as van de Stationstraat belichaamt de aanwezigheid van de Markt.

51. De laatste foto's van Etten zijn een drietal met elk een eigen onderwerp. Op de Markt werden in 1945 bevrijdingsfeesten gehouden. Deze foto is genomen tijdens het defile van het Belgische korps voor de Engelse kolonel van de Royal Marines en voor de burgemeester op 8 mei 1945 's morgens om elfuur. Voor dergelijkemassale bijeenkomsten leende de Markt zich uitstekend.

52. Op de grens tussen Etten en Leur stand vroeger de melkfabriek "De Hoop". Naast de fabriek stond de woning van de directeur. Rondom de fabriek lag toen nog landbouwgrond.

53. De spoorlijn heeft men in Etten en in Leur altijd gezien als een scheiding tussen de twee gemeenschappen. Laten we dan ook syrnbolisch de oude stoomtrein nemen naar Leur; die gaat weI de andere kant op dan de trein op de foto, die richting Roosendaal vertrekt. Het oude station heeft gestaan ongeveer waar nu de Vincent van Goghschool staat.

54. De structuur van het oude Leur was een "spindorp", dat wil zeggen een knooppunt van twee loodrecht op elkaar lopende wegen. De ene weg was de verbinding tussen Etten via Leur naar Breda en de andere weg liep parallel met de haven, waaraan Leur lange tijd een betrekkelijk hoge welvaart dankte. Omdat Leur een havenplaats was, beginnen we de serie foto's over Leur met een drietal foto's van de oude haven. De eerste foto, die genomen is komende uit de Domineesgang, laat de bedrijfsgebouwen van toen zien. De eerste industrie van Etten-Leur is hier begonnen, zoals een strohulzenfabriek, een zeepfabriek, een pottenbakkerij, een graanhandel, een graanoverslag, een suikerfabriek, een houtzagerij, een klompenfabriek, een weegwerktuigenfabriek en een leerlooierij. De weg, die de haven volgde tot aan de Mark, liep naar Zevenbergen.

Leur (N-Br.)

55. Nog rnooier kornen de fabriekjes uit op deze foto. Op de achtergrond stond nog een graanrnolen, de oudste fabriek van Nederland. De foto laat ook zien dat de weg naar Zevenbergen ornzoornd was door populieren. Zij zijn geheel verdwenen, evenals de glorie van de oude haven.

Kadijk Leur

56. Zo zag vroeger het aangezicht van Leur er uit als je Leur naderde vanuit Zevenbergen. Een compacte bebouwing met vele activiteiten naast de haven. Jammer dat er nog geen ander gebruik voor de Leurse haven gevonden is, die dit verwaarloosde hart van Leur weer kan oppeppen.

57. De eerste route voigt de hoofdweg vanaf de Korte Brugstraat over de brug over de Lange Brugstraat naar Attelaken (fete's 57 tIm 65). Het knooppunt van de twee hoofdwegen op Leur was letterlijk de brug over de haven. Omdat de Korte en de Lange Brugstraat van west naar oost lopen, was er bij zonneschijn veel schaduwwerking, in tegenstelling tot de haven, die dan als een lichte baan de Brugstraten doorsneed. Een sterke uitbeelding van het kruiskarakter van het dorp. De huizen links en rechts op de foto (tot het water) zijn na de demping gesloopt voor een "modern"plein op Leur, het A. van Bergenplein. De kruisstructuur werd hierrnee totaal verwoest. Het zogenaamde oude hart van Leur werd vervangen door een "ruilhart", dat nog steeds om verbetering vraagt.

58. De Korte en de Lange Brugstraat heetten vroeger de Korte en de Lange Leur. In de tijd van deze foto was het nog Korte Leur. Wij staan nu iets dichter bij de brug. De hoeken van het knooppunt waren zeer belangrijk. Vandaar dat cafes deze punten bezet hadden, maar gelukkig was er ook, als tegenwicht, de hervormde kerk, die tegenwoordig onder andere dienst doet als trouwkerkje van de gemeente. Volgens een oude kopergravure bestond deze kerk vroeger uit twee hallen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek