Euverhaove een terugblik

Euverhaove een terugblik

Auteur
:   J. Lemmens
Gemeente
:   Sittard
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1505-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Euverhaove een terugblik'

<<  |  <  |  1  |  2  |  >  |  >>

59. Mocht iemand dan nog nergens bijhoren, dan werd hij of zij in ieder geva1 verwacht bij samenkomsten van de "congregaties". Op de foto de meisjescongregatie in 1946.

60. De damescongregatie of wel dames van de Mariacongregatie in 1946. De foto is waarschijnlijk genomen, onmiddellijk nadat zij uit de kerk kwamen. Dat zou een verklaring kunnen zijn voor de hoeden. Vrouwen mochten immers niet met onbedekt hoofd het kerkgebouw binnengaan.

61. De jongenscongregatie uit 1946. AIle jongens na de 1agere school tot 17 jaar kwamen ervoor in aanmerking.

62. De jongemannencongregatie. Zij was bestemd voor de jonge heren boven de 17 jaar.

63. De herencongregatie in 1946. Elders werd deze groep ook weI "Heilige Familie" genoernd. In hun midden zit de zilveren jubilaris, pater Adriaanse, die in 1946 de aanleiding werd tot het doorlichten van bijna geheel Overhoven in de vorm van deze foto's, die gernaakt werden door de amateurfotograaf Zorge van de Geldersestraat.

64. In 1948 werd met groot uiterlijk vertoon het 25-jarig bestaan van het rectoraat gevierd. Als sluitstuk van de stoet had in de laatste open koets het kerkbestuur plaatsgenomen: Mathieu Kohlen, Bernard Zinken, Harrie Beaumont, Willem Mobers (op de rug) en naast hem (uit het beeld) rector Tillemans.

65. De mooiste en belangrijkste stoet, die jaarlijks uittrok, was de Sacramentsprocessie. De buurtbewoners zorgden voor de versiering van de weg met kleurige zandfiguren, waarover aileen de priester met Ons Heer als eerste mocht lopeno De processie trok van het ene uiteinde van het rectoraat naar het andere. Hier het rustaltaar op de hoek Baandert-Henric van Veldekestraat, die toen nog tot het pastoraal werkgebied van Overhoven behoorde.

66. De Sacramentsprocessie trok vanzelfsprekend ook naar het uiterste gedeelte van het rectoraat in het westen: het Limbrichterveld. De stoet trekt op de foto door de Parallelweg, waaraan nog geen huizen zijn gebouwd, onder de tunnel door. In 1924 was deze spoorwegtunnel naar het Limbrichterveld in aanbouw, van waaraf deze foto is genomen. In de persoon van de tweede rector, Van Mierlo, accepteerden de paters ook de zorg voor deze nederzetting van 100 it 200 woningen. De oostgrens was toen Broek-Sittard en de westgrens Limbricht.

67. Gouden bruiloftspaar in het Limbrichterve1d. De foto is uit 1946. In het Limbrichterveld beyond zich oorspronkelijk een mijnwerkersko1onie die later, rond 1973, vervangen werd door nieuwbouw. Er kwamen hoogbouwflats, een winkelcentrum en een school. Ten slotte kwam er in 1975 een eigen parochie, die van Overhoven afgescheiden werd.

68. Er leefde een krachtige missionaire geest in het Nederland van vlak voor en na de oorlog. Dat kwam onder andere tot uiting in de vele "zelatricen", die van alles verkochten ten bate van de missie. Op de foto meisjes van de missieclub van Overhoven tijdens de zelatricendag in Stein. Pater Vorachen ging met hen mee.

<<  |  <  |  1  |  2  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek