Everdingen, Hagestein en Zijderveld in oude ansichten

Everdingen, Hagestein en Zijderveld in oude ansichten

Auteur
:   G.M. van Eck
Gemeente
:   Vianen
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4135-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Everdingen, Hagestein en Zijderveld in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Eeerdinqen. Poldersteeg

9. Deze opname met gezicht op de Poldersteeg is vanaf het dorp genomen; rechts ziet u nog een gedeelte van het dak van het oude cafe "De Zwaan". Het aanzicht geeft thans een geheel ander beeld. Stond er hier aan de linkerkant nog maar een huis, nu vindt men ook daar een aantal huizen bijgebouwd. Uiterst links de achterkant van de al eerder genoemde boerderij van Spithoven. Wie de kinderen zijn, valt alleen met zekerheid te zeggen van het meisje met het kind op de arm: Jenny Verrips Johdr. met haar broertje Gerrit.

10. In 1920 werd de zangvereruging "Soli Deo Gloria" opgericht, die tot omstreeks 1930 bleef bestaan. Deze foto dateert van 1928, toen men een eoneours in Buren bezoeht. De zangers en zangeressen zijn, op de bovenste rij, van links naar rechts: Annie Fruyt, dominee Fruyt, Gerrit den Hartog, Christiaan Stravers, Jae. van der Heijden, Gijs van der Heijden, Hans de Leeuw, Gerrit van der Heijden, Huib den Hartog, Jo de Leeuwen de heer Hamerling (direeteur). De dames (stevig gehoed! ) zijn: Neeltje van der Heijden, Gerrigje van Eek, Cornelia den Hartog, Gerdien de Leeuw, Jo de Leeuw, Chrisje Stravers en Drien Kool. Voorste rij: Willy Middelkoop, Bertha Boelhouwer, Antje van Heijst, Aaltje van Eek en Wina Kool.

Groeten uit Everding-n

11. In het huis rechts op deze foto is jarenlang het postkantoor gevestigd geweest. De post werd toen met de hondekar rondgebracht U ziet de "postkar" rechts in de stoep. Problemen over het al of niet dragen van een valhelm waren toen nog niet aan de orde! Het postkantoor werd beheerd door lac. van der Heijden. Van de kinderen is alleen de naam van het meisje links bekend: het is Truusje Peek, die later naar Utrecht is verhuisd en daar thans nog woont. Links staat de pastorie, hier nag zonder zolderraam.

12. Bij raadsbesluit van 3 februari 1881 werd Arie van Eck Johzn. (links) benoemd tot gemeenteontvanger van Everdingen. Hij heeft deze functie vervuld tot 19 februari 1919, toen hij werd opgevolgd door zijn zoon Johannes Dirk van Eck (rechts). Na een diensttijd van ruim veertig jaar, werd diens zoon, Arie Steven van Eck, per 1 januari 1960 aangesteld, zodat het ambt van gemeenteontvanger thans reeds bijna honderd jaar door leden van de familie Van Eck wordt bekleed.

13. De oude openbare lagere school werd in 1880 gebouwd. In mei van dat jaar werd de eerste steen gelegd door een zoontje van wethouder Van der Gun. Het vorige schoolgebouw stond op de plaats waar nu het meestershuis staat. School en "huis van de meester" waren toen in een gebouw gevestigd. In 1854 kon men overgaan tot het aanstellen van een "ondermeester" en kon men spreken van een tweemansschool. Ruim honderd jaar later (1 juli 1963) werd met de benoeming van mejuffrouw A.C. van Eck een derde leerkracht toegevoegd. Deze school heeft dienst gedaan tot 25 juni 1960 en wordt thans nog gebruikt als gymgebouw.

14. Van a1 de huizen op deze foto is niets meer terug te vinden. Het dubbele woonhuis links is reeds lang ge1eden gesloopt ten dienste van een parkeerterrein. Verder ziet u het oude cafe "De Zwaan", dat in 1960 werd afgebroken en nieuw werd herbouwd. Dit cafe is vanaf 1708 eigendom van de familie Van Munster. In het huis rechts, met de gesloten luiken, werden tot 1928, toen een nieuw gerneentehuis werd gebouwd, de trouwlustigen in de echt verbonden, zodat menig keertje in dit huis het "jawoord" heeft geklonken, a1 dan niet van blijvende aard!

15. Een afbeelding van de Kerkstraat; links het huis van de meester, thans bewoond door onze oud-onderwijzer en zijn echtgenote, de heer en mevrouw Peute. Verder ziet u links de schuur met hooiberg (toebehorende aan Hendrik van Kouwen), die omstreeks 1958 is afgebroken om plaats te maken voor nieuwe woningen, Wie de twee jongetjes zijn valt niet met zekerheid te zeggen. Waarschijnlijk staat Hans Uitman links maar of dit waar is durf ik niet te zeggen.

16. Een klassefoto uit circa 1905 met meester Van Cooten, hier met de hoed in de hand, en als onderwijzeres mejuffrouw De Haas. De kinderen zijn, op de bovenste rij van links naar rechts: Simon van der Gun, Johan van Eck, Koos Burgers Hzn., Bart Brouwer, Aart van Heijst, ? den Hartog en Cees van Os, Tweede rij: Joh. van Zanten, Gerrit Burgers Hzn., Dries van der Gun, Dirk Burgers, Alewijn van Dijk, Adriaan van Heijst, Peet Bouwman Dzn., Jo de Leeuwen Doortje Bouwman. Derde rij: Pietje van Os, Maaike van Os, Jaan van Hermelen Geufdr., Hanna van Hermelen, onbekend, Lena van Zanten, Pietje van Hermelen en Marietje de Kok.

17. Gezicht op Everdingen vanaf de oostelijke kant genomen. Iedereen is vol belangstelling voor de fotograaf. U ziet hier vooraan Sophie de Kok en Jo van der Heijden, achter hen, nu van rechts naar links: Joh. van Zan ten, Trijntje en Kee van der Heijden Jacdr., Gijs van der Heijden, Kee van der Heijden Cdr., Anna de Kok, Anna van Kesteren, Jenny Verrips Adr., met muts haar zusje Annemet en Jo van der Heijden. Verder ziet u nog Chiel Mink, terwijl bovenaan de Bingse Boogaard, met fiets aan de hand, Arie van der Heijden staat. In de tentwagen zit dokter Bredenberg uit Schoonrewoerd en rechts staan de jongetjes Willem Uitman en Johan van Eck, twee gezworen kameraden.

EVERDI:GEij

18. Deze foto werd in de mobilisatie (1914-1918) gemaakt, gezien de soldaten onder wie geen Everdinger is te onderscheiden. Heel duidelijk is hier te zien dat in het huis rechts het postkantoor was gevestigd. De klep in de muur deed dienst als brievenbus. De te bezorgen post viel dan binnen op een tafe!' Een kind kon de was doen; "streekpost" en "overige bestemmingen" waren nog lang niet aan de orde. Het uithangbord met het anker behoorde aan cafe "Het Anker", naast het postkantoor. Op deze foto is het cafe jammer genoeg niet zichtbaar.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek