Everdingen, Hagestein en Zijderveld in oude ansichten

Everdingen, Hagestein en Zijderveld in oude ansichten

Auteur
:   G.M. van Eck
Gemeente
:   Vianen
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4135-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Everdingen, Hagestein en Zijderveld in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. In 1913 werd alom in den lande het feest van honderd jaar onafhankelijkheid gevierd, zo ook in Everdingen. Wij zien hier op de trap onder anderen Trijn van Hermelen en Gerrigje Peek (met fiets aan de hand). Wat verderop ziet u veldwachter Van Manen marcheren. Rechts onder in de stoep staan Tonia Witjes en Bartje van der Gun-Schrijvershof met haar zoontje Herman (met feestmuts op) en haar doch tertje Marietje.

20. Een niet zo bekende foto van de katholieke kerk, die in 1899 is gebouwd, in de steigers, Links van de kerkdam ziet u nog de oude kerk, "schuurkerk" genaamd, die in het begin van 1800 was gebouwd. Duidelijk is hier op het dak het torentje te zien, dat in 1806 werd aangebracht. De klok die hierin werd gehangen was afkomstig van "Amalienstein", een oude buitenplaats in het Viaanse bos, In deze oude kerk werd destijds, op kerstavond 1802, de eerste mis opgedragen. De inwijding yond plaats in juni 1803. De bouwprijs bedroeg f 5.919,60. Toen de nieuwe kerk in gebruik was genomen, werd het oude kerkje afgebroken. Van de stenen werd "Het Koetshuis" gebouwd, dat thans nog in gebruik is als jeugdhuis,

21. Hier een atbeelding van de nieuwe kerk, vanaf de oostelijke kant genom en. De eerste steen werd gelegd op 20 maart 1899 en de inwijding vond plaats op 18 december 1899. De aanneemsom was f 27.333,-. Rech ts van de kerk staat de pastorie, die reeds in 1876 was gebouwd door de aannemers Van Heeswijk en Van Amstel. Sinds kort is de kerk onder beheer van Monumentenzorg geplaatst. Tijdens de laatste restauratie van het interieur werden enkele waardevolle stukken van de inventaris verwijderd en zoiets moet men trachten in de toekomst te voorkomen.

22. In de deur van haar winkel (compleet met reclameborden aan de muur, die tegenwoordig nergens meer te zien zijn) staat mejuffrouw Aartje Verrips. Na haar overlijden, in oktober 1935, werd de winkel nog vele jaren voortgezet door haar zusters Hans en Dien. Verder ziet u nog de dames Weijsenfeld, die juist op bezoek bij hun tante waren. De kinderen zijn, van links naar rechts: Geertje van Eck, Gerard en Annie van Naarden, boven hen (nogjuist te zien) Gerry Verrips en achter "Koos de Smid" (die zijn best doet om kleine Wim netjes op de foto te krijgen) staat Jenny Verrips. Op de ladder Dirk Burgers. Met een variant op een bekend gezegde zou men kunnen zeggen: "En de schilder, hij verfde voort"!

23. Nog een foto van dezelfde winkel (een oudere foto als nummer 22). Hier staan de gezusters Aartje en Dien Verrips in de deuropening. Zoals u ziet werd dit huis in 1866 gebouwd. Later heeft het huis een nieuwe gevel gekregen, zodat het een geheel ander aanzien kreeg. Duidelijk zijn hier ook in de bovenlichten boven de deuren de zogenaamde levensbomen te zien, een vroeger alom gebruikte versiering. Vele jaren was deze winkel een niet weg te denken bezit van het dorp. Echter, nadat de zaak nog enkele jaren door de familie Eikelenboom was voortgezet, werd men in 1973 toch genoodzaakt de zaak te sluiten.

24. Is hier de fotograaf meester Van Cooten te vlug af geweest en werd hem geen tijd gegund om te gaan zitten? Of had het allemaal al te lang geduurd voor de meester en was hij van plan om op te stappen, waardoor de fotograaf was genoodzaakt nog gauw de foto te nemen? Wij zullen er weI nooit achter komen. Hoe dan ook, de kinderen hebben hun best gedaan om de foto goed te doen slagen! Wij zien hier op hun paasbest uitgedost, vooraan: Stientje de Leeuw, Kees HoI en Dirkje Verrips. Dan de eerste staande rij: Pietje de Leeuw, Eefje Bezooijen, Toontje den Hertog, Janna Werkhoven, Heintje van der Pol, Drika Werkhoven, Chrisje Strayers, Janna Bezooijen en Cea den Hartog. Tweede rij:

Mientje HoI, Wouter Verrips, Christiaan Strayers, Wim Middelkoop, Gerdientje de Leeuw, Marie Bezooijen en Hanna Middelkoop. Bovenste rij: Kees Middelkoop, Janus Bouwman, Jacob van der Pol, Huib den Hartog, Hannes Strayers, Gerrit Bezooijen, Gerrit den Hartog en Jan Sprong.

25. Tot de verschillende winkeliers die Everdingen vroeger bezat, behoorde ook de familie Van Eck, In het pand recht tegenover de smederij van Burgers werden een kmidenierswinkel en meelhandel gedreven. Hier ziet u in de stoep de eigenaar, Arie van Eck, terwijl zijn vrouw Maaike Peek achter het raam staat. In de deuropening staan de gezusters Trijntje en Hanna van Eck. Deze winkel werd in 1922 opgeheven. Van een aantal winkeliers is er thans nog maar een overgebleven, de eveneens vanouds bekend bestaande winkel van de familie Van Kooten.

26. Velen onder de oudere lezers en lezeressen zullen zich ongetwijfeld nog de schok van ontroering herinneren, die er door ons dorp en verre omstreken ging, bij het vernemen van het droevig ongeval dat de familie Ulehake overkwam. Het was op dinsdag 4 augustus 1936 dat meester Ulehake, hoofd van de openbare lagere school, met zijn kinderen en een neef, die bij hem logeerde, in een roeiboot de Lek opging, richting Culemborg, en in aanvaring kwam met een boot, waardoor de roeiboot omsloeg en de heer Ulehake, zijn dochter Truus en de loge verdronken. Op deze foto zien we de begrafenis van de meester.

27. Op de plaats waar thans de boerderij "Vredenhof' staat, bewoond door de familie Van de Water, stond voorheen een boerderij die werd bewoond door de familie Schrijvershof. Deze boerderij werd in 1919 afgebroken om plaats te maken voor "Vredenhof'. Op deze foto zien we de oude boerderij met in de tuin de gezusters Leentje en Kee Schrijvershof. Leentje is later naar Hagestein verhuisd, Kee heeft nog jarenlang op de Poldersteeg een kruidenierswinkel gedreven. Let u ook eens op de kunstig gesnoeide bomen in de tuin!

28. Het gemeentehuis van Everdingen, in 1928 gebouwd, heeft tegenwoordig ook al weer een geheel ander aanzicht gekregen. De luiken zijn inmiddels verwijderd en er werden nieuwe ramen aangebracht. Achter de dubbele deuren was de garage van de brandspuit. Sinds juni 1955 is het verzorgingsgebied van de gemeente inzake de brandweer echter aan Hagestein overgedragen, zodat ook de garage kon vervallen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek