Everdingen, Hagestein en Zijderveld in oude ansichten

Everdingen, Hagestein en Zijderveld in oude ansichten

Auteur
:   G.M. van Eck
Gemeente
:   Vianen
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4135-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Everdingen, Hagestein en Zijderveld in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. Schoolfoto uit omstreeks 1906. U ziet hier meester Van Cooten met de onderwijzeres mejuffrouw De Haas. De kinderen zijn, op de bovenste rij: Klaas de Leeuw, Frans de Jong, Hans de Leeuw, Klaas de Jong, Leen van der Pol, Manus de Leeuw Janzn., Hannes HoI en Kobus HoI. Tweede rij: Jo Peek, Areke den Hartog, Cea den Hartog, de gezusters Van Bezooijen, Aart Stravers Martzn., Jan Sprong, een onbekende, de gebroeders Van Bezooijen en Pietje de Leeuw. Voorste rij: Mien Verrips, Stien den Hertog, Lena Sprong, de gezusters Verrips, Chrisje Stravers, Stien de Leeuw, Bets Sprong en Maaike van der Pol.

30. Nadat 's morgens de installatie op Hagestein had plaatsgevonden, werd op 2 juni 1939, rond twee uur, de heer F.N.H. Gurck, komende uit Eibergen, als burgemeester van Everdingen en Zijderveld gemstalleerd, Nadat de nieuwe burgemeester in Tienhoven aan de grens van de gemeente, nabij het "oude Rechtshuis", welkom werd geheten, speelde de muziekvereniging "Evoca" het Wilhelmus en werden door drie leerlingen, te weten van de openbare en katholieke school te Everdingen en van de christelijke school te Zijderveld, aan het dochtertje van de nieuwe burgervader bloemen aangeboden.

31. Nadat de installatie had plaatsgevonden, poseerde burgemeester Gurek op de trappen van het gemeentehuis, met aan zijn linkerkant wethouder Van Vuuren en reehts wethouder De Leeuw. Verder ziet u op de tweede rij, van links naar reehts: G. de Vos, G. van Eck, C. Roverts en W. Bovekerk. Bovenste rij: W. Verrips, J.A. de Leeuw, A. Vermeer en J.D. van Eek. Burgemeester Gurck heeft zeker geen gemakkelijke tijd gehad in Everdingen en Hagestein. Sleehts enkele maanden later brak de mobilisatie al uit en zou een vijf jaar durende oorIog volgen, waar hij zich echter moedig doorheen wist te slaan.

32. Eenmaal heeft de gemeente Everdingen een bijna honderdjarige in haar midden gehad, te weten Anthonie van Eck, geboren te Everdingen op 12 september 1835. Reeds was men al aan het voorbereidingen treffen voor een feestelijke viering van dit feit, toen hij vrij plotseling, in juli 1935, overleed. De heer Van Eck bewoonde eerst jarenlang hoeve "De Put" aan de Goilberdingendijk onder de gemeente Culemborg. Vanaf mei 1927 heeft hij met zijn dochter Trijntje te Zijderveld in de Kerkbuurt gewoond.

33. Ter gelegenheid van de installatie van burgemeester Gurck was een feestcommissie samengesteld. U ziet hier de voltallige club na de installatie op de trap van het gemeentehuis. Zo te zien zat de stemming er goed in! Op de eerste rij staan, van links naar rechts: W. de Leeuw, K. van Vuuren en J. van Rijn, terwijl op de tweede rij staan: L van Sterkenburg, M. de long (hoofd van de open bare lagere school te Everdingen) en H. Brouwer.

34. Een afbeelding van de oude school te Zijderveld, die in 1880 is gebouwd; in hetzelfde jaar dus als de school in Everdingen. Zo te zien is er ook niet zo erg veel verschil in de beide gebouwen. In ieder geval werd deze foto na 1913 gemaakt. In dat jaar is namelijk een tweede lokaal bijgebouwd. Waarschijnlijk zal het wel in de mobilisatie zijn geweest, gezien de soldaten die erbij staan en die geen inwoners van Zijderveld zijn. Wie de kinderen zijn valt niet te onderscheiden. WeI is met zekerheid te stellen dat Gerrigje van Eck, die mij deze foto te leen ter hand stelde, erbij staat. Maar waar?

35. Op deze foto had de school een drastische verandering ondergaan. In 1929 was het noodzakelijk dat er een derde lokaal werd bijgebouwd. Bij het hek staan de zusjes Truusje en Metje Kool met Ko Kraay, dochter van de burgemeester. Het kleine jongetje is Maarten de Groot Jacobzn. Het gedeeltelijk nog zichtbare huis van de meester werd in 1909 gebouwd. Tegenwoordig doet dit schoolgebouw onder andere als gymlokaal dienst, nadat in 1974 een nieuw schoolgebouw met vijf lokalen werd gebouwd.

36. Omstreeks 1930 waren er plannen am de openbare school am te zetten en zich aan te sluiten bij het christelijk onderwijs. Op 9 apri11930 werd de eerste vergadering hiertoe belegd, waarbij meteen al het besluit werd genom en tot oprichting van een "Vereniging tot Stichting en Instandhouding van een Christelijke School voor Lager Onderwijs". Na de nodige strubbelingen, die hiermee nu eenmaal altijd gepaard gaan, vond de opening op 4 apri11933, 's middags am kwart over twee, plaats. Veel ouders stuurden hun kinderen in een van de naburige dorpen naar school, doch successievelijk kwam men hier tach weer van terug.

37. In Zijderveld werd in 1913 het feest van de honderdjarige onafhankeJijkheid op waarJijk grootse wijze gevierd. Men had de aankomst te Scheveningen van de latere koning Willem I getrouwelijk nagebootst. U zult er verschillende toto's van aantreffen. Allereerst hier de aankomst ergens aan de Groene Kade. Wij zien hier onder anderen Jacob van Eck, Maaike van Vuren, Dries de Leeuwen Dirkje de Leeuw. In de verte staan de vissersmeisjes enthousiast met de handen omhoog. Op de stoep de Prins, in de persoon van Jas de Ridder, verder de "kamerheren" Joh. 't Lam, Joh. van Amstel, Tinus van Eck en vaarman Joh. de Keijzer.

38. Hier een afbeelding van de vissersmeisjes, thans in rustiger houding. Het zijn van links naar rechts, op de bovenste rij: Aaltje van Dijk, Maaike Bronkhorst, Leentje Bronkhorst, Cornelia Kool en Klazina Bronkhorst, terwijl Willem Brouwer als schipper fungeerde. Vooraan links Marie Bronkhorst en rechts Janna van Kercen. Zij nog vermeld dat er tijdens de landing werd gezongen:

Daar landde honderd jaar geleeen Aan 't Scheveningse strand

Een schip met luid gejuich begroet, 't Kwam van Engeland.

Vanwaar die grote blijdschap toch Dien uitgelaten vreugd

Wat stemt die mensenmassa daar Zo vrolijk, zo verheugd?

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek