Everdingen, Hagestein en Zijderveld in oude ansichten

Everdingen, Hagestein en Zijderveld in oude ansichten

Auteur
:   G.M. van Eck
Gemeente
:   Vianen
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4135-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Everdingen, Hagestein en Zijderveld in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. Bij de feestelijkheden ontbrak het college van burgemeester en wethouders natuurlijk niet. U ziet hier in de landauer burgemeester De Leeuw, juist in 1913 gefnstalleerd als burgemeester van Everdingen, Zijderveld en Hagestein, voorts de wethouders Arie de Vos en Gerrit den Hertog, vergezeld van dokter Bredenberg uit Schoonrewoerd. Op de bok zit koetsier Klaas Hazendonk.

40. Een afbeelding van de stoet miters, van wie als enigen zijn te onderscheiden Toon de With en Wim den Hartog. Verder bleek het niet mogelijk nag meer namen te achterhalen. Gezien het aantal foto's dat er van de feestelijkheden is gemaakt, heeft men er destijds enorm veel werk van gemaakt. Voor velen zullen deze fete's echter wel een verrassing zijn. Men wist waarschijnlijk niet dat zij bestonden.

41. Nog een laatste foto van de feestelijkheden van 1913. Met versierde wagens trok men door het feestelijke Zijderveld. In de voorste wagen zien wij Jacob van Eck weer, terwijl hier ook Maaike van Vuuren duidelijk is te onderscheiden, evenals Dries de Leeuwen Dirkje de Leeuw. Waarschijnlijk is het feest veel dagen het onderwerp van het gesprek geweest, Niet te voorzien was dat het volgende jaar, in schrille tegenstelling, de mobilisatie zou uitbreken, die vier jaar zou duren.

42. De oude pastorie van de Hervormde Kerk te Zijderveld. De bouw in 1868 (op 11 augustus van dat jaar vond de aanbesteding plaats voor een bedrag van f 7.820,-! ) kwam zeker niet zonder de nodige spanningen tot stand. Men was het helemaal niet eens met de plannen. Later is nog verschillende jaren in de benedenverdieping de gemeentesecretarie gevestigd geweest, terwijl op de eerste etage het gezin van burgemeester Kraay woonde. Links is de timmermanszaak van Cor Middelkoop. In 1970 is de oude pastorie afgebroken.

43. Een klassefoto uit 1911 (10 april) met onderwijzer meester Den Hartog en onderwijzeres mejuffrouw Van Duikeren. Hier staan op de bovenste rij, van links naar rechts: Michiel van der Leeden, Peter Sleeuwenhoek, Jacobus van Es, Manus Versluis, Piet den Besten, Tinus de Leeuw, Henk Veer, Cor Middelkoop en Aart Middelkoop. Tweede rij: Annigje van der Leeden, Grietje de Vos, Pietje de Vos, Heiltje den Besten, Dirkje Verkerk, Wim den Hartog (zoon van de meester) en Gretha den Hartog (dochter van de meester). Onderste rij: Wim Nobel, Marrigje van Hof, Rika Burggraaf, Tine Acquoy, Jannigje Acquoy en Piet den Hartog (zoon van de meester).

44. Sinds jaren her is aan de Hoek te Zijderveld de smederij gevestigd van Jan van Es, thans van Floor van Es. Hier een afbeelding van omstreeks 1912. In de deur staat J ac. van Es sr. met zoon Frans van de overbuurman Bruckman ("de bakker van de hoek") en Jac. van Es jr. Verder ziet u hier nog Nico van Es met de fiets aan de hand.

45. Hoe de smederij er van binnen uitzag, U ziet hier achter het aambeeld lac. van Es met zoontje Koos, die later een rijwielhandel had op de Poldersteeg. Rechts een vroeger alom in gebruik zijnd kolenfomuis. Alles uit vroeger tijden keert weer terug, maar het fomuis behoort toch weI tot het verleden.

46. Niet bekend is in welk jaar deze foto is genom en, weI kon men met zekerheid vertellen dat men naar een zendingsdag was, maar waar? Dat doet er ook niet zoveel toe, belangrijker is te weten wie er op de foto staan, Op een paar na kon dat worden achterhaaid. Op de bovenste rij: Grades Kemkes, Bertus van Dijk, Genit Sleeuwenhoek, Bart de Jong, Jacob de Jong, een onbekende, Huib den Hartog, Willem de Jong, Tinus van Eck, een onbekende, KIaasje Bronkhorst en Maaike Bronkhorst. Tweede rij:

Kee Kool, Cornelia Kool, Sientje Kers, Janna Kers, Maaike Verdugt, Lena en Maaike Bronkhorst, Geuvertje van Es, Geert Kempkes, Piet van Bruggen, Gerrit Brouwer, Goossen Bronkhorst, Aart Bronkhorst, Kees van Dijk, Toon de Ridder, Willem van der Leeden en Willem 't Lam. Derde rij: Neel van de Koppel, Jaantje de Ridder, Aaltje van Dijk, ? Goedegebuur, meester Den Hartog, Willem Bronkhorst, Marie Kool, Neeltje van Eck, Mijntje van Bruchem, Jaan Kers, Maaike 't Lam en Jannigje de Jong. Vierde rij: Eef de Jong, Hendrik den Hartog, Piet Acquoy en Hannes de Jong.

47. De Kerkbuurt, vanaf de kant van de Poldersteeg genomen. U ziet hier van links naar rechts: Tine Acquoy met aan de hand Piet Burggraaf, naast hem zijn moeder Peet Burggraaf-van Lint, Gloria Veer-Verspuij, Trui Kool-de Leeuw met aan de hand haar dochtertje Geertje, Hannes Kool, Cor Middelkoop, Tinus de Leeuw Wzn. en het meisje met de strik in het haar is Metje Kool met haar zusje Truusje.

48. De Kerkbuurt vanaf de andere kant gezien. Jannigje en Tina Acquoy staan hier aan de weg voor hun huis. Verder ziet u Klaas Middag met de fiets met broodmand (knecht van bakker Van Os) en de man met zijn armen over elkaar is Koen Veer. Een en ander is ook hier weI wat veranderd; het huis links op de foto is later wit gemaakt en het huis aan de rechterkant, toen bewoond door de familie Kool, is later afgebroken.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek