Everdingen, Hagestein en Zijderveld in oude ansichten

Everdingen, Hagestein en Zijderveld in oude ansichten

Auteur
:   G.M. van Eck
Gemeente
:   Vianen
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4135-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Everdingen, Hagestein en Zijderveld in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. De kerk in Zijderveld blijkt in 1519 al te hebben bestaan, doch er is in de loop der jaren al zoveel aan veranderd, dat er van het oorspronkelijke gebouw weinig meer over is. De toren is herbouwd in 1830, de klok die er toen is ingebracht dateerde van 1725 doch is, net als op zoveel andere plaatsen, in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers geroofd. Na 1945 is een nieuwe klok aangebracht met als opschrift: "Door 's vijands macht temeergeveld 1943, Door Godes gunst in eer hersteld 1949". In 1976 is ook deze kerk onder beheer van Monumentenzorg geplaatst.

50. Ret interieur van de kerk zoals dat was v66r 1960. In dat jaar werden bij restauratiewerkzaamheden aanmerkelijke veranderingen aangebracht, zoals onder andere aan de preekstoel. Kwam de predikant voorheen vanuit de consistorie op de preekstoel, in 1960 werd een trap in de kerk aangebracht, hetgeen zeer zeker een verbetering mag worden genoemd. Overigens blijft het onbegrijpelijk dat men toen nog zoveel waardevolle stukken uit de kerk heeft verwijderd, zoals bijvoorbeeld de preekstoel en de mooie koperen boog aan het doophek.

51. Een klassefoto uit de vorige eeuw. Onder leiding van meester Den Hartog en juffrouw Van Duikeren stonden de kinderen op 4 mei 1899 keurig uitgedost opgesteld, in afwachting van het vogeltje! AIle namen bleken niet te achterhalen. U ziet hier onder anderen: Adriana de Leeuw, Marie de Leeuw, Adriana de Ridder, Neeltje van der Leeden, Klaas de Leeuwen Jas den Besten. Achter juffrouw Van Duikeren staat een kwekelinge, die de aspiratie had om als onderwijzeres verder door het leven te gaan,

52. Tot 1930 was de oude pastorie de ambtswoning van de burgerneester. In dat jaar is echter de villa "Heureka" gebouwd, waarin de burgemeester nog jaren met zijn gezin heeft gewoond. Later werd een huis voor de burgemeester te Hagestein gebouwd. U ziet hier aan de weg Ko Kraay met Gerda Brouwer (uit Hei- en Boeicop). De omgeving heeft ook hier weI een verandering ondergaan. In het weiland aan de linkerkant werden de bomen gerooid om pIaats te maken voor de nieuwbouw.

53. Een zeldzame, zeker bij velen onbekende foto van de gemeenteraad van ongeveer 1913. Wij zien hier op de eerste rij, van links naar rechts: Arie de Vos, burgemeester De Leeuw, Joh. 't Lam (Diefdijk) en Gerrit den Hertog (wethouder). Tweede rij: veldwachter Van Manen, Arie 't Lam en de namen van de nummers drie en vier bleken niet te achterhalen te zijn. Waarschijnlijk is deze foto gemaakt na de installatie van de burgemeester, maar ook dat valt niet met zekerheid te zeggen.

54. De woning van Hendrik Brouwer in de Zijderve1dse1aan, v66r de verbouwing van ornstreeks 1962. Als ferrne jongens, stoere knapen ziet u hier onder anderen staan: Koen Veer, Aart Stravers, Willern Brouwer, Henk Veer en Piet den Hartog (zoon van de rneester). Moeder Brouwer kijkt over het hek. Van de overige personen b1eken de narnen niet rneer te achterhalen.

55. Waar nu Dorpsweg 62 is, was vroeger een cafe gevestigd, "Oranjeboom" genaamd en beheerd door Arie den Hartog. Er stonden in de omgeving van De Hoek wei vier cafes, waarvan de "Oranjeboom" echter wei het meest bekend was. Er werden vroeger verkopingen en dergelijke gehouden. Wie het jongetje op de fiets is vermeldt de geschiedenis niet. Op de achtergrond is nog duidelijk de tolboom te zien, waarover u bij de foto's 57 en 58 meer kunt lezen.

56. Zijderveld was in vroeger jaren ook een muziekkorps rijk, "S.E.V.B.O.N.O.D." ("Studie En Vriendschap Brengt Ons Naar Ons Doel"). Onder leiding van de heer Van Geffen uit Vianen werd menige prijs behaald. U ziet hier onder anderen: Hendrik Brouwer, Wim den Hartog, Jan Bronkhorst, Koen van Vuren, Aart Weverwijk, Driekus de Zwart, Jacob Verrips, Piet en Herber Roeland, Willem Brouwer, Dirk Uittenboogaard, Manus Versluis, Bart van Vuuren, Jan van der Zan den, Gerrit Weverwijk, Willem den Besten, R. van Geffen en echtgenote, Klara van Dijk, Hendrik Veer, Bertus van Dijk, Meta van der Zan de, Klaas van Dijk, Kees Verschoor, Gerrit Verrips, Henk van Klei en Manus Versluis.

Zijderveld. Tol

57. In de tijd dat de tolbomen nog in de mode waren, bezat Zijderveld er vier. Op deze foto is de tol gesloten. Wilde men bijvoorbeeld met paard en wagen passeren, dan was het eerst "tol betalen" en dan kon men verder gaan. Was men te voet of met de fiets, dan had men vrije doorgang, want naast de tol was een ruimte waar men met de fiets aan de hand vrij kon passeren. De jongen met de mand op de fiets is Teunis van Bruggen, thans wethouder van Schoonrewoerd. Verder ziet u links Thijmen van Kleij met Jaantje den Burger. In de tentwagen zit Lub de Leeuw uit Hagestein.

58. Hier dezelfde tolboom, thans in geopende stand. De tolbomen werden ingevoerd door een wettelijke bepaling van 13 augustus 1836. De opbrengst diende mede om de kosten van onderhoud van de wegen te financieren. Toen de Provincie en het Rijk het onderhoud van de wegen in 1930 voor hun rekening namen, konden de tolbomen per 1 januari 1931 worden afgeschaft. De kinderen links op de foto zijn Lena, Jans, Adriaan en Toon Nobel, rechts zien we onder anderen Jaantje van Eck Jacdr.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek