Everdingen, Hagestein en Zijderveld in oude ansichten

Everdingen, Hagestein en Zijderveld in oude ansichten

Auteur
:   G.M. van Eck
Gemeente
:   Vianen
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4135-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Everdingen, Hagestein en Zijderveld in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. Gezicht op de Poldersteeg, vanuit de richting Schoonrewoerd genom en. Het wegdek ziet er hier nog niet zo gladjes uit! Het lOU nog tot 1948 duren voordat men overging tot asfalteren. De foto is uit begin van de jaren dertig. In de tentwagen zit bakker Van Os, De kinderen die keurig hand in hand staan zijn de zusjes Annie en Sprijna Versluis met hun kleine broertje Cor.

60. Uit de verschillende klassefoto's valt weI af te leiden dat meester Den Hartog vele jaren als onderwijzer in Zijderveld werkzaam is geweest. Het is hier 22 juli 1927. De onderwijzeressen zijn juffrouw Deenik en juffrouw De Lang. Laatstgenoemde zou later (1 april 1932) naar Everdingen "emigreren", waar zij tot haar overlijden in 1950 is gebleven. De kinderen zijn, op de voorste rij, van links naar rechts: Arie Bronkhorst Azn., Teunis Bronkhorst Gzn., Jan van Zuilen, Peter van Santen, Jans Nobel, Jans Kool, Jans Bronkhorst Adr. en Marie Kool. Tweede rij: Jans van Zuilen, Lena Nobel, Betje Kool, Marie Bronkhorst Gdr., Martijn van Zuilen, Mijntje de Vor, Piet van Kercen en Thijmen van Kleij. Derde rij: Cor de Vor, Jan de Jong, Hendrik Kool, Toon Nobel, Floor de Jong, Jas van Zuilen en de gebroeders Nico, Wim en Jan Bronkhorst Gzn.

61. Vele jaren was in de Kerkbuurt -cafe "De Koppel" gevestigd, beheerd door de famille Van Meeteren. Toen een aantal jaren geleden ook dit cafe werd gesloten, is Zijderveld "drooggelegd". "De Koppel" was het laatste van de verschillende cafes die er in de gemeente waren. Alleen al rondom De Hoek waren er vier stuks. Met de sluiting van dit cafe konden de dorstige kelen in een cafe (althans te Zijderveld) niet meer worden gelaafd!

62. De hervormde kerk van Hagestein dateert van 1830. De vorige was in 1829 door brand volledig verwoest. De romaanse bakstenen toren is uit de dertiende eeuw. Met de laatste restauratie is deze toren weer in de oorspronkelijke staat teruggebracht. Tegenwoordig staat deze kerk onder beheer van Monumentenzorg.

63. Het interieur van de kerk toen de olielampen nog in gebruik waren. Het is een foto van omstreeks 1930. In het midden van de jaren vijftig heeft de inventaris bij restauratiewerkzaamheden echter een drastische verandering ondergaan. De plaats van de voorzanger, alsmede het doophek werden verwijderd, hetgeen toch wel te betreuren valt. Het geheel werd toen in een lichte kleur geverfd.

64. Dicht bij de driesprong Nijensteinseweg/Tlenhovenseweg stond vroeger een molen, toebehorend aan de familie De Bruijn. Kort voor de oorlog werd het bovenstuk van de molen echter gesloopt en de volledige sloop vond eerst enkele jaren geleden plaats. In de verte, links van de molen, is nog vaag het oude huis van de familie De Bruijn te zien. De laatste herinnering aan de molen verdween enkele jaren geleden toen de naam "Molenweg" werd veranderd in de oorspronkelijke naam: "Nijensteinseweg".

65. Hier ziet u de familie Nie. de Leeuw, op weg naar de feestelijkheden ter ere van de geboorte van prinses Juliana, op 30 april 1909. Het zijn, van links naar reehts: Anna de Leeuw, Nico de Leeuw (op de fiets), Maaike van Bezooijen Pietdr., Teuntje Veen, Johanna Bassa, Lub de Leeuw (met de hond Bruno), Marie Bassa Jandr., mevrouw De Leeuwen Arie de Bruijn met op de versierde fiets Hendrik de Leeuw. De familie De Leeuw heeft al sinds jaar en dag een zaak in manufaeturen, meubels en dergelijke te Hagestein.

66. Een gedeelte van de Dorpsstraat te Hagestein. Het huis links op de foto werd jarenlang bewoond door de familie Verweij. Hier zien we het nog in witte toestand. Het huis aan de rechterkant werd bewoond door Evert Wakker. Zoals u aan de reclameborden op de muur kunt zien, was er een kruidenierszaak gevestigd. De heer Wakker had tevens een kolenhandeL Ook was hij jarenlang koster van de hervormde kerk. In het daaropvolgende huis woonde zijn zuster, de weduwe Van de WaterWakker, die eveneens een kruidenierswinkel had. Dit alIes is echter weggebroken om plaats te maken voor nieuwe huizen. Op de hier nog open plaats, voorbij het huis van Verweij, staat nu de Rabobank.

67. Hier een afbeelding van cafe "De Zwaan", nog in oude toestand. Het werd jarenlang beheerd door Kees van Straten. Onlangs heeft het geheel een drastische verandering door verbouwing ondergaan. Het huis rechts (gedeeltelijk zichtbaar) werd en wordt ook thans nog bewoond door de familie Van der Linde. Hierin was jarenlang ook het postkantoor van Hagestein gevestigd. In het huis daarnaast woonde Gerrit van Straten, terwijl in het huis naast de kerk Bart Hermans woonde. Daar tussenin stond de bakkerij van Zijderveld (niet zichtbaar op de foto, stond wat achteraf), Deze bakkerij brandde omstreeks 1917 af.

68. Deze foto, op ongeveer dezelfde plaats genomen, dateert van een aantal jaren later. De woning van Van der Linde is verbouwd, die van Van Straten is ongewijzigd. Inmiddels werd een nieuwe bakkerij gebouwd voor de familie Zijderveld, thans aan de weg. Het huis van Hermans is inmiddels ook vervangen door een nieuwe woning. De opmerkzame lezer zal bemerken dat Hagestein inmiddels werd verrijkt door de aanleg van een elektriciteitsleiding, hetgeen omstreeks 1933 heeft plaatsgevonden.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek