Ewijk-Winssen in grootmoeders tijd

Ewijk-Winssen in grootmoeders tijd

Auteur
:   P.A. Huurman en A.J. Huurman-Top
Gemeente
:   Beuningen
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3473-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ewijk-Winssen in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

21. Voordat in 1930 de rooms-katholieke jongensschool werd geopend, gingen de katholieke jongens en de niet-katholieke kinderen naar de openbare lagere school in Winssen, De katholieke meisjes gingen al sinds 1911 naar de school van de nonnen uit Oirschot.

We zien hier meester Ramakers en meester Van Merwijk met hun klas bij de Wilhelminaboom in 1928. In de bovenste rij staan: meester Bart van Merwijk, Martien van Halen, Grad Megens, Geer van der Belt, Jan Ennings, Mient Hijmans, Daan Hijmans, Piet Hijmans en me ester Ramakers.

In de tweede rij zien we: Hendrik van Antwerpen, Jan v.d. Belt, Wim Postulart, Bertus de Waal, Koos Ramakers, Wim Ramakers, Jan Kobussen, Ser Grisel, een onbekende, Grad Lamers en juffrouw J 0 de Haard. In de derde rij zitten: Hendrik Schreven, Theodoor Schreven, Toon Hendriks en Wim Lamers.

Geheel onder twee broers v.d. Belt, twee onbekenden, twee broers Peters, vier onbekenden en Gradus Per10.

22. Deze foto is gernaakt in de laatste jaren van het bestaan van de openbare school in Winssen. Op 1 rnei 1930 was de roorns-katholieke jongensschool geopend, waardoor een groot deel van de leerlingen was weggevallen. Tot 1 februari 1935 rnocht de openbare school nog blijven voortbestaan, toen volgde de sluiting. De niet-katholieke kinderen moesten toen naar de protestants-christelijke school in Beuningen.

We zien van links naar rechts onder anderen: Jana v.d, Lugt, Gerrit en Riek de Haas, Piet en Jan van Haarlern, Dien en Bart van Haarlern, Gijs Hendriks, Marinus van Beijnum, Dien en Piet Hendriks, Dies van Haarlern, Hent Hendriks, Mien van der Lugt, Derk en 10 van Haarlern, Gerrie en Corrie van Leeuwen, Hendrik van Beijnum en Daatje Hendriks.

Links van het bord zit Huub van Haarlern, reehts zien we Derk Hendriks.

Op de achtergrond zien we het schoolgebouw en de woning van het hoofd van de school.

230 Hier zien we de school in Beuningen, waar een aantal Winssense jongens en meisjes naar toe ging na de sluiting van de openbare school in hun eigen dorp.

In de bovenste rij staan, van links naar rechts: Marinus van Beijnum, de broers Huisman, Stoffel v.d. Pol, Johan van 't Lindenhout, Arnold v.d, Pol, Leen Kroost, Sake Heida en Herman van Ommeren.

Onder hen: juffrouw Nelly van 't Hoff, Jaap Jongsma, Riek de Haas, Aukje Kroost, Mien v.d. Lugt, Joke van Maanen, Jaan v.d. Lugt, het hoofd van de school Kleijnstra en zijn vrouw.

In de derde rij zien we: Nico van 't Lindenhout, Piet Kleijnstra, Evert van Esterik, Gerrit Kleijnstra, Tiny v.d, Berg, Baukje Huisman, Riet v.d. Berg, een onbekende, Truus v.d. Berg, Dien Hendriks, Gerda van Maanen, Mimi Knoop, Ina van Maanen, een onbekende, Marianne Tuchscherer, Dina v.d. Pol, Flora Schriek en Gerrie v.d. Berg.

Van links naar rechts in ri] vier: Jan Bakker, Dick Heida, Ad Kroost, Dick Augustinus, Dik Knoop, Huub van Haarlem, Gerrit Bakker, Gerrie van Esterik, Francien van 't Lindenhout, Jantje Huisman, Renske Kleijnstra en Bertha van Beijnum.

Onder zittend: Jo de Haas, Jan Hendriks, Derk Hendriks, Jitske Kleijnstra, Ita v.d. Pol en Rina v.d. Pol.

24. Een zeer waardig gezelschap, gegroepeerd rondom monseigneur Diepen, de bisschop van's Hertogenbosch. We zien het erecomite van de Maas en Waalse Jeugddag, geportretteerd op 29 juni 1930 in het voormalig patronaatsgebouw in Beuningen,

In de onderste rij zitten, van links naar rechts: notaris Steph. Roes, burgemeester Eschweiler van Beuningen, pastoor Bressers, pastoor Verbakel uit Beuningen, monseigneur Diepen, bisschop van's Hertogenbosch, naast hem de deken van's Hertogenbosch, pastoor Van der Marek uit Weurt, een onbekende en steenfabrikant Burgers uit Weurt.

In de rij daarboven staan onder anderen: burgemeester Van Dijk uit Ewijk (links van notaris Roes), dokter De Sonnaville (boven pastoor Bressers) en notaris B.A.M. Roes (derde van rechts).

25. Na dit uitstapje naar Beuningen terug naar Winssen. Voor de hervormde pastorie werden op 19 maart 1921 de kinderen van de zondagsschool gefotografeerd.

Boven zien we, van links naar rechts: Riek Beumkes, Corrie van Eck, Teuntje Hendriks, Willemien Dibbits, Jaantje Beumkes en Willy van Eck.

In de tweede rij staan: Janna van Eck, Jo Hendriks, Antoon Dibbits, Hent Hendriks (Winssen), Henk Hendriks (Ewijk), Femia Hendriks, Riek van Vulpen en mevrouw Van der Vliet.

Zittend: Jan Hendriks, Wim van der Vliet en Karel Beumkes,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek