Ewijk-Winssen in grootmoeders tijd

Ewijk-Winssen in grootmoeders tijd

Auteur
:   P.A. Huurman en A.J. Huurman-Top
Gemeente
:   Beuningen
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3473-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ewijk-Winssen in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

31. Op deze foto wordt pastoor Theodorus Arnoldus Beijer toegesproken door burgemeester Sprenger, ter gelegenheid van zijn installatie als pastoor van Winssen op 21 februari 1936. Hij volgde pastoor Johannes Mattheus van Roessel op, die op 22 maart 1915 in Winssen kwam en op 6 februari 1936 in Deest was overleden.

Pastoor Beijer, afkomstig uit Beuningen, werd op 16 juni 1916 tot priester gewijd, waarna hij achtereenvolgens kapelaan was in Zevenbergschen Hoek en Tilburg.

Zijn overplaatsing naar Winssen moet aantrekkelijk zijn geweest, zowel voor hemzelf als voor zijn familie. Voortaan geen lange treinreis meer om het contact met "thuis" te onderhouden, een half uurtje fietsen was voldoende.

Pastoor Beijer was opgeruimd van aard, gastvrij en humoristisch. Op de pastorie was het gezellig en er waren dan ook altijd mensen over de vloer.

Op de foto zien we verder rechts naast burgemeester Sprenger kerkmeester v.d. Putten en de derde van links is notaris Steph. Roes.

32. De opdracht tot het bouwen van een nieuwe kerk moet een grote uitdaging zijn geweest voor pastoor Beijer. Met veel enthousiasme he eft hij zich aan zijn taak gewijd. De bouwbesprekingen verliepen in een levendige sfeer.

Er waren ook plannen om een nieuwe pastorie te bouwen in dezelfde stijl als het kerkgebouw. Zover is het echter niet gekomen. Op 8 september 1938 yond de plechtige eerstesteenlegging plaats. Beter kunnen we spreken van het plaatsen van een herinneringssteen, want zoals op de foto te zien is, was de kerkbouw al een aardig eindje gevorderd.

Bij gelegenheid van deze steenlegging heeft pastoor Beijer uitdrukkelijk zijn dank uitgesproken aan zijn voorganger, pastoor Van Roessel, die het geld voor de nieuwe kerk had weten bijeen te brengen,

Van links naar rechts zien we achtereenvolgens: twee onbekenden, kerkmeester Litjens, Jan Enning (koster en organist), kapelaan Van de Loo, pastoor Beijer, een onbekende, kerkmeester v.d. twee onbekenden, burgemeester Sprenger en nog een onbekende,

33. De 31e juli 1939 was de grote dag van de ingebruikname van de nieuwe rooms-katholieke kerk. Een dag tevoren kwam de bisschop van's Hertogenbosch, monseigneur Diepen, in Winssen aan. Aan de grens van de parochie, ter hoogte van Ruimzicht, werd de bisschop (geheellinks) met rechts van hem zijn secretaris, verwelkomd door de kerkmeesters Litjens en Van der Putten. Op de achtergrond staat de koets al klaar voor de tocht richting het dorp. Aan belangstelling ontbreekt het niet.

Ruim een jaar heeft pastoor Beijer "zijn" kerk mogen meemaken. Zijn gezondheid liet te wensen over. We lezen dit in een brief van 22 juni 1939, zes weken voordat de kerk in gebruik zou worden genomen. Hij neemt "eerbiedig de vrijheid" om zijne hoogwaardige excellentie de bisschop te verzoeken hem uitstel te verlenen van aanbieding van de begroting over 1940. Hij verklaart: .Daar ik al een tijdje sukkelend ben geweest hebben wij daaraan niet kunnen werken." Het gevraagde verlof was er per omgaande.

Op 15 september 1940 is pastoor Beijer in Winssen overleden.

34. Pastoor Beijer werd in 1940 opgevolgd door pastoor Henricus Johannes Richardus Goette. Pastoor Goette begon in Zevenbergschen Hoek en werkte daarna in Berghem bij Oss, Helmond en Eindhoven. Vandaaruit kwam hij in Winssen, waar hij ruim 33 jaar bleef.

Toen hij nog maar net in Winssen was, maakte hij meteen al een van de meest angstige momenten in zijn leyen mee. Terwijl hij bezig was in zijn aardbeienkas, voelde hij opeens drie geweren in zijn rug. Een paar Duitse soldaten stonden achter hem. "Es sind zwei Soldaten erschossen worden! Sie gehen mit!" werd hem toegebeten. De pastoor moest naar buiten, waar ook burgemeester Sprenger onder vuur werd gehouden. De beide mannen werden in een boot over de Waal gevaren en naar Zetten gebracht. Daar werden ze met het hoofd tegen een muur gezet. Ook gemeente-ambtenaar Nillessen was naar Zetten overgebracht. Drie kwartier lang moesten ze zo blijven staan, toen werden de mannen onder strenge bewaking naar Nijmegen gereden, waar ze van bureau naar bureau werden gebracht. Uiteindelijk ging de tocht terug naar Zetten, waar men werd vrijgelaten. N aar later bleek waren vermoedelijk twee Duitse soldaten gedeserteerd, die hun eigen kameraden hadden beschoten.

Na de oorlog werd het een stuk rustiger in de parochie van pastoor Goette. Echt grote problemen waren er niet. In de zomer van 1972 vierde hij zijn gouden priesterfeest, waarbij een actiecomite geld inzamelde voor de restauratie van het in 1840 vervaardigde kerkorgel.

In januari 1974legde pastoor Goette op 78-jarige leeftijd zijn ambt neer. In 1982 vierde hij nog zijn diamanten priesterfeest en in hetzelfde jaar overleed hij, 86 jaar oud.

35. De voetbalclub Roda werd in 1928 opgericht. Wegens gebrek aan spelers en financien kwam men in 1937 in de problemen, wat het voorlopige einde van de club tot gevolg had.

Maar in 1944 besloot een aantal mensen Roda nieuw leven in te blazen. Men ging voetballen op een geegaliseerd weiland bij de Katterik en in september 1944 vond de officiele heroprichting van Roda plaats.

Op deze foto, die een paar jaar na de Tweede Wereldoorlog is genomen, zien we, van links naar rechts: Jan Kersten, Jan Hijmans, Toon Hijmans, Arnold Smits, Wim van Halen, Mels Teunissen, Mient Peters, Wim Hijmans, Geer van Beuningen, Wim van Galen, Derk Hendriks en Piet Peters.

In de tweede rij staan: Jan Peters, Jan van Wely, Jan Jansen, Bart Dorissen, Adriaan Beekhuizen, Wim Hijmans, Jan Hijmans, Ben Hijmans, Johan Jansen, Cornelis Teunissen, Wim Derks, Toon Maine, 10 Peters, Hannes van Wely en Herman v.d. Heuvel,

In de derde rij zien we: Bernard Libotte, Toon de Haard, Bartje Halleman, Frans Grisel, kapelaan Leyte, meester Leijssink, Jan Hendriks, Wim v.d, Hurk, Gijs van Mill, Piet Beekhuizen en Grad Libotte. Gehurkt vooraan: Jan Peters, Geris Kersten, Toontje Roelofs, Tien van Haalen, Wim Lamers, Hent Teunissen, Theo Gerritsen, Bertus Coenders, Friedje Verwaayen, Robert Hijmans en Hent Daanen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek