Eygelshoven in oude ansichten

Eygelshoven in oude ansichten

Auteur
:   H.H. Knapen
Gemeente
:   Kerkrade
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4145-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Eygelshoven in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

De titel van dit boekje, .Eygelshoven in oude ansichten", geeft reeds aan, dat het niet de bedoeling van deze uitgave is om een overzicht te geven van de geschiedenis van Eygelshoven gedurende vroegere eeuwen. Deze uitgave wil slechts beelden laten zien en vastleggen uit de tijd tussen 1890 en 1930. Een tijd die de ouderen nog hebben meegemaakt en die de jongeren nog zullen kennen van .Jioren zeggen".

Van gemeentewege is gaarne alle medewerking verleend voor het totstandkomen van deze uitgave en het fotoarchief der gerneente is hiervoor beschikbaar gesteld. Dank wordt gebracht aan verschillende personen die hun medewerking hebben verleend bij het samenstellen van de toelichting op de foto's en ansichten en door wier hulp het mogelijk is geworden deze uitgave met enkele unieke foto's aan te vullen. Dat Eygelshoven van oudsher bewoond is geweest, is vast komen te staan door opgravingen, vooral bij de vroegere bruinkoolgroeve aan de Waubacherweg. Men heeft daar graven gevonden met pre-historisch vaatwerk. Ook de Romeinen vestigden zich hier. In de buurt van het oude kerkje he eft men resten gevonden van een Romeinse villa en van een Romeins kerkhof met niet minder dan zesentwintig graven, waarin zich onder andere bevonden: twee glazen urnen, een glazen beker, een munt van Marcus Aurelius en veel vaatwerk. Het monumentale kerkje op de Kerkberg, waarvan de romaanse toren dateert uit de elfde eeuw, vormt, met de omringende gerestaureerde oude vakwerkhuisjes, een pittoresk middelpunt van dit dorp.

Hoewel Eygelshoven sedert het ingebruiknemen van de - inmiddels al weer gesloten - mijn "Laura" in 1903 en de mijn "Julia" in 1921 haar landelijk karakter geheel verloren heeft en een industrieel centrum is geworden, behoort dit dorp toch zeker nog tot de mooiste dorpen van de oude miinstreek, Van welke kant men het dorp ook nadert, steeds zal men Eygelshoven zien liggen in het dal van de Worm, de Anselderbeek en de Strijthagerbeek; in een groene gordel van bossen op de hellingdalen van deze beken.

Als wij aan de hand van deze uitgave een wandeling door het verleden hebben gemaakt, zullen wij dan ook ervaren, dat veel van het schone uit het verleden is bewaard gebleven. Dan zullen we zien, dat het tegenwoordige marktplein - dat momenteel een metamorfose ondergaat door de bouw van een geheel nieuw hart voor Eygelshoven: een socioproject waarin onder meer opgenomen een socioruimte inhoudend jeugdhuis, gemeenschapshuis, bibliotheek, sport- en gymnastiekzaal, kegelbaan, alsmede een administratiegebouw - ook vroeger het hart van Eygelshoven was. Wij hopen erin geslaagd te zijn om de oudere autochtone inwoners te doen zeggen "Och ja, zo was het", en om de jongere inwoners te kunnen laten zien hoe hun "moderne" woonplaats er vroeger uitzag, opdat zij zich een beeld kunnen vormen van de samenleving in die dagen, waarbij zij vaak dingen zullen zien en lezen, waarover zij de oudere generatie zo vaak hebben horen spreken.

j.Ook vroeger was de Markt het centrale punt -het hart- van de Eemeente. Er werd kermis gevierd in 1918.

2. Ook werd er markt gehouden. De foto toont deze markt omstreeks 1925, gezien vanaf de Kerkberg.

3. Gezicht op het marktplein (met oude vakwerkhuisjes) vanaf de Putstraat, omstreeks 1925.

4. De Hoofdstraat in 1910 met links "Schuhwaarenhaus Brull-Consten ". Langs deze woning is in 1960 de Anse1derlaan aange1egd. Veer dit huis stroomt de nog open Anselderbeek.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek