Feest in Vlaardingen

Feest in Vlaardingen

Auteur
:   M.P. Zuydgeest en Elske v.d. Vlist-Dijkema
Gemeente
:   Vlaardingen
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5101-6
Pagina's
:   136
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Feest in Vlaardingen'

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

77. Buisjesdag omstreeks 1830. De haringvisserij stond in die tijd bol van de voorschriften betreffende de tijd van uitvaren, de te gebruiken netten, de tonnenmaat en de vangsthoeveelheden. Na 1857 werden aile bedisselende en beklemmende regelingen opgeheven en stond de haringvisserij aan het begin van een nieuwe bloei, De afbeelding op deze ansichtkaart werd oorspronkelijk opgenomen in "Geschiedenis & Merkwaardigheden der stad Vlaardingen" van P.G.Q. Sprenger van Eijk (Rotterdam, 1832).

---

r:

, '-...-,

'-",-----" '-._.

78. Een menigte mensen, bijeengepakt op het havenhoofd, ontvangt in 1814 de eerste haringjager. Voor het begin van de teelt werden enkele hoekers gehuurd die op zee bij toerbeurt de gevangen haring van de vissersschepen overnamen. Als men de vastgestelde hoeveelheid haring in de ruimen had, begon de race naar de thuishaven. Voor deze eerste kantjes werden in Vlaardingen vaak fabelachtige prijzen betaald. Zo werd in 1779 voor de eerste vijf aangevoerde tonnen haring f 1280,- per ton betaald, voor die tijd een enorm bedrag.

79. Vlaggetj esdag omstreeks 1905. In de Oude Haven ligt links de logger VL 63 "Batavier" van rederij A. de Haan en daarv66r de VL 33 "Willem Barendszn" van Drop & Goedknegt. Beide schepen waren zogenaamde Engelse kotters, aangekocht in 1902. Rechts is nog een stukje van het Verkooplokaal te zien, waar v66r de stichting van het inmiddels ook verdwenen Handelsgebouw aan de Parallelweg de afslag van de haring plaatsvond.

80. Ergens tussen 1907 en 1914 lag de gepavoiseerde loggervloot langs de kades van de West- en Oosthavenkade. Links ligt de houten logger VL 34 "Proefneming" van W. Brouwer Az. en reehts zijn de VL 67 "Martinus Cornelis" en de in 1904 gebouwde houten logger VL 179 "Petronella Neeltje", beide van reder H. van der Burg, te onderseheiden. Daaraehter ligt de stoomlogger VL 73 , .Flevo III" van de gelijknamige N. V. Stoomvisseherij. Midden op het water maakt het havenpontje zijn oversteek.

81. De stalen zeillogger VL 70 "Hendrik en Jan" is in november 1925 na zwaar stormweerin beschadigde toestand veilig de Oude Haven binnengelopen. Zijn thuiskomst moet voor de achtergebleven vrouwen en kinderen een waar feest zijn geweest. Tijdens stormnachten konden velen de slaap niet vatten; er werd in grate spanning meegeleefd met de jongens en mannen op zee. Men was immers verstoken van elk contact met de schepen. Pas in 1925 werd de hulpstomer VL 184 "Ophir" van de VisscherijMaatschappij "Vulkaan" als eerste uitgerust met een radio-telefonie-installatie, De andere schepen volgden deze mondjesmaat.

82. Tijdens de crisisjaren (de foto dateert waarschijnlijk van 1936) lagen deze loggers wat mager versierd voorde kant. Er gold in die jaren een afvaartregeling (men mocht alleen in ploegen afvaren), een vangstbeperking en een maximale hoeveelheid netten die men mocht meenemen. Tot overmaat van ramp was de haring nauwelijks wat waard; wanneer f 8,- per gevangen kantje betaald werd, kon men van geluk spreken. De VL 121 "Friesland", rechts op de foto, is een motorlogger, aile andere afgebeelde schepen zijn stoomloggers.

83. De achtste Mei toen zijn we vertrokken.

Ik zie je nog staan bij 't schip op de ka.

Willy en Iantje dicht aan je rokken

Zwaaiden van ver nog en riepen dag pal

We hebben op zee van de inval vernomen.

De ooriog in Holland was plotsling een feit.

De Kap die kreeg orders naar Suez te stomen Wij wachten vergeefs op een brief uit Port Said.

Mijn lieve kieine zeemansvrouw,

Ik moet ie nu wel lof toe zwaaien.

Je deed je plicht en bleef hem trouw, Al ging de schuit ook naar de haaien, Ik eer je met een dankbaar han

Voor alles wat je moest doorleven,

Ie droeg geduidig aIle smart, Daarom moet ik je huide geven.

/ ,

1-

--

--

-

84. Nog geen "Patat van Harteveld", maar "Winzo ijs is toch beter". De uitbater deed ongetwijfeld uitstekende zaken op deze drukbezochte Vlaggetjesdag op 27 mei 1950. Het Tamboer- & Pijperkorps "De Pijpers" staat opgesteld voor de motorlogger VL 61 ,,10" van rederij C. van Toor Hz. Zijn schipper, 1. Rog, won in 1949 de produktschapsprijs voor de best verzorgde gezouten haring en de bijbehorende wimpel werd op deze Vlaggetjesdag door mevrouw 1. van Toor in top van de VL 61 gehesen. De heren hebben zich voorzien van fraaie hoofddeksels (zie onder anderen de heer onder op de foto, iets links van het midden).

85. Rond 1948 vertrekt op Buisjesdag de motorlogger VL 40 "Theresia" van de N.V. Vlaardingsche Stoomvisscherij ter haringvisserij. Dit schip was als stoomlogger SCH 350 "Astra" in 1916 gebouwd op de werfvan de Gebroeders Boot te Leiderdorp. In 1928 werd het door de N.V. gekocht en op de werf "De Nieuwe Maas" in Vlaardingen omgebouwd tot motorlogger. De Gebroeders Van Leeuwen uit Scheveningen kochten het schip op hun beurt in 1954; het schip ging toen SCH 204 "Dolfijn" heten. Op 4 juni 1955 sloeg de Dolfijn op zee lek en zonk. Op schipper M. den Heyer na werd de bemanning gered.

86. Omstreeks 1949 gaan de stoomloggers VL 199 "MarthaMaria" en de VL 114 "Voorlichter" van de Doggermaatschappij het , .gat" (de Nieuwe Waterweg) uit op weg naar de haringgronden. Voordat de Waterweg gegraven was, maakten de schepen, geleid door een loods, gebruik van het Brielsche Gat (Brielse Maas) en - via het Voorns Kanaal- van het Haringvliet. Het Brielsche Gat, een kortere weg, kon aileen maar gebruikt worden bij hoog water en niet al te grote diepgang. Op zijn tocht door het Voorns Kanaal, die ongeveer een dag duurde, werd een schip door jaagpaarden voortgesleept. De opening van de Nieuwe Waterweg was voor de Vlaardingse en Maassluise visserij een grote verbetering.

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek