Ferwerderadeel in oude ansichten deel 1

Ferwerderadeel in oude ansichten deel 1

Auteur
:   D. Yska
Gemeente
:   Ferwerderadeel
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3662-4
Pagina's
:   88
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ferwerderadeel in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

35. De oude hervormde kerk te Blija, omringd door een krans van bomen. Links staat de woning van Hartmans en rechts is nog net een gedeelte te zien van een oude cichoreidrogerij waarvan er een groot aantal in Blija was. Zo'n drogerij kunnen we het beste vergelijken met een kamer waarin vuren brandden. De zolder was gemaakt van estrikken en daarop werd de cichorei te drogen gelegd. Was de cichorei goed droog, dan ging hij naar de fabriek waar hij werd verpakt in rolletjes. Hierna ging de cichorei naar de winkels, die hem verkochten als koffiesurrogaat.

--'

36. Een foto van de Hoofdstraat te Blija, omstreeks 1917. Vroeger noemde men deze plaats "Voor de Wal", zoals ook op de ansicht staat. Geheellinks zien we de bakkerij van J.J. Hoekstra met daarnaast het cafe van G. Bijleveld, die we voor de deur zien staan. De naam van het cafe was "Veidzicht", een naam die voor die tijd wel toepasselijk was. Naast het cafe staat de bakkerij van N.P. Vellema met daarnaast de woning van E.P. van Huizen. Als laatste van het rijtje vinden we garagehouder F.R. Vellema. Achter de bomen woonde dan nog winkelier R. Boomsma. De vrouw met de witte muts is vrouw Cuperus, de moeder van de schrijver W. Cuperus.

37. Zo zag het centrum van Blija er omstreeks 1917 uit. Het eerste huis werd bewoond door rijwielhersteller annex garagehouder F.R. Vellema. In het tweede huis woonde E.P. van Huizen en het derde huis was een bakkerij, bewoond door N.P. Vellema en later door S. Troelstra. De man links bij de auto is F.R. Vellema met naast zich J.J. Hoekstra, zittend op de bumper. De man met de baard is E.P. van Huizen. Vooraan staat gemeenteveldwachter S. Leestma met naast zich D.J. Drost.

38. De Stationsweg te Blija zonder de nieuwbouw. Het huis van R.R. Verbeek, dat we in het midden zien, werd voorheen bewoond door Arjen Jensma. Links is nog een gedeelte te zien van het oude hok dat behoorde bij het huis dat voorheen de hervormde pastorie was. In de volksmond was nog altijd sprake van de oude pastorie, hoewel er reeds lange tijd een nieuwe was.

39. Deze foto werd gemaakt ter gelegenheid van het onafhankelijkheidsfeest in 1913. Een van de praalwagens zien we hierboven. Hij beeldde de Nederlandse maagd uit. De vrouw met het vaandel is Sj. Koersma en naast haar staat Marijke Teitsma. De meisjes met de provinciewapens zijn, van links naar reehts: Jitske v.d. Wey, Fokje Cuperus, Ytje Steegstra en een onbekende. De man met de hoge hoed is Ype Botma en de drie mannen vooraan zijn Frans Vellema, Gerk Veltman en Jan Dijkstra. De Nederlandse maagd werd gespee1d door Mina Botma.

; - ~

~r .

"' " Groet uit BLIJA. 5197

~~; .

,"

.:: -

40. De Voorstraat te Blija omstreeks 1913 met het gezicht op de pastorie van de her, vormde kerk. Op de achtergrond het voormalige cafe van F. Hellinga, dat later is verbouwd tot winkel van T.J. de Jong. De rij bomen langs de weg, die op bovenstaande foto nog wel erg jong zijn, zijn in de Tweede Wereldoorlog bijna allemaal gekapt door de inwoners van het dorp die brandstof nodig hadden.

Groet uit BLiJA. 5598

41. De Farrewei in 1912. Langs de weg ziet men de Blijaer vaart die in de Dokkumer Ee uitkwam en die van grote betekenis was voor het vervoer van terpmodder, bieten en dergelijke. Het eerste huis links werd bewoond door H. Heeringa, vervo1gens zien we de huizen van H.J. Ferwerda en K.O. Hiddema. Op de aehtergrond het woongedeelte van een boerderij. Deze boerderij is later afgebroken en te Steggerda weer opgebouwd. Het woongedeelte is weI verbouwd, maar bestaat nog steeds. De personen op de foto zijn, van links naar reehts: Jacob Ehihardt, Nieske Veldema, Albert Heeringa en Romkje Ferwerda.

42. Gezicht op Vaardeburen, voor de afgraving van de terp. Ret huis op de voorgrond werd bewoond door P.B. de Roo en op de achtergrond zien we de boerderij van Tilma. Dat de terp te Vaardeburen werd afgegraven, was voor de schaatsliefhebbers geen ramp. Intengendeel. In de winter werd dit afgegraven gedeelte een prachtige ijsbaan. Met de komst van de nieuwe weg verdween die mogelijkheid echter weer, want het land werd opgehoogd met de modder die vrijkwam bij het aanleggen van genoemde weg.

BLlJA, - Station.' 5600

.?..

43. Dat het "Dokkumer lokaeltsje" ook Blija aandeed, blijkt wel uit deze foto uit 1913. Men ziet nog de buitenverlichting aan de zijkant van het station. Tegen de muur staat de ladder die's avonds werd gebruikt wanneer de petro1eum1amp moest worden ontstoken. In het linker gedeelte van het gebouw was de wachtkamer van de derdeklaspassagiers, daarnaast die der tweede k1as. In het vooruit springende gedeelte kocht men de kaartjes en in het achterste gedeelte woonde seinwachter J. Groen.

WANSWERD AAN DE STREEK

Hoewel we vandaag de dag over Birdaard spreken, gaan we in dit boekje aileen in op de geschiedenis van een helft van het dorp, namelijk Wanswerd aan de Streek.

De Dokkumer Ee is hier de grens tussen de gemeenten Ferwerderadeel en DantumadeeL Begrijpelijk is dat dit water zijn stempel heeft gedrukt op de ontwikkeling van het dorp. Reeds in 1646 werd de Trekweg van Dokkum naar Birdaard aangelegd, ten gerieve van de trekschuiten die in de oude tijd dienst deden als een geriefelijk vervoermiddeL In 1770 werd de eerste brug over de Ee gelegd. De bouw van deze ophaalbrug is van het grootste be lang geweest voor de ontwikkeling van Wanswerd aan de Streek. Langs de oevers van de Ee zien we verschillende bedrijven ontstaan, zoals hellingen waarop men houten schepen vervaardigde.

Kenmerkend voor Wanswerd aan de Streek waren ook de twee molens. De Obermansmolen brandde in 1918 geheel af en jammer genoeg ging de tweede molen door blikseminslag verloren. Misschien dat deze molen binnen korte tijd nog eens wordt gerestaureerd. Hij lOU weer een sieraad voor het dorp kunnen worden.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek