Ferwerderadeel in oude ansichten deel 1

Ferwerderadeel in oude ansichten deel 1

Auteur
:   D. Yska
Gemeente
:   Ferwerderadeel
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3662-4
Pagina's
:   88
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ferwerderadeel in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

70. Afgraving van de terp te Hogebeintum. We zien hier duidelijk de hoogte die zo'n terp had. Toen bleek dat de grond vruchtbaar was, begon men met het afgraven. Men schepte de modder in kipkarretjes die, getrokken door een paard, over rails naar de vaart werden gebracht. Daar werd de modder overgebracht in schepen, die dan voor verder vervoer zorgden.

71. De vele vondsten die bij de afgraving van deze terp te voorschijn kwamen, trokken de aandacht van het Friesch Genootschap, zodat de heer J. v.d. Werf werd belast met het onderzoek bij de afgraving. Als eerste maakte hij een plattegrond. Veel is dan reeds afgegraven, maar onder zijn lei ding worden de percelen V en VI afgegraven. In perceel VI werd een gedeelte van het grafveld gevonden met onder andere een menselijk skelet, een hondegeraamte en enige urnen met verbrande beenderen.

72. De Harsta-state te Hogebeintum. Hoewel er niet veel meer is overgebleven van de oude glorie, kan men nog duidelijk aan de aanleg van de orrigeving de grootte van vroeger herkennen. Op de foto Lucas en Aukje Bosma. Bosma was tuinman op de Harsta-state. Hoewel de state vaak aileen maar's zomers werd bewoond, was er werk genoeg.

JISLUM

Dank zij de kerk die dit dorpje rijk is kan men spreken van een dorp. Zonder kerk lOU men het een gehucht kunnen noemen. Het is een verzameling boerderijen en arbeiderswoningen. Uit oude kronieken weten we dat de abdij van Fulda in Duitsland (Bonifatius) bezittingen had in dit dorp. Het dorp draagt dan de naam Gisleheim. De kerk die dit dorp rijk is, is in het midden van de vorige eeuw gebouwd. Daarvoor heeft er een andere kerk gestaan, die in de omgeving bekend stond als de kerk met de spitse toren. Voor de Hervorming had Jislum een eigen pastoor. Deze pastoor ging in 1579 over tot "de nije leere" en in 1602 verdween hij uit het dorp en werd de gemeente gecombineerd met die van Wanswerd.

Naast een kerk heeft Jislum ook nog lange tijd een school gehad. In 1830 is deze opgeheven, net als die te Genum. Er is toen een nieuwe school gebouwd op Halfweg, tussen de beide dorpen, die nog tot omstreeks 1890 heeft bestaan. Jislum heeft net als de andere dorpen zijn terp gehad. Bij de afgraving daarvan zijn enke1e interessante vondsten gedaan, die zijn bewaard gebleven in het Friesch Museum.

73. Jislum omstreeks 1900. Deze kerk is gebouwd in het midden van de negentiende eeuw en zij is in de plaats gekomen van een veel oudere kerk, die de enige in de gemeente was met een spitse toren. Bij de restauratie van 1928 is de oude preekstoel verloren gegaan. Het zijn nu aileen nog maar de klokken die herinneren aan de oude kerk. In de Tweede Wereldoorlog zijn deze klokken weggevoerd, maar beide kwamen later weer terug.

"

1 ,

74. Een foto van de terpafgraving bij Jislum uit 1910. Op de achtergrond de kerktoren, omringd door enkele woningen, Op de voorgrond de "skiltsjes" die naar Jislum kwamen om de vruchtbare terpmodder te vervoeren. Tot vandaag de dag kan men zien dat men met bij die terpafgraving vaak niet al te nauwkeurig te werk ging. Er zijn stukken land zover afgegraven dat ze bij hevige regenval blank komen te staan.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek