Ferwerderadeel in oude ansichten deel 2

Ferwerderadeel in oude ansichten deel 2

Auteur
:   A. Soepboer
Gemeente
:   Ferwerderadeel
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4572-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ferwerderadeel in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

68. Op deze foto zien we het kerkje van het meest bekende plaatsje in onze gemeente, namelijk Hogebeintum. Veel mensen komen 's zomers naar Hogebeintum om er het prachtige kerkje te bezichtigen met zijn vele rouwborden die aan de muur hangen. In het Friesch Museum zijn er nog verschillende voorwerpen te bezichtigen, die men gevonden heeft bij het afgraven van de terp. Vele schepen hebben de vruchtbare grond vervoerd. Volgens de heer W. Bosma is de drukste dag op een zondag geweest dat er een twintigtal schepen voor de wallagen te wachten. Op de voorgrond van de afgegraven terp zien we het prachtige zwart-bonte vee van Gerrit de Jong grazen, niet vermoedend wat er zich allemaal heeft afgespeeld met deze terp.

69. Deze foto is van omstreeks 1930. Ook deze mensen staan weer prachtig op een rij voor de fotograaf. Ret meisje en de jongen zitten stoer te paard. Deze mannen werkten allen als arbeider bij v.d. Meij, behalve de man met de hoed, dat is Pieter Verbeek. Zo zien we, van links naar reehts: Afke, de vrouw van Gerrit de Jong, Rennie Paulusma en de drie zusjes Tinie, Willie en Elizabeth Broersma. De linker man is Teake Bouma, hij is later dominee geworden. De man aehter het meisje is Wybren Praamsma, naast hem Tjeerd de Walle. Ret meisje op het eerste paard is Akke de Walle en naast haar zien we Douwe de Walle. De man met het emmertje is Minze Broersma en als laatste zien we Pieter Verbeek.

B0ERPLAATS t-:OCGESE't.TUM.

70. Ten noordoosten van Hogebeintum staat deze prachtige boerderij. In 1926 werd deze boerderij bewoond door de familie Marten Miedema. De boerderij was 126 pondemaat groot. Ook hier werkten toen verschillende arbeiders, onder anderen S. Halbertsma, Teake v.d. Zon, Marne Sterkenburg, Jaap Bosgra en A. de Roo; zeggen de narnen u nog iets? In 1941 is de familie Miedema verhuisd naar de boerderij bij Utsjoch en in hetzelfde jaar heeft de familie J. v.d. Meij de boerderij bij Hogebeintum betrokken. Deze foto dateert nog van voor de verbouwing van het woongedeelte.

71. Dit is een prachtige en zeer oude foto van Hogebeintum van omstreeks 1898. Links zien we het huis waar vroeger Pybe Terpstra woonde. Terpstra was boerenarbeider, zijn moeder Grietje Malda woonde bij hem in, in een kamertje, en zij hield hier een klein kruidenierswinkeltje. In het tweede huis woont nu nog de familie De Roo. Het derde huis links werd vroeger bewoond door Pieter Verbeek en zijn vrouw Akke. De beide huizen zijn door de heer De Roo aangekocht en in 1964 afgebroken en dat van Verbeek in 1958. Verder zien we nog op deze foto het oude openbare schooltje staan. Hoofd van deze school waren onder anderen de meesters Kooistra, Visser en Bijma. De steen in het schooltje vertelt ons dat de eerste steen is gelegd op "Den 19 juny 1875 door de zevenjarige J. Hr. Tjaard Anne Marius Albert van Andringa de Kempenaer". Rechts op de voorgrond kunnen we nog zien dat dit stuk van de terp toen nog niet afgegraven was.

JISLUM

Dank zij de kerk die dit dorpje rijk is kan men spreken van een dorp. Zonder kerk zou men het een gehucht kunnen noemen. Het is een verzameling boerderijen en arbeiderswoningen. Uit oude kronieken weten we dat de abdij van Fulda in Duitsland (Bonifatius) bezittingen had in dit dorp. Het dorp draagt dan de naam Gisleheim. De kerk die dit dorp rijk is, is in het midden van de vorige eeuw gebouwd. Daarvoor heeft er een andere kerk gestaan, die in de omgeving bekend stond als de kerk met de spitse toren. Voor de Hervorming had Jislum een eigen pastoor. Deze pastoor ging in 1579 over tot "de nije leere" en in 1602 verdween hi] uit het dorp en werd de gemeente gecombineerd met die van Wanswerd.

Naast een kerk heeft Jislum ook nog lange tijd een school gehad. In 1830 is deze opgeheven, net als die te Genum. Er is toen een nieuwe school gebouwd op Halfweg, tussen de beide dorpen, die nog tot omstreeks 1890 heeft bestaan. Jislum heeft net als de andere dorpen zijn terp gehad. Bij de afgraving daarvan zijn enkele interessante vondsten gedaan, die zijn bewaard gebleven in het Friesch Museum.

72. Jislum is maar een klein dorpje, zonder grote gebeurtenissen in zijn geschiedenis. Er staan enkele boerderijen en wat arbeiderswoningen en een kerk, gebouwd in het midden van de vorige eeuw. De kerk is in de plaats gekomen van een veel oudere kerk. Twee klokken hangen er in de toren, de ene dateert van 1445 en de tweede van 1636. In 1910 is men met het afgraven van de terp begonnen. Gepke Leystra was onderterpbaas. De terp bracht maar enkele oudheden te voorschijn, onder andere een zilveren munt. Ook Jislum heeft een kruidenierswinkeltje gehad; de eigenaar was Ype Walings de Jong. Daarnaast had hij een voermansbedrijf en hij reed vrijdags met vee naar Leeuwarden. Op de terugweg nam hij dan meel mee naar Jislum.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek