Gaasterland-Sloten in oude ansichten

Gaasterland-Sloten in oude ansichten

Auteur
:   M.G.H. Hendriks
Gemeente
:   Gaasterland-Sloten
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5250-1
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Gaasterland-Sloten in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

9. Herberg-cafe-hotel "De Zevenwouden" op de hoek van de Voorstreek en Dubbelstraat gold sinds jaar en dag als belangrijke pleisterplaats voor de "poorters" van de stad. Rondom dit trefcentrum heerste altijd een gezellige drukte. Het vertrek of de aankomst van de omnibus aan het begin van deze eeuw brengt dit treffend in beeld. Met de door paarden getrokken omnibus konden plaatsen als Sneek en Joure rechtstreeks worden bezocht.

10. Aan het Diep (Heerenwal) waren de kooplieden woonachtig, die met de handel in boter, vlees en spek voor de nodige welvaart zorgden. Maar ook de scheepstimmerwerven, de rokerijen, de jeneverstokerij en een leerlooierij brachten flink wat geld in het laatje. De fraaie woonhuizen, die nog steeds als cultuurhistorische monumenten een pronkjuweel voor de stad zijn, getuigen van de , .gouden" eeuwen die de burgers van Sloten hebben gekend. Links op de voorgrond het huis van de voormalige stadsomroeper Pieter Wabes de Vries.

11. Op een bevolking van amper 700 zielen was er rond de jaren twintig een winkelapparaat aanwezig, dat ruim in de werkelijke behoefte voorzag. Het naburige Balk ken de in die tijd hetzelfde fenomeen van overbewinkeling. Via een bonte verscheidenheid in aanbod probeerde de kleine neringdoende brood op de plank te verdienen. De omgeving van de Voorstreek was rijk voorzien van dergelijke winkeltjes.

12. De smalle straatjes van de stad zijn veelal geplaveid met kleine balstenen en gele Friese klinkertjes. De huisjes in de Dubbelstraat hebben ieder een eigen opstapje; in de eenvoudige woonbuurten gemaakt van hout. Langs de fraaie en monumentale grachtenpanden zijn er particuliere stoepen aangelegd, die worden begrensd met ijzeren hekken of stoeppalen. Links op de voorgrond is het woonhuis annex bedrijf van de rijwielhersteller Dirk Brouwer. Zijn zoon Wiebe is later in hetzelfde beroep actief geweest en had in Wijckel een eigen werkplaats. Zoon Folkert is priester geworden en bekleedt in Rome een vooraanstaande positie.

13. Brechtje v.d. Vlugt, moeder van een groot gezin, kon het werken niet laten. Met de witte, gehaakte muts op konden de Slotenaren haar uittekenen. Ze droeg deze altijd. Haar bedrijvige aard komt tot uiting tijdens een moment van rust, waarin het dagelijkse zorgen voor het gezin even in een lagere versnelling staat. Ze zit achter het huis op de voor die tijd gebruikelijke waterput. Het gezin woonde aan het begin van deze eeuw aan het Achterom tegenover de voormalige boerderij Tromp, thans bekend als restaurant, .De Mallemok".

Sloten (Fr.)

14. Toeval of niet? De naam op het uithangbord op deze plek in de nabije omgeving van de "Lange Brug" is in ieder geval veelzeggend. J .C. Bokma laat de voorbijgangers weten dat zijn woning dienst doet als "herberg, stalling en wachtkamervoorstoombooten". Dit laatste is natuurlijk niet letterlijk zo bedoeld ... Hoe dan ook: de gaslantaarn op de voorgrond, de oude huisjes en de nieuwsgierig toekijkende bewoners roepen een nos talgisch sfeerbeeld op van de tijd van toen.

Uitll. F. Brouwer.

Stoien (Jr.) Eangeorug en stoomzuioelfabriek,

15. Sloten heeft gedurende de vele honderden jaren van zijn bestaan een bloeiende vorm van handel en nijverheid gekend. De sociale en economische veranderingen in de tijd gingen ook in negatieve zin niet ongemerkt aan de burgerij voorbij. Door de komst van "de Iabriek" aan het begin van deze eeuw kwam er een eind aan deze malaise. Door de vennoten G . G. v.d. Wal werd in 1903 de "N . V. Kaas- en Roomboterfabriek" opgericht. Voor de plaatselijke bevolking was er weer een prima vorm van werkgelegenheid gekomen. "De fabriek" vervulde niet aileen op de regionale zuivelmarkt, maar ook in de plaatselijke gemeenschap een grate rol van betekenis. In 1957 werd het bedrijfscomplex verbouwd en omgezet in de C.V.S. "de Centrale Veevoederfabriek Slaten".

16. Van 1903 tot 1948 is er in Sloten een brigade van de Koninklijke Marechaussee gelegerd geweest. De kazerne stond aan de WijckeJerweg. Door reorganisatie van de diverse politiekorpsen in het land werd de post Sioten opgeheven. Het gebouw werd afgebroken. Op dezelfde plaats is een kleinere voorziening voor de rijkspolitie gebouwd.

1

neek,

Sloten. Wijkelsche meg.

17. Zoals elders de ervaring leerde, blijken ook de "Sleatemers" veel oog te hebben voor het "moderne oog" van de tijd. De fotograaf ervaart bij zijn werkzaamheden, dat hij het middelpunt van nieuwsgierige belangstelling is.

18. De woelingen in de tijd, alsmede de jaren van voorspoed, die het leven van alledag hebben gernarkeerd, hebben onmiskenbaar hun sporen nagelaten in de lange gesehiedenis van de stad. Het leven van nu is in een rustiger vaarwater terechtgekomen. De vredige rust, die dit romantische plaatje aan de Woudsenderpoort omstreeks 1930 uitstraalt, staat in schrille tegenstelling tot de roerige tijden van weleer, zoals die zieh ook op deze plek hebben voorgedaan.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek