Gaasterland-Sloten in oude ansichten

Gaasterland-Sloten in oude ansichten

Auteur
:   M.G.H. Hendriks
Gemeente
:   Gaasterland-Sloten
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5250-1
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Gaasterland-Sloten in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

29. Momentopname van een schaftpauze tijdens de hooioogst in de omgeving van Sondel en Nijemirdum. Vader Frans Smits (met hoed) verdeelt het spek tussen zijn medewerkers Jentje en Jouke Smits, Jan Volkertsma en Hendrik Steegenga. De pan met "brij" is door het hongerig geworden gezelschap reeds leeg gemaakt.

Oudemirdum Zeesrrand

30. Vissers aan het werk bij de fuiken, die ze in zee hebben uitgezet. Op de achtergrond zijn duidelijk de kliffen te zien, die een natuurlijke bescherming voor het achterland vormden tegen de golven van de zee. Wiebren Visser en Ine Bankes de Vries waren omstreeks 1910 de bekende "vissermannen" van het dorp.

}'{ederlandsche }{eruormde Kerk 6udemirdum

31. Op de fundamenten van de vroegere roorns-katholieke kerk- toegewijd aan Maria- werd in 1790 op het Tsjerkeheech de huidige kerk gebouwd, bekostigd uit de opbrengst die de afbraak van het oude kerkgebouw opleverde. De rooms-katholieke kerk zou veel gelijkenis hebben vertoond met die van Wijckel. In het torentje van deze hervormde kerk heeft een klok gehangen uit het jaar 1458. Bij opgravingen op het kerkhof zijn restanten gevonden van stenen kistdeksels uit de l3e eeuw. Deze zerken bevonden zich oorspronkelijk in het koor van de oude parochiekerk. Ten tijde van de reformatie zijn deze uit de kerk verwijderd en op het kerkhofterecht gekomen.

32. Gezellig op het terrasje zitten van het toenmalige hotel Bersee aan de Brink. Was er iets te vieren, of was het gezelschap pas terug van een geslaagd bezoek aan de markt te Balk of Sloten? De paarden links op de foto zijn intussen door de stalknechten voorzien van vers hooi. Blijkens de poststempel op de kaart schrijven we het jaar 1905.

_ Gude jY{irdum de Vile Lepeestraat

33. Een prent, die om diverse redenen uniek is. De kleding die de dorpsbewoners dragen, geeft een aardig beeld van de kleedgewoonte uit die tijd. Het meest opmerkelijke echter is de Franstalig aandoende straatnaamaanduiding. Onderzoek naar dit fenomeen leverde het volgende op. In de AIde Buorren alias de hier genoemde Vile Lepeestraat zou rond 1900 de rijwielhersteller Bijlsma hebben gewoond en gewerkt; zijn onderneming werd later een garagebedrijf. Door oude dorpsbewoners zou deze straat ook wei de "Velosipeestraat" en "Vile Lepeestraat" zijn genoemd. De verklaring voor dit eigentijdse Frans dient te worden gezocht in het woord "velocipede", in het Nederlands vertaald als fiets. "Vile Lepeestraat" is derhalve een aardige verbastering van dit Franse woord en verwijst beroepsmatig naar de toentertijd hier werkzame rijwielhersteller Bijlsma. Uiterst links op de foto is Hanne Masters Baukema afgebeeld, in de volksmond , ,Angeniertje" genoemd.

Gudemirdum de $11 Lende straat

34. De achterkant van deze prent - gefrankeerd met een postzegel van 1 cent - vermeldt als poststempel 17 maart 1909. Ook hier zien we een Franstalige aanduiding voor de straat. In deze straat - de voormalige De Boegen, thans bekend als Kerkstraat - was de kapperszaak van De Hey gevestigd. Kapper De Hey nam het bestaande "winkelpand" over van de vorige eigenaar slager Otte de Boer. Zou de "Sa Londe-straat" beroepsmatig duiden op de kapperssalon van De Hey?

Oudemirdum Gaasterland. Laan Jolderenbosch

35. De omgeving van Oudemirdum is een schitterend voorbeeld van de natuurlijke rijkdom, die Gaasterland aan bos en water bezit. Wandelen en fietsen in het Jolderenbos, het Fontein- en Rijsterbos, het Roekebos en Lycklamabos, de Bremer Wildernis enzovoort zijn vormen van vrijetijdsbeleving die hoog scoren. Geen wonder, dat mede om die unieke combinatie van bos en water bij vele landgenoten en buitenlanders Gaasterland erg in trek is als "vakantieland".

36. De weg naar de Boegen (thans Kerkstraat) is bij de bewoners bekend als de weg die naar de bossen gaat. Opmerkelijk is ... (hoe weI in de hedendaagse tijd heter bij een t.V .-registratie niet anders toegaat) dat aan het begin van deze eeuw het nieuwe medium van de fotografie kennelijk op iedereen een onweerstaanbare uitwerking had. Iedereen die in de buurt is, wil op de foto. Zo ook hier: de boer met zijn paard, de jongen met zijn fiets; de anderen gaan er eens goed voor staan. Zelfs moeder onderbreekt haar werk voor dit gebeuren.

37. Een aantal van de , .nachtverblijven" in Kamp Elfbergen, in gebruik (± 1930) door werkloze mannen, die afkornstig waren uit het hele land. Ze verbleven gedurende een aantal maanden op vrijwillige basis in "Elfbergen". De mannen hielden zich overdag bezig met het onderhoud van de Gaasterlandse bossen. De vijver in het bos te Oudemirdum hebben zij destijds gegraven en aangelegd.

38. Elfbergen in Oudemirdum heeft diverse bestemmingen gekend. Tussen 1914 en 1918 diende het als verblijfplaats voor de Belgische vluchtelingen. In de jaren dertig was het een werkkamp- en opvangcentrum voor de werklozen. Letterlijk "uitgewoond", was het toch kennelijk in een later tijdstip nog goed genoeg voor gezinnen, die wegens huurschuld uit hun woning waren gezet. ..

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek