Gaasterland-Sloten in oude ansichten

Gaasterland-Sloten in oude ansichten

Auteur
:   M.G.H. Hendriks
Gemeente
:   Gaasterland-Sloten
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5250-1
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Gaasterland-Sloten in oude ansichten'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

49. De Bakhuister bevolking verstaat de kunst om van tijd tot tijd een goed Ieestje te bouwen. Blijkens deze foto is dit niet een gegeven van vandaag of gisteren. Ditmaal- zo blijkt uit de foto - vormde het houden van deze historische optocht een prima aanknopingspunt voor het jaarlijkse dorpsfeest.

50. Een stille genieter op zo maar een zomeravond aan het IJsse1meer. Met de verrekijker de vlucht van de thuiskerende vogels volgend. Een dergelijk sfeervol beeld behoeft geen nadere uitleg ...

51. Tussen 1930 en 1940 was het in het voormalige koloniehuis "Mooi Gaasterland" te Rijs een drukte van belang om de "bleekneusjes" gedurende een periode van een zestal we ken weer wat op kleur en gewicht te brengen. Juist kinderen hadden te lijden onder de trieste gevolgen van de slechte economische tijd in die jaren. Hun vaders hadden veelal geen werk. Onder leiding van zusters en kinderverzorgsters werd er van alles gedaan om de accu bij de kinderen op te laden. Goed eten, frisse lucht en ontspanning aan zee waren hiervoor nuttige ingredienten.

52. Gaaster!and - vakantieland. Kosten noch moeite zijn in de loop der jaren gespaard om deze wervende slogan daadwerkelijk inhoud te geven. De groei in en de kwaliteit van de gerealiseerde recreatieve voorzieningen hebben resultaat opgeleverd. Niettemin, toen het niveau van de op gang gekomen ontwikkelingen op dit gebied nog niet het peil had bereikt van nu, wisten de Gaasterlanders reeds te genieten van de bestaande mogelijkheden in eigen omgeving.

53. Huize Rijs, ook wei het slot Rijs genoemd, heeft in de voorbije eeuwen bekende families gehuisvest. Vooral door de familie Van Swinderen, die aan het eind van de vorige eeuw en het begin van deze eeuw vee! voor de ontplooiing van de Gaasterlandse gemeenschap heeft betekend, heeft Huize Rijs grote bekendheid gekregen. De naam van deze familie, waarvan leden tot in de jaren dertig het pand hebben bewoond, is dan ook onverbrekelijk met die van Gaasterland verbonden. Huize Rijs werd in 1939 afgebroken.

Wintergezicht Rijs. Gaasterland.

54. Niet aileen in de zomer maar ook in de winter is Rijs als flonkerende parel van de Friese Lusthof te bewonderen. Het vanouds bekende logement aan de rand van het verrnaarde Rijsterbos is voor vele bezoekers een weldadige pleisterplaats. Herberg. logement, hotel Jans is en blijft de vlag die de lading dekt.

LAA:-.l V,N 'T LOOEME:-.lT :'AAR HUlZE RIJ

55. Rustig kuieren, fietsen of je in een huifkar laten vervoeren: iedereen weet op zijn eigen manier te genie ten van de zomerse dag op een zonnige zondag.

56. De Gaasterlandse bossen zijn bij de rustzoekers en Iiefhebbers van de natuur bekend en zeer geliefd. Ze vormen een oase van rust. In de bossen leven de reeen en diverse vogelsoorten; bijzonderc bloemen en planten verrijken de natuurlijke schoonheid. Het "Fryske Gea" als instelling van natuurbescherming is actief am dit eldorado in de juiste staat te houden.

ieuwe brug bij Rijs

57. De Spookhuistervaart in de buurt van de Wyldemerk was vroeger voor de praamschippers een schakel in het waterverkeer om, hetzij richting de Fluessen te kunnen varen, dan weI richting Balk en het Slotermeer. Bij het verrijden van de Elfstedentocht was deze vaart onderdeel van de tot ale route. Recreatievaarders maken nu in bescheiden mate gebruik van deze vaart.

58. De Luts, zoals die door het groene hart van Gaasterland stroomt, was in vroeger jaren goed te bevaren. De praamschippers gebruikten het water om turf, klei en hout te vervoeren. Komend vanuit Balk was het voor hen echterwel een opluchting als ze bij Kippenburg onder Harich even konden afmeren. VanafBalk was de Luts te smal en te ondiep, hetgeen bij het varen extra aandacht vroeg. Thans wordt de Luts voornamelijk gebruikt door recreatievaarders, met bootjes die niet al te diep in het water liggen. Via het Slotermeer en de Luts kan er richting Morra en de Fluessen worden gevaren.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek