COVID-19 UPDATE : I.v.m met het Corona virus kan het zijn dat de levering van de Ansichtenboekjes vertraging oploopt. Het is nog steeds mogelijk om het boekje van het dorp of de stad van uw keuze te bestellen. We hebben een groot aantal boekjes op voorraad en deze kunnen direct geleverd worden. Echter boekjes die niet op voorraad zijn worden op dit moment tijdelijk niet gedrukt. Zodra onze drukker weer gaat produceren zullen we deze boekjes alsnog leveren. Houdt u dus rekening met langere levertijden dan er nu op de site vermeld staan. Wij hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.
Gaasterland-Sloten in oude ansichten

Gaasterland-Sloten in oude ansichten

Auteur
:   M.G.H. Hendriks
Gemeente
:   Gaasterland-Sloten
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5250-1
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Gaasterland-Sloten in oude ansichten'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Graef uit Nijega H. 0. en N

?

69. In de hervormde kerk van het voormalige Nijega - sinds 1967 Elahuizen geheten - is in de muur het dorpswapen aangebracht zoals dat voorheen door Elahuizen werd gebruikt. Ret oorspronkelijke Elahuizen gaat terug tot de middeleeuwen. De bewoners waren actief en er heerste welvaart in het dorp. De betekenis van het dorp werd versterkt door een eigen vertegenwoordiger te hebben in de toenmalige Staten van Friesland. Ret dorpswapen stelde een koggeschip voor, met erboven een gouden zon en een zilveren maan. Uit Elahuizen waren veel schippers afkomstig, die dienst deden op de koopvaardijschepen van Hindeloopen en Stavoren. Aan het eind van de 18e eeuw is een groot deel van het dorp door de golven van de Fluessen weggespoeld.

70. De hele streek in dit gedeelte van de Zuidwesthoek is de eeuwen door bijzonder waterrijk geweest. Voor de bemaling van de aangelegde polders werd gebruik gemaakt van molens. Er zouden voor dit doe I zeven molens dienst hebben gedaan, waarvan drie grote rnolens in de Noordwolderpolder. "De Vooruitgang" was een van deze drie grotere rnolens. Met de kornst van de stroomvoorziening in deze regio (rond 1917) konden er poldergemalen worden gebouwd, waarvan de motoren door e1ektrische stroom werden aangedreven. De molens, die de oorspronkelijke functie hadden verloren, werden afgebroken. Ook "De Vooruitgang" onderging dit lot als prijs voor de vooruitgang in de tijd.

Uitg. M. Omdiep, Balk. No. 6757

Weg naar Oudega. HARICR.

71. Sfeer, rust en een schitterende natuurrijke omgeving zijn de typische kenmerken van Harich, het oudste dorpje van Gaasterland. Ogenschijnlijk lijkt er de tijd te hebben stil gestaan, zoals deze foto anno 1905 laat zien. De schijn echter bedriegt. Het Harich van nu is in de kern nog steeds een bruisende en actieve gemeenschap. Met grate zorg voor het typisch eigene van het dorp wordt het culturele erfgoed van het historierijke verleden gekoesterd.

72. "De Bels" te Harich is vanaf het midden van de vorige eeuw reeds bekend als herberg. Bij deze herberg was een wisselplaats voor de paarden. Het pand, dat daarna verschillende bestemmingen heeft gehad, biedt thans huisvesting aan de familie De long.

73. Harich wordt voor het eerst in oude bronnen genoemd in 1132 en daarin beschreven als de hoofdplaats van de grietenij "Ghesterlant". Harich behoorde tot het district van "De Zevenwouden". De hervormde kerk (1663) en de mark ante toren (uit de 12e eeuw) zijn historische monumenten en beeldbepalend voor het dorp en de wijde omgeving. Kerk en toren hebben in de loop der jaren tal van opknapbeurten gekregen.

74. Harich, plakje op 't Fryske san, Harich, paerel fan Gaesterldn. Aldus enkele regels uit het eigen "volkslied". Een fraaie uitbeelding - met op de achtergrond de boerderijen aan de Lorbuorren in de nabije omgeving van Harich en Balk - geeft houvast aan deze stelling. De weg is overigens van heel oude oorsprong. Rond 1550 komt de naam van de Lorbuorren reeds voor en zou verwijzen naar een Friese mannelijke naam: Lorre.

75. Het Gaasterlandse landschap wordt gekenmerkt door openheid, bos en water. De Luts is daarin een markant onderdeel, zoals deze foto uit het begin van deze eeuw op schilderachtige wijze laat zien. De Luts is nog niet , .geschoond" en de weg onverhard. Over deze weg .Jiobbelden" de boeren met hun wagens als ze met hun produkten naar de boterwaag in Balk gingen op de Gaasterlandse woensdag,

?3a/k. gemeenrehuis.

76. Er bestaan diverse afbeeldingen van het raadhuis te Balk, dat sinds 1615 centrum van bedrijvigheid is geworden voor tal van personen en activiteiten. Ook al is er een ruime en moderne werkvoorziening gekomen voor het gemeentelijk doe-apparaat in de nabije omgeving, dit gemeentehuis blijft inhoudelijk en functioneel beeldbepalend voor de gemeenschap.

;D u bbelslraal.

j3alk

Uitg. F. O. Hoe;..~tra - Ball(.

77. Eeuwenlang was de Lutsde natuurlijke scheiding tussen Wijckel en Harich. Op deze kruising der wegcn, waar volgens overlevering het pad via een balk over het water leidde, zou de "Vlecke Balck" zijn ontstaan. Het jaartal1486 wordt hiervoor genoemd. Diverse oeververbindingen kwamen tot stand, zoals de valbrug (1840), die in 1916 werd vervangen door een vaste brug. Op de achtergrond het oude postkantoor.

78. De St. Ludgeruskerk te Balk, gebouwd onder architectuur van de befaamde bouwmeester Alfred Tepe, werd op 30 juli 1883 door de aartsbisschop van Utrecht monseigneur Petrus Snickers plechtig ingewijd en in gebruik genomen. Links van de kerk staat de pastorie. Het land achter de huizen is inmiddels vol gebouwd met woningen.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek