COVID-19 UPDATE : I.v.m met het Corona virus kan het zijn dat de levering van de Ansichtenboekjes vertraging oploopt. Het is nog steeds mogelijk om het boekje van het dorp of de stad van uw keuze te bestellen. We hebben een groot aantal boekjes op voorraad en deze kunnen direct geleverd worden. Echter boekjes die niet op voorraad zijn worden op dit moment tijdelijk niet gedrukt. Zodra onze drukker weer gaat produceren zullen we deze boekjes alsnog leveren. Houdt u dus rekening met langere levertijden dan er nu op de site vermeld staan. Wij hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.
Gaasterland-Sloten in oude ansichten

Gaasterland-Sloten in oude ansichten

Auteur
:   M.G.H. Hendriks
Gemeente
:   Gaasterland-Sloten
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5250-1
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Gaasterland-Sloten in oude ansichten'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

BALK

Stoombootsteiger

'l;it2:ave van .1. Overdiep, Balk.

79. Als voorloper van het latere personenvervoer over de weg werd tussen 1880 en 1920 veelal gebruik gemaakt van het vervoer over het water. Tussen Balk en Sneek werd via de Luts en het Slotermeer dagelijks een stoombootdienst heen en terug volgens dienstregeling verzorgd. Voor het goederenvervoer over water naar Sneek en Leeuwarden en andere plaatsen in het land werden kleinere skutsjes ingezet.

80. De tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) in Gaasterland verblijvende Belgische soldaten gingen van tijd tot tijd graag "stappen" in Sneek. Een retourtje Balk-Sneek kostte slechts enkele dubbeltjes. Lage waterstand op het meer, waardoor de boot nogal eens kwam vast te zitten, alsmede klachten over oeverbeschadiging, werden aanleiding tot meer aandacht voor het personenvervoer over de weg.

81. De hervormde kerk, gebouwd in 1729, is een van de oudste openbare gebouwen te Balk. Tussen de kerk en de voormalige pastoriewoning is het oude .Jijkenhuisje" te zien. De pastorie is verbouwd tot bakkerswinkel (familie Meinsma). Tussen de kerk en de winkel is een doorgang gemaakt ten behoeve van de achter de winkel gebouwde bakkerij.

82. Sfeervol plaatje uit 1921. Drie torens priemen in de lucht, links die van het raadhuis en de St. Ludgeruskerk; rechts die van de hervormde kerk temidden van de karakteristieke woningen. Aan de Meerweg heerst ogenschijnlijk rust; de eerste auto bus van de fa. De Boer wacht op klanten. Een schip ligt afgemeerd in de Luts ...

83. M. de Boer en Zn. te Balk gingen in april 1921 van start met een opgeknapte autobus, die enkele jaren daarvoor tussen Lisse en Boskoop dienst had gedaan. Het vervoermiddel, bestemd voor de lijndienst BalkSneek, woog 4300 kg en was voorzien van een Spijkermotor met 30 pk. Er konden twintig personen binnen plaatsnemen en op het dak twaalf. De te halen kruissnelheid bedroeg 2211 24 km per UUT. In die tijd was het tevens gebruikelijk dat de fietsen van de passagiers mee werden vervoerd. Ze kregen een plaatsje op het bovendek.

JJriesprong 13alk-Wijckel-Sondel.

~ . ~ ~- - - .

84. Bij het cafe van Piet v.d. Veen aan de Bargebek was een halteplaats ingericht voor het personenvervoer. De nieuwe aanwinst van M. de Boer en Zn. rnoest al snel worden aangepast aan de Gaasterlandse situatie. Door de vele bornen langs de weg hadden de passagiers op het .Jxwendek" er last van. Besloten werd het .Jxivendek" van de bus te slopen.

85. Het wagenpark van de fa. M. de Boer en Zn. te Balk rond 1930 op het busstation te Sneek. Het toen gebruikte autotype stond geregistreerd onder de merknaam De Dion-Bouton.

86. Van december 1929 tot juni 1972 is mevrouw M. Bijholt als leerkracht aan de St. Ludgerusschool te Balk verbonden geweest. Honderden kinderen in Gaasterland heeft zij de eerste beginselen van het onderwijs bijgebracht. Op de foto de leerlingen van k1as 1 en 2 in het schooljaar 1933. Voorste rij, van links naar rechts:

Tine Siemonsma, Vronie Franzen, Hielke Hylkema, Yb Andela en Tijs Kramer. Tweede rij: Wieke Haarsrna, Theo van M. Boersma, Karel Muller, Douwe de Winter, Theo van B. Boersma, Baukje Dooper en Dine Homma. Derde rij: Djoekje Bruinsma, Coba Boersma, Jan Mous, Berend Thibaudier , Harmen Thibaudier, Antje Jongstra en Joukje v.d. Werf. Achterste rij: Jan Reekers, Maurits Flapper, Grietje Hylkerna, Sippie Siemonsma en rnevrouw M. Bijholt.

87. In de jaren twintig en dertig kon de Balkster bevolking, amper 1200 zielen tellend, gebruik maken van de diensten van tientallen kleine ondernemers in allerlei branches. JozefMous startte in mei 1926 in de Wilhelminastraat een rijwielhandel met reparatiewerkplaats (zie foto). In 1930 began zijn zoon Manus Mous voor zichzelf in een pand aan de Harichsterside en werd daarmee de zevende fietsenmaker in het dorp. Herman Mous bouwde het bedrijf verder uit tot het huidige in de Van Swinderenstraat.

88. Johannes Bakker, turfschipper en handelaar, op weg naar een klant (1930). Hij haalde de turf uit Drenthe en verkocht deze in geheel Gaasterland. De brandstof, voor prive en bedrijfsmatig gebruik, kostte in die tijd 65 cent per 100 stuks.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek