Gameren en Nieuwaal in oude ansichten

Gameren en Nieuwaal in oude ansichten

Auteur
:   J.H.G.J. van Heeswijk
Gemeente
:   Kerkwijk
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6509-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Gameren en Nieuwaal in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

GROF! l:.f'{ UI i GllM£R£N.

10. De Peperstraat van de Ridderstraat uit gezien, omstreeks 1925. Op de achtergrond de dijkstoep. Leunend op de heining herkent u Willem van Weelden.

GAM ERE

Uitg. H.:}. a Garde 8: Co., lalt - BommeJ.

11. Zo zag de Del te Gameren er rond 1903 uit, Nu staat hier de hervormde kerk. De boerderij reehts met de zesroedige hooiberg was van Gerrit van Leeuwen. In het midden van de ansicht zien we, links van de stoep, de bakkerij van Jan Vroeg van Zuidam en tussen de bomen door is nog een stukje te zien van de in 1945 verwoeste hervormde kerk. De jongen met de hondekar, op de aehtergrond, is de zoon van bakker Jan Vroeg.

, -,

qameren

Uitgave : J. V. van Zuldam

12. De De1kant, genomen vanuit de Ridderstraat, met op de voorgrond het huis "Den Hoek", de boerderij van de gebroeders De Geus Gzn. Op de bank zitten Maria de Geusvan der Linden, grootmoeder Elisabeth de Geus-van Eeuwijk en een naaister. Op het erf staat nag een boerenwagen. Op de achtergrond staat de hooiberg van Hendrik van de Werken. Deze foto geeft de toestand weer van omstreeks 1900.

qameren. jJeemstraat mel school.

13. Zo zag de Beemstraat er in 1917 uit. Op de voorgrond prijkt de open bare 1agere school, thans het dorpshuis. In 1907 kreeg Gameren een christelijke school. In het achterste gedeelte van dit gebouw werden de repetities van de muziekvereniging gehouden. Nog enke1e jaren daarna is het gebouw als open bare school in gebruik geweest. Later werd deze school opgeheven. In het huisje uiterst links woonde de machinist van de steenfabriek, Marinus van Wijk, die tevens a1s dorpsbarbier fungeerde. Daarnaast zien we de politiewoning van Van Eck en tussen deze beide huizen door de boerderij van Huibert Dingemans, thans van weduwe G. de Hoop-de Jongh.

14. Dit leuke kiekje werd even verder in de Beemstraat gemaakt. Langs de dijk stonden de woningen van Gerrit van Tuyl en Willem van Steenbergen. Voor ons poseren, van links naar rechts: Sien van Wijk, een onbekende fietser, Gert van Wijk-van Tuyl, weduwe Teun van Steenbergen-van Alphen, vrouw Van Alphen, Mieke Vroom-Baggerman, Jan Vroom en aan de zijkant Willem van de Laar. Aan het huis rechts ziet men nag een kippentrapje. In het huis links boven, aan de buitenkant van de Waaldijk, was rond 1910 de herb erg van Hannes van Zuidam gevestigd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek