Gapinge in oude ansichten deel 1

Gapinge in oude ansichten deel 1

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Veere
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0270-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Gapinge in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

5. Ongetwijfeld zullen het alleen nog maar de ouderen in Gapinge zijn die zich deze personen herinneren. Op dit plaatje zien we, van links naar rechts: mevrouw Frederika Johanna Warners-Haalmeijer en dominee Pieter Warners met tussen hen in de kleine Flip. Het predikantengezin woonde destijds in de voormalige, grote hervormde pastorie, die in "De Schotse Hoek" stond. Dominee Pieter Warners werd op 16 augustus 1884 geboren. Na zijn theologische studie aan de rijksuniversiteit te Utrecht werd hij in 1908 door het provinciaal kerkbestuur van Friesland toegelaten tot de evangeliebediening in de Nederlands Hervormde Kerk. Op 14 maart 1909 werd kandidaat P. Warners bevestigd in zijn eerste gemeente Gapinge. In 1913 vertrok dominee Warners naar het Zuidbevelandse dorp Heinkenszand (classis Goes, ring Borssele), waar hij predikant was tot 1921, toen hij naar Nederhorst den Berg (classis Amsterdam, ring Naarden) vertrok, om zich ten slotte, op 22 juni 1930, te verbinden aan zijn vierde en tevens laatste gemeente Doetinchem (classis Zutphen, ring Doetinchem), welke gemeente hij diende tot aan zijn emeritaat, dat hem in 1949, op vijfenzestigjarige leeftijd, eervol werd verleend. Dominee Warners woonde destijds op de Varsseveldscheweg 94 in Doetinchem. De kleine Flip, die we hier ook op dit plaatje zien, werd later predikant in het naburige Serooskerke (W). Maar toen was het zo ver nog niet!

6. Omstreeks de jaren 1917-1918 werd van de leerlingen van de christelijke school in Gapinge deze foto gemaakt. Op de bovenste rij poseren, van links naar rechts: Bram Louwerse, Bram Aamoutse, Bram Caljouw, Ko Suurmond, Lein Suurland, Pietje Aamoudse, Kaatje Boon, Dina Goedbloed, Leintje Suurmond en het hoofd der school J. Verhage met zijn dochtertje Lies. (De heer Verhage poseert met een garibaldi op.) Op de tweede rij kijken ons van links naar rechts aan: mejuffrouw Marie Glerum, onderwijzeres, Lein Louwerse, Jan Caljouw, Piet Suurmond, Betje Boon, Leintje Caljouw, Jane (Adriana) Goedbloed en Neeltje Aamoutse. Op de derde rij zitten, eveneens van links naar rechts: Izak Aamoutse, Jan Boon, Leunis Arendse, Ariaan (Adriaan) van Tatenhove, Pietje Boon, Leintje van Tatenhove, Mina Goedbloed en Francien Goedbloed. Vooraan zitten Bram van Tatenhove en Piet Aarnoudse. Nagenoeg alle leerlingen dragen hier nog de Walcherse klederdracht.

7. Gedurende de mobilisatie tijdens de Eerste Wereldoorlog waren er bij diverse particulieren in Gapinge militairen ingekwartierd. Voor de smederij van Willem Kesteloo stond in die tijd een houten barak, waarin de paarden van de militairen werden beslagen. Van links naar rechts zien we: twee onbekende militairen, een dame, wier naam onbekend is, de tweede zoon David Kesteloo en helemaal rechts staat Jan Bakker. Rechts op de voorgrond zien we een ouderwetse maaimachine. Boven de smederij kunnen we duidelijk het opschrift lezen: Rijwielhandel en Reparatie-inrichting. Voor de smederij zien we een "wielsteen" , die een doorsnede had van honderd vijfenzeventig centimeter. Vroeger werden door smid Kesteloo ijzeren velgen om de houten wagenwielen geslagen. Midden in deze arduinen steen was een gat van ongeveer vijfenzeventig centimeter, waarin de naaf van het wagenwiel paste. Toen echter de luchtbanden de houten velgen hadden verdrongen, was het met het gebruik van de wielsteen gedaan. De militair links is juist bezig een paard te beslaan. Links wacht een ander paard om eveneens beslagen te worden.

8. Evenals dat ook op de andere dorpen in Walcheren het geval was, kwam op geregelde tijden de schoolfotograaf naar Gapinge om een opname te maken van de leerlingen en van het personeel van de school Op dit plaatje zien we een opname van groep 1 van de bijzondere school uit Gapinge, die genomen werd op 21 september 1921. Op de bovenste rij poseren, van links naar rechts, staande: Bram Louwerse, Jan Pouwer, Joost Luteijn, Marinus Luteijn, Kees Melis, Pauw Simonse, Ko Pouwer en het hoofd der school J. Verhage. Op de middelste rij kijken ons aan, van links naar rechts: juffrouw Van de Perrels, Neeltje Aarnoudse, Mina Goedbloed, Frans (Francien) Arendse, Frans (Francien) Goedbloed, Keetje Aarnoudse, Antje Arendse, Kaatje Melis, Ko Lampert en Lein Louwerse. Vooraan zitten, eveneens van links naar rechts: Bram Louwerse, Ko Simonse, Betje Lampert, Suze Goedbloed, Sientje Luteijn die de lei met opschrift vasthoudt, Maatje Arendse, Tannetje Goedbloed, Tine Simonse en Willem Goedbloed.

Het grootste gedeelte van de meisjes en ook enkele jongens zijn hier nog gekleed in de traditionele Walcherse klederdracht. Broertjes en zusjes gingen in die tijd zoveel mogelijk op één foto, want dan kon men volstaan met de aanschaf van één exemplaar. Een dergelijke foto kostte in die tijd ongeveer vijftig cent, wat voor een kinderrijk gezin een hele uitgave was.

9. Het zal ongeveer ruim vijftig jaar geleden zijn dat van de zangvereniging V.Z.O.D. ("Vooruitgang zij ons doel") uit Gapinge deze foto werd gemaakt (circa 1929). Op de bovenste rij poseren, staande van links naar rechts: M. Dingemanse, W. (Wisse) Vos, Kees Vos, L. Luitwieler, Jacob van Sloten, Johannes Vos, Krijn de Nood, de reisleider (van wie men de samensteller helaas de naam niet wist mee te delen en die met W. Kesteloo in burgerkleding poseert), P. Wisse en C. Dingemanse. Op de tweede rij staan, van links naar rechts: mevrouw W. Francke-Dingemanse, mevrouw Joh. Paauwe-Wattel, mevrouw E. van Sloten-Brouwer en mevrouw A. de Nood-Dingemanse. Vervolgens zitten op de derde rij, van links naar rechts: Jacobus Dellebeeke, mevrouw S. Dingemanse-Wisse, mevrouw M. Kesteloo-Minderhoud, mevrouw Joh. de Vos-de Rijke en mevrouw D. Bakker-Wattel. Vooraan op de grond zitten, van links naar rechts: G. Wisse, P. Francke, L. Paauwe, W. Bakker en W. Kesteloo. Deze foto werd destijds gemaakt ter gelegenheid van een reisje. Ongetwijfeld zullen de ouderen uit Gapinge de leden van deze zangvereniging nog wel herkennen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek