Gapinge in oude ansichten deel 1

Gapinge in oude ansichten deel 1

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Veere
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0270-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Gapinge in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

10. Omstreeks de jaren 1927-1928 werd van de meisjesvereniging op gereformeerde grondslag uit Gapinge deze foto gemaakt. Dit kan geweest zijn tijdens de ambtsperiode van dominee C. van Meyenfeldt, die de Gereformeerde Kerk van Gapinge, in combinatie met die van Vrouwenpolder, diende van 28 september 1924 tot 19 juni 1927, of tijdens de ambtsperiode van dominee P.J.O. de Bruijne, die van genoemde combinatie predikant was van 1 juli 1928 tot 26 maart 1933. Staande poseren, van links naar rechts: Betje Boon, Jo Dingemanse, Rina Langebeeke, Jannetje de Bue, Neeltje Aarnoutse, Ka Boon en Antje Arendse. Vooraan zitten, eveneens van links naar rechts: Pietje Aarnoutse, Mina van Tatenhove, Kootje Louwerse, Leintje Suurmond en Kootje Langebeeke. Als bijzonderheid kan worden vermeld dat alle leden van deze rneisjesvereniging, die de naam "Monica" droeg, in de traditionele Walcherse klederdracht poseren. De foto werd destijds genomen door Cornelis Henning, die ateliers had in Middelburg, Vlissingen en Breda.

11. Ongetwijfeld zullen de ouderen uit Gapinge deze personen nog wel herkennen. We bedoelen het predikantengezin van dominee P.J.O. de Bruijne, waarvan in de pastorie te Vrouwenpolder deze foto gemaakt werd. Van links naar rechts zien we: Pieter Willem (roepnaam Pirn) de Bruijne, die tijdens het samenstellen van de kopy voor dit platenboekje predikant was in Victoria (Brits Columbia), mevrouw Petronella de Bruijne-de Graaf, vervolgens, met matrozenpakje, Gerrit Adriaan de Bruijne, die geen predikant werd, maar promotor bij de linoleum fabriek in Krommenie en dominee Pieter Jan Oggel de Bruijne, die op 9 maart 1903 geboren werd. Na zijn theologische studie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam diende hij de gemeenten Vrouwenpolder-Gapinge (1 juli 1928-16 maart 1933), Uithoorn (9 april 1933-5 mei 1946), Drachten (12 mei 1946-1 oktober 1950), Zaandam (8 oktober 1950-27 augustus 1961) en ten slotte Zandvoort (3 september 1961 tot aan zijn emeritaat, dat hem op 1 januari 1967 werd verleend). Voor vader zit, gekluisterd op tafel, Cornelis Wouter (roepnaam Kees) de Bruiine, geboren 27 juni 1931. Na zijn theologische studie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam diende hij de gemeenten Vries (9 juni 1957-24 september 1961), Waarder (8 oktober 1961-24 april 1966), Goes (8 mei 1966-12 augustus 1973) en sinds 26 augustus 1973 Enkhuizen. Aan de wand een portret waarop de ouders van dominee P.J.O. de Bruijne voorkomen. Links zien we Dirk Gerrit Adriaan de Bruijne en rechts poseert mevrouw Petronella de Bruijne-van der Tol.

12. Op onze rondwandeling door het oude Gapinge uit grootvaders tijd gaan we eens een kijkje nemen in de hervormde kerk, waarvan we op dit plaatje een opname zien van het interieur. Op de achtergrond zien we de eikenhouten preekstoel. Deze kansel dateert van de eerste helft van de zeventiende eeuw. Aan weerszijden van de preekstoel zien we de oude psalm- en gezangborden, waarop de kerkgangers destijds één psalm en één gezang konden aflezen van de in de kerkdienst te zingen liederen. Deze ronde bordjes keerden na de restauratie niet meer terug en werden vervangen door de huidige, rechthoekige liederenborden. De groene gordijntjes aan weerszijden van de kansel, evenals de groene franjes aan de rand van deze preekstoel, verdwenen eveneens. De zogenaamde voorlezerbocht en het houten hek voor het middenschip keerden ook niet meer in de kerk terug. De aan weerszijden van de kansel aanwezige bochten, waarin de leden van de kerkenraad en die van het college van kerkvoogden en notabelen een plaats hadden, evenals de banken aan de beide zijmuren waarin de mannen zaten, werden eveneens verwijderd. De banken in het middenschip werden vervangen door de huidige stoelen. De taak van de vroegere voorlezer werd destijds overgenomen door de predikant. De laatste voorlezer was Klaas Luitwieler, die de ouderen uit Gapinge zich nog wel zullen herinneren. Tussen de kansel en de stoelen van het middenschip (koor) bevindt zich thans het liturgisch centrum. Het kerkgebouw ziet er keurig uit, dank zij de goede zorgen van koster N. Molenaar, die zijn taak tot volle tevredenheid van de kerkelijke colleges vervult.

13. Van de gereformeerde meisjesvereniging in Gapinge werd destijds deze opname gemaakt.

Van links naar rechts poseren, op de achterste rij: Suzanna Louwerse, Neeltje Franse, Tine Mesu, Keetje Aarnoudse (inmiddels mevrouw de weduwe C Meijer-Aarnoudse, woonachtig in het naburige Oostkapelle) en Tine Meijer. In het midden op de tweede rij zitten, eveneens van links naar rechts: Suzanna Louwerse, Pietje Suurland en Gré Suurland. Op de derde rij zitten, van links naar rechts: Jo Langebeeke, Anna Arendse (die in de rouw is, gezien haar zwarte beuk), Neeltje Aarnoudse en Tine Simonse. Vooraan zien we Maatje Tatenhove. Het grootste gedeelte van deze meisjesvereniging poseert nog in de traditionele Walcherse klederdracht.

14. Ondanks het feit dat Gapinge een kleine Hervormde Gemeente had, bestond er destijds een bloeiende meisjesvereniging. Van deze hervormde meisjesvereniging, die de naam "'t Rankje" droeg, werd destijds deze opname gemaakt. Op de bovenste rij poseren, staande van links naar rechts: Janna Dingemanse, Jacoba Langebeeke, Pieternella Francke en Jo Bakker. Vooraan zitten, van links naar rechts: Sien Luteijn, Maatje de Nood, Jo Paauwe, Marie Bakker en Mietje Luitwieler. Het grootste gedeelte van deze meisjesvereniging poseert nog in de traditionele Walcherse klederdracht, die het toch maar goed doet. Alle boerenmeisjes hebben hun volledige gouden spelden en strikken aan op deze foto. Ongetwijfeld zal men in Gapinge hen nog wel herkennen. Deze foto werd omstreeks 1930 genomen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek