Gapinge in oude ansichten deel 1

Gapinge in oude ansichten deel 1

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Veere
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0270-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Gapinge in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

20. Toen Suus Louwerse Jacdr. uit Gapinge twintig jaar werd, was het groot feest, omdat Suus een kroonjaar had bereikt. Het was de gewoonte in Walcheren, en dus ook in Gapinge, om bij een kroonjaar "meisjes of jongens te houden". Familieleden, bekenden, vrienden en vriendinnen kwamen dan bij de jarige thuis om de verjaardag feestelijk te vieren. Bij een dergelijke feestelijke gelegenheid was ook de fotograaf van de partij om van de feestvierende meisjes een foto te maken. Staande poseren, van links naar rechts: Jo Wondergem Jandr., een onbekende, Jo Dingemanse, Kootje Louwerse en Francina Arendse. Vooraan zitten, van links naar rechts: Francina Goedbloed, Martina Simonse, Leu Wondergem Adrdr., Suus Louwerse Jacdr., die met de bloemen poseert die men haar, ter gelegenheid van haar twintigste verjaardag, had aangeboden, Keetje Aarnoutse en Suus Louwerse Jandr. Deze in 1929 genomen foto toont ons alle meisjes nog in de prachtige Walcherse klederdracht. Op de achtergrond ontwaren we nog juist de toren van de hervormde kerk.

21. Het zullen alleen de ouderen uit Gapinge nog zijn die hem herkennen. We bedoelen de heer Willern van Moolenbroek, die destijds een bekende persoonlijkheid was in Gapinge en die we op dit unieke plaatje zien met een zeis in zijn linkerhand. Met deze zeis maaide hij gras en klavers voor het vee. De heer Van Moolenbroek is hier nog gekleed in de traditionele Walcherse klederdracht, namelijk een gestreept boezeroen en een pilo broek met klep, die met knopen dichtgemaakt kon worden. Wanneer hij "op zijn zondags" gekleed was, droeg hij zilveren klepstukken, namelijk twee grote in het midden en twee kleinere aan de kant van de klep. Van tijd tot tijd moest hij zijn zeis wetten, scherp maken. Dat had plaats met een hamer, die hij gebruikte om de zeis op een op de grond liggende steen scherp te maken. Daar de heer van Moolenbroek slechts één oog had, merkte hij wel eens schertsend op: "In het land der blinden is eenoog koning!" Op de achtergrond het schuurtje van het boerenbedoeninkje en links de bank waarop hij in de zomer, bij mooi warm weer, gewend was om uit te rusten na een vaak lange en vermoeiende werkdag. Hij zat dan rustig van het mooie zomerweer te genieten. De heer Van Moelenbroek draagt hier ook de bekende, ronde Walcherse pet met op de rand de zogenaamde blinkende klep en met de traditionele meandermotieven. Naast de bekende Walcherse ronde hoed (het zogenaamde "wasblikje") wordt deze pet nog sporadisch door enkele ouderen in Walcheren gedragen.

22. Het is al weer geruim te tijd geleden dat (in 1934) deze foto gemaakt werd van de familie van Joost Goedbloed uit het Walcherse Gapinge. Op dit leuke plaatje poseren, van links naar rechts: Francina Goedbloed (in Gapinge noemde men haar "Frans" Goedbloed), Bram Goedbloed, Jo Arendse bij haar moeder, mevrouw Jane (Adriana) Arendse-Goedbloed, Tan Goedbloed en achter haar Mina Goedbloed. Voor het paard poseert Dina Goedbloed en op het paard zien we Willem Goedbloed met daarvoor Antje Arendse. Voor het gezelschap zien we het veulen, dat ook op de foto ging. Helaas zijn de stoere, Zeeuwse werkpaarden ook in Gapinge in de loop der jaren vervangen door de trekker. Een prachtig plaatje, dat de Walcherse kleding van de vrouwen levend houdt. 23. Tijdens de ambtsperiode van dominee J.W. Tunderman, die de Gereformeerde Kerk van Gapinge (in combinatie met die te Vrouwenpolder) diende van 8 oktober 1933 tot 21 augustus 1938, werd in 1935 een foto gemaakt van de jongelingsvereniging op gereformeerde grondslag "Onze Hulp is in de Naam des Heeren". Staande poseren, van links naar rechts: Bram Goedbloed, Willem Goedbloed, Sirnon Simonse, Ko Wondergem, Ko Simonse, Ko Goedbloed Pzn. en Jan Louwerse Janzn, Vooraan zitten de leden van het bestuur en wel, eveneens van links naar rechts: Arjaan (Adriaan) van Tatenhove, Arjaan (Adriaan) Versluijs, Toon Wattel (voorzitter), Ko Meijets Lzn. en Paauw Simonse. Ongetwijfeld zal men in Gapinge de leden van deze jongelingsvereniging nog wel herkennen. Slechts twee leden van het bestuur poseren nog in de traditionele Walcherse klederdracht, die helaas steeds meer aan het verdwijnen is.

24. Evenals van het exterieur laten we ook van het interieur van de hervormde kerk van Gapinge een tweede opname in dit platenboekje volgen, maar nu genomen vanaf de zijde van de kansel. Op dit plaatje zien we het rococo-kabinetorgel, dat hier nog opgesteld staat in de wandelkerk (het schip van deze kerk). Op de achtergrond staan de "hoge banken", die tijdens de gewone kerkdiensten meestal onbezet waren. Bij bijzondere gelegenheden, zoals bijvoorbeeld bij de bevestiging en intrede van een nieuwe predikant of bij een afscheid, maakten de diverse gasten een dankbaar gebruik van deze banken. Voordat dit kabinetorgel rond 1900 naar Gapinge kwam, was het eigendom van de bewoners van de buitenplaats "Berkenbosch" te Oostkapelle. Vervolgens verhuisde het orgel naar de hervormde kerk van Oostkapelle en daarna kreeg het een plaats in de hervormde kerk van Gapinge. De beelden die bij het orgel behoorden zijn achtergebleven in de hervormde kerk van Oostkapelle, waar ze nog steeds te zien zijn. Als bijzonderheid kan nog worden vermeld dat de Middelburgse aannemer Abraham de Landmeter destijds eigenaar geweest is van dit kabinetorgel. In het" Vleeshuis" te Antwerpen staat een "zusterorgel" van het Gapingse orgel, dat echter in een nog slechtere staat verkeert. Tijdens het klaarmaken van de kopij voor dit platenboekje (1979) waren er plannen om dit orgel te restaureren. Bij de laatste restauratie heeft het orgel zijn huidige plaats gekregen in het koor, tegen de glazen wand. De huidige organiste is mevrouw W. Langebeeke-de Nood. Op de voorgrond zien we de verdwenen voorlezersbocht met de dichtgeslagen statenbijbel en rechts een gedeelte van de mannenbankeri, die eveneens niet meer terugkeerden. De oude consistoriekamer bevond zich achter het middenschip, waarvan we de toegangsdeur duidelijk kunnen zien. Tevens bevond zich destijds naast deze oude kerkenraadskamer de ruimte voor de brandweer. De ingang is thans onder de toren.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek