Gapinge in oude ansichten deel 1

Gapinge in oude ansichten deel 1

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Veere
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0270-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Gapinge in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

35. Tijdens de ambtsperiode van dominee J.M. Bloemkolk, die de Gereformeerde Kerk van Gapinge diende van 18 juni 1944 tot 7 september 1947, werd van de gereformeerde meisjesclub ,,'t Rankje" omstreeks 1946-1947 deze foto gemaakt. Dit was een club voor meisjes in de leeftijd van twaalf tot zestien jaar.Op de bovenste rij poseren, van links naar rechts: Corrie Paauwe, Tine Looise, Bets Wattel, Fina Louwerse en Nellie Suurmond. Vooraan zitten, eveneens van links naar rechts: Suus van den Bosse, Koos Louwerse, mevrouw B. Bloemkolk-Tjoelker, Jannie Wondergem en Anna Aarnoutse.

36. Boven: tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Walcheren in 1944 ten gevolge van het bombardement op de dijken onder water gezet. Het waren bange jaren, toen men van 1940 tot 1945 bezet gebied was. En wat zou men nog mee moeten maken! Maar het oorlogsgeweld kwam ook over Gapinge in de vorm van zeewater. Op dit plaatje zien we het begin van Gapinge onder water staan. Rechts staat de woning van Jan Versluijs, die destijds jarenlang ouderling geweest is in de Nederlands Hervormde Kerk. Even voorbij deze woning was het "heultje". Duidelijk zijn de telefoonpalen nog te zien, die echter, na het droogvallen van Walcheren, uit het straatbeeld verdwenen, daar de telefoonkabel ook in Gapinge ondergronds werd aangelegd. De onder water staande huizen hebben veel geleden en liepen ernstige zoutschade op. Ook de landerijen ondervonden schade van het zoute water. Later werd er op de drooggevallen akkers gips gestrooid. Een mooi plaatje, dat de herinnering aan dit trieste gebeuren levend houdt. Onder: vooral bij vloed (hoog water) kwamen de in de lage gedeelten van het dorp staande huizen ver in het water te staan en liepen daardoor ernstige waterschade op. Bij laag water (eb) kwamen sommige wegen en straten gedeeltelijk droog te staan. Op dit plaatje zien we de boerderij van H. Paauwe (vroeger van Jacob Paauwe), de grootvader van mevrouw J. Brevet-Paauwe, die tijdens het klaarmaken van de kopij voor dit platenboekje (1979) in de geboorteplaats van de samensteller Serooskerke (W) woonde. Deze in het water staande boerderij, die de naam "Veerezicht" droeg, lag ten oosten van de hervormde kerk, even buiten de dorpskom van Gapinge. De bewoners hadden een prachtig uitzicht op het naburige stadje Veere, vandaar de naam van deze boerderij. Op dit trieste plaatje poseren op de gedeeltelijk drooggevallen weg, van links naar rechts: mevrouw J. Brevet-Paauwe, Jacobus Brevet, mevrouw C. Kesteloo-Paauwe en D.J. Kesteloo. Laatstgenoemde was jarenlang organist in de hervormde kerk van Gapinge. De "blinden" (vensters) van het tijdelijk onbewoonde pand zijn hier gesloten. De op het erf staande bosschages gingen allemaal dood. Een triest beeld! Maar beter wat zoutschade dan een verwoeste boerderij, zoals dat elders in Zeeland ten gevolge van de oorlogshandelingen het geval was.

37. We besluiten dit platenboekje over Gapinge met een opname van de installatie van burgemeester W. Maas op 15 november 1938, dus ruim veertig jaar geleden. Niet alleen kerkelijk, maar ook burgerlijk is Gapinge steeds met Vrouwenpolder verbonden geweest en deze twee Walcherse dorpen vormden steeds één gemeente, tot hieraan bij de herindeling van de gemeenten op Walcheren, op 1 juli 1966 een einde kwam. Gapinge behoort met de naburige dorpen Vrouwenpolder, Serooskerke (W) en het stadje Veere tot de nieuwe gemeente Veere, onder het bestuur van burgemeester A. Hack, die op de Kaai 21 in Veere woont. Op dit plaatje zien we, van links naar rechts: wethouder L. Maas, die de ambtsketen omhangt, burgemeester W. Maas en secretaris J. Mersie. Zowel de wethouder als de burgemeester zijn hier nog in hun Walcherse klederdracht. Daar we van de gemeenteraad geen foto konden bemachtigen, leek het de samensteller goed om dit platenboekje over Gapinge met deze afbeelding af te sluiten. De ouderen, zowel uit Gapinge als uit Vrouwenpolder, zullen deze personen nog wel herkennen. Moge dit plaatje een blijvende herinnering vormen aan de zelfstandige gemeente Vrouwenpolder, waartoe Gapinge destijds behoorde. En hiermee zijn we gekomen aan het einde van onze rondwandeling door het oude Gapinge uit grootvaders tijd!

FOTOVERANTWOORDING

1. J. Aarnoutse, Gapinge: 4, 10, 19 en 20.
2. Mevrouw J. Brevet-Paauwe, Serooskerke (W): 5 en 14.
3. Dominee P.J.O. de Bruijne, Nunspeet: 13.
4. A. de Bue, Gapinge: 15,18,26, 36b en 37.
5. Dominee H.M.J. van Duijne, 's-Gravenhage: 24.
6. A. Goedbloed, Gapinge: 11, 22 en 23.
7. M. Goedbloed, Gapinge: 6,7,9,25,29 en 34 rechts.
8. L.J. Kesteloo, Vrouwenpolder: voorplaat je en 21.
9. e. Langebeeke Jzn., Gapinge: 31.
10. Mevrouw P. Looise-van Maldegem, Gapinge: 28.
11. W. Louwerse, Gapinge: 27, 34 links en 35.
12. G. de Vos, Gapinge: 3.
13. Mevrouw J.M. de Wild-Luteijn, Kats: 8, 16 en 17.
14. Archief samensteller C. van Winkelen, Sint Annaland: 1,2,12,32,33 en 36a.
15. J. Wondergem, Weesp: 30 links en 30 rechts.

Van deze gelegenheid wil de samensteller graag gebruik maken om zijn hartelijke dank te betuigen aan de opdrachtgever, e.p. Pols uit Zierikzee, voor het in hem gestelde vertrouwen bij het samenstellen van dit platenboekje "Gapinge in oude ansichten", deel 1. Door zijn vooruitziende blik wordt heel veel van het oude vertrouwde uit vroeger dagen voor het nageslacht bewaard!

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek