Gasselte in oude ansichten

Gasselte in oude ansichten

Auteur
:   J.H. Kroezenga
Gemeente
:   Aa en Hunze
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3669-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Gasselte in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Vroeger stond op deze plaats een deltig landhuis, Sedert 1600 woonde daar de familie Alingh en later na 18ยท11 de lamilie Prins. Wellicht zijn deze beelden uit Utrecht alkomstig en door schippers, uit dankbaarheid voor bet behartigen van hun belangen, geschonken

aan Albert Alingb, scbultes van Borger, Gasselte en Gass.nijveen, 1784-1810.

5. De drie beelden, die thans de tuin van de pastorie sieren, stonden vroeger in de tuin van een deftig landhuis aan het eind van de Dorpsstraat, rechts van hotel "De Olde Hof". Helemaal rechts op de foto is nog juist het dak te zien van het huis van de familie Moek.

6. Deze foto geeft ons een beeld van de Dorpsstraat hoek J. Hugeslaan omstreeks het jaar 1890. Toen stand daar een deftig 1andhuis bewoond door Rudolf Prins. In de tuin stonden de drie beelden van de vorige foto. De man die regen de boom leunt is Rudolf Prins die in 1899 overleed. Het huis is tegen de eeuwwisseling afgebroken waarbij helaas zeer vee], voor de historie waardevol materiaal, verloren is gegaan. Men zou twee dagen nodig gehad hebben om aile oude papieren te verbranden.

Groeten uit GAS ELTE

7. Ret kruispunt Dorpsstraat-de Brinken-J, Hugeslaan omstreeks 1915. Links op de foto de waning van de familie Moek, terwijl rechts het vroegere cafe "De Vossenjacht" nag is te zien. Dit cafe is in 1962 afgebroken. Ret kruispunt is thans drastisch veranderd en aangepast aan de eisen van het moderne verkeer.

8. Een zeer bekende en opgewekte verschijning in Gasselte en wijde omgeving was Hs. Pepping, bijgenaamd: "Stoet'n Rieks", die ruim veertig jaar als broodventer in dienst is geweest bij de familie Jipping. Hij zou eigenlijk scheper worden doch de schapen ontkwamen hem en gingen grazen in het koren van de boeren en dat kostte Rieks het baantje van scheper. Hier ziet u hem nog met zijn kruiwagen met broodmanden maar later kreeg hij een paard en .wagen ter beschikking,

ciCorel en (lafe rde Vossenjachr". eX. Jhalens. Bassette

9. Aan de Brinken stand vroeger het cafe "De Vossenjacht" dat in 1962 werd afgebroken am plaats te maken voor een dubbele waning. Uiterst rechts op de foto is nag zichtbaar de vroegere melkfabriek die later werd verbouwd tot woonhuis en nag wordt bewoond. De melkfabriek is in 1897 opgericht en omstreeks 1905 gesloten.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek