Geertruidenberg in oude ansichten

Geertruidenberg in oude ansichten

Auteur
:   B. Zijlmans en J.F. Roth jr.
Gemeente
:   Geertruidenberg
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4012-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Geertruidenberg in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. Een pracht opname van de Brandestraat in 1907. Duidelijk zien we de uitlopers van de wallen. Links staat het huis waar Toon Mulders zijn cafe had. Zijn vrouw Marie Huisveldt staat "in de deuropening. Enkele jaren later werd het een hoedenwinkel: "De Nieuwe Vlinder", van de dames Pabst. In het witte huis, rechts, woonde dokter Berkensteijn en daarnaast was het cafe Meschede. Op de foto staan verder nog Janus Zouteriks, Betje en Toon den Reyer en Bettemui Flipse, de moeder van Betje den Reyer. Op de achtergrond staat Mie van de Kaa in de deuropening.

10. De Brandestraat omstreeks 1916. Links vooraan is de bakkerij van Jan de Kroon. Hij en zijn vrouw (met kind op de arm) staan voor de deur en naast hen staat Nellie Mulders. In het volgende huis was de Singer naaimachinehandel van J ohan van Alphen. De iets gebogen man op de voorgrond is timmerman Dupont. Zijn knecht, Anton van Ardenne, staat met de timmerkist op de schouder en de man in hemdsmouwen is schoenmaker Zouteriks. Ret winkeltje op de hoek van het Torenstraatje is een sigarenwinkel, de "rooie winkel van Dupont".

11. Hier zien we de Brandestraat, vanaf de andere kant, omstreeks 1900. Veel huizen zijn later verbouwd. Links op de hoek staat de synagoge met de Tien Geboden in de gevel. Daarnaast is de sigarenwinkel van Van Ardenne; later kwam daar schoenmaker Zouteriks in. Rechts zien we eerst de stoep van het huis van Dubois, een here boer die, in goed Bergs, "De Boos" werd genoemd. Vervolgens de slagerii van Akkermans en dan het huis van architect Van Seeters dat later werd verbouwd voor de drukkerij van Vermeeren.

12. In 1913 was Nederland honderd jaar onafhankelijk. Een feit dat alom luisterrijk werd gevierd, vandaar de versierde Brandestraat. De militair is Willem Zouteriks. Links naast hem staat Willem van de Loo, vervolgens Janus Dupont, Janus Zouteriks, Bart Dirven, Den Reyer en Janus Bellaard. Links op de foto staat de gehele familie van Arj. van Dongen en onder anderen Jan v.d. Blerk en Pieter v.d. Ploeg.

13. Reeds eeuwen bepalend voor het silhouet van Geertruidenberg is de Geertruidskerk, sinds de overwinning van prins Maurits in gebruik bij de hervormde gemeente. De huizen op de voorgrond vormen de Elfhuizen, vroeger bewoond door kanunniken. In de tijd van de foto woonden er, van links naar rechts, onder anderen: Louis Hansen met een sigarenwinkel, postbode Van Alphen die ook schoenen repareerde, Piet Snijders die een snoepwinkeltje had waar je stroopsoldaten kon kopen (later overgenomen door zijn schoonzoon Jan Mathee), dan nog v.d. Ploeg, Kees Tak en, in het laatste huis, Kees Boon.

ueenrUtoenDerg

<l toicllt

14. De Markt ter hoogte van het Papenstraatje omstreeks 1906. Dit straatje leidde heel vroeger naar het kasteel en het heette toen het Borchstraatje. Vele oude Bergenaren noemen het Spoorstraatje omdat het naar het station liep. In het eerste huis links woonde Jaantje Vermeeren en op de linker hoek van het straatje was cafe Gelderblom, later de sigarenwinkel van Van Gurp. Op de rechterhoek stond het cafe van Piet Stal.

'/'~?~47~-L .l~~/

. ..

.~ KT (~OO DZIJ E)

I.

15. Op deze kaart van omstreeks 1900 staat Markt (Noordzijde), maar iedere Bergenaar ziet dat het de zuidzijde is. Van links naar rechts woonden hier: de familie Manders die een brouwerij had, Karel de Hoog, koekfabrikant (later kwam hier de galanterienwinkel van Van Gastel waar Marie Coolwijk in de winkel stond), onderwijzer Busch, schilder Wiercx, De Rooy-Severijns met een ijzerwinkel (later opgevolgd door Vellinga), vervolgens zadelmaker Scherp en, naast het gemeentehuis, Allard. De man links op de foto is Hubke van Dijk.

16. Een van de ve1e mooie gebouwen aan de Markt is het stadhuis, in 1768 door stadhouderlijk architect Philip Willem Schonck van een nieuwe gevel voorzien. Op het balkon staat burgemeester Meyers, op het bordes gemeentesecretaris Nico Meyers, op de trap dorpswachter Wout Lambregts en achter hem Piet Weerelts. Deze was in dienst bij de gemeente als nachtwaker, ornroeper, visafslager en lantaarnopsteker. Was er 's middags visafslag dan ging Piet 's morgens met de bekken de stad door, roepend: "Hedenmiddag te drie uur visafslag aan de Vismarkt".

17. Naast het Weeshuis stond vroeger, midden op straat, dehoefsta1 van Jan van de Muysenberg. Smid Jan staat er zelf naast en de smederij was in het huis links op de foto. Daarnaast woonde Terberg, vervo1gens Tona Vermeeren (later een cafe van Bayens) en daarnaast de weduwe Van Alphen die onder andere ansichtkaarten verkocht waarvan er in dit boekje staan. Haar zoon Chris, die in de zaak zat, werd "Chrisje Weerlicht" genoemd.

18. Een vreemd hoog bouwwerk aan de Markt is het postkantoor, geopend in 1902. Er wordt beweerd dat het lager en breder was ontworpen, maar dat bakker Van Leest, die eigenaar was van de huizen aan weerszijden, deze met wilde verkopen aan het rijk. Toen de weduwe Van Alphen later naast het postkantoor de zaak had, b1even de ovens van Van Leest ongebruikt zitten. Toen K10et hier een bakkerij begon werden de oude ovens weer gebruikt. Op de foto staat de postkar voor het postkantoor met de postbodes loosen en Van Alphen erbij.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek