Geertruidenberg in oude ansichten

Geertruidenberg in oude ansichten

Auteur
:   B. Zijlmans en J.F. Roth jr.
Gemeente
:   Geertruidenberg
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4012-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Geertruidenberg in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

GEERTRUIDE BERG

Panorama

19. Vanaf de toren van de hervormde kerk kijken we uit over de stad. Aan de andere kant van de Markt staat de in 1862 in gebruik genomen rooms-katholieke kerk. Rechts ervan zien we de mo1en op het bolwerk staan. Ret bolwerk vormde in vroeger dagen een gorde1 van groen random de stad met daarbuiten enkel nog maar landerijen. Nu woont juist daar het grootste gedeelte van de Bergse bevolking, in de "polder".

OEERTRUIDENBERO. R. K KERK.

20. Nogmaals de rooms-katholieke St.-Gertrudiskerk, gebouwd middenin de Veenestraat. De man met de schop op de voorgrond is Jan Vermeeren, de "Mozemaaier". Hij ging met een driewielige kar langs de huizen am het vuil op te halen. Rechts naast hem staat mevrouw Waalwijk. Het paard met de groentekar is van Leen Ligthart, een groenteboer uit Made.

21. Hier zien we een gedeelte van de noordwand van de Veenestraat omstreeks 1930. Van links naar reehts zien we eerst het huis van kleermaker De Wit en dan de groentewinkel van Tiest Leenaarts. Moeder Leenaarts en Cato staan voor de demo V66r hen was daar de grutterswinkel van Van Riel, de molenaar. Vervolgens zien we Bas Meyers, kolen- en drankhandelaar en de winkel van Weterings, kruidenier en drogist. Kees Weterings staat voor het huis en ten slotte zien we de drukkerij van Bellaard met Janus Bellaard op de stoep.

22. Nog bestaande gebouwen aan de Markt zijn de Marktkazeme en de Hoofdwacht, alhoewel de laatste militairen alweer jaren zijn verdwenen. Boven de kazeme woonde adjudant Hagers met zijn gezin. Links zien we de bakkerij van Dingeman Krols. Later kwam hier Sjef de Kroon in die op een keer, vlak voor Palmpasen, naar buiten kwam, roepend: "Alle pithanen zijn aangebrand! " Later heeft Kloet nog met galanterieen in deze winkel gezeten en daama kwam er de drukkerij van Bellaard.

23. Een prachtige opname is deze van de noordzijde van de Markt, genomen vanaf het Sterstraatje. Links is de kruidenierswinkel van Anton Boon, vervolgens de bakkerij van De Hoog (later van Gerrit de Bar), dan de manufacturenwinkel "De Zon" van Koos van Bavel en daarnaast visser Van de Pluym. In het volgende huis heeft burgemeester Meyers gewoond. Daarnaast was de potten- en pannenwinkel van Broeders en vervolgens het huis van barbier Steilen.

24. Verder lopende langs de noordzijde van de Markt komen we bij de hoedenfabriek van Smolders. Smolders was ook brandmeester, getuige het bord met de brandemmer aan de gevel. Daarnaast woonde juffrouw De Rooy en later Betsie en Piet Vermeer. Op de hoek van het Bierstraatje woonde Bammens die in het straatje een plaatwerkerij en verzinkerij had. In het huis op de andere hoek zijn verschillende dingen geweest, onder andere het belastingkantoor met de ingang aan het Bierstraatje en in de kelders was de wijnhandel van Bernhard Smolders. Rechts op de foto staat slager Jan Kemmeren en in het midden staat Koosje van Uyen met enkele kinderen aan de hand.

25. Vanuit de Dordsestraat kijken we omstreeks 1916 naar de Markt. Rechts staat de Havenkazerne die ook nog dienst zal doen als jeugdherberg en ambachtsschool. Daarnaast staat het huis van Pascal Smolders, de sigarenfabrikant. Marie Gualzatta, die op de voorgrond staat, diende daar. Daarnaast was de kostschool voor kinderen van goede stand. De man met de handkar is Jan Rekkers die kachelhout, briketten en turf verkocht. Schuin achter hem staat Cato de Bruyn.

Dordtsche straat, Geertruidenberg.

26. De Dordsestraat omstreeks 1915. Vijfentwintig jaar eerder was dit de hoofdstraat van Den Berg met veel zaken en verder woonden er ook veel officieren. Rechts, met zonnescherm, is het kruideniers- en ellenwarenwinkeltje van Jan en Fie Vonk. Daarnaast woonde sigarenfabrikant Hansen en vervolgens kwam de boordenstrijkerij annex snoepwinkel van Loomans. Later kwam hier Adrie Stallen met een broodwinkel. Het brood betrok hij van zijn broer Piet aan de Veenestraat. Rechts naast de Havenkazerne zien we de "fermerie", het militair hospitaal en daarnaast was het cafe van Toon Huisveldt.

-

(lit GEERTR ·lDE_"BERG.

27. Als we ons omdraaien zien we, omstreeks 1905,dit gedeelte. Op de achtergrond staan de bomen op de wallen. Het hoge huis middenin, met het bord op de hoek, was caferestaurant annex stalhouderij "De Sleutel van Holland" van Lucas, later van Middelkoop. Erboven was de societeit van de officieren. Er wordt kennelijk vismarkt gehouden want er staan een heleboel mensen VOOL Piet Weerelts was daar afslager en Tona - "de kloek" Herwijnen was een van de vrouwen die hielp met inpakken en dergelijke.

28. We staan mer in de Havendijkstraat bij de prachtige trapgevel van het huis "In d'Kalckmaet" uit 1630. Hier woonde Heimertje Venus, de koster van de hervormde kerk. Daarboven woonde Wijnandje Venus, de schoenmaker en rechts ernaast, in het huis "In de Bijenkorf", woonde Fie Venus, bijgenaamd "Fie de Honingbie" of "Fie de Jood" omdat ze bij Koperberg in de winkel hielp. Een eindje verderop zat Antje Visser met ellegoed, garen en band.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek