Geertruidenberg in oude ansichten

Geertruidenberg in oude ansichten

Auteur
:   B. Zijlmans en J.F. Roth jr.
Gemeente
:   Geertruidenberg
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4012-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Geertruidenberg in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. In 1907 wordt door de gebroeders Tak uit 's Gravenmoer een nieuwe scheepswerf aan de Donge opgericht. Hier zien we een foto van het personeel van deze, toen grote, werf, Rechts staat Piet Tak, naast hem Krooswijk en boven, met voorhamer, Arjaan van Steen. Tweede van links, met de zaag, is Thijs Blom en schuin erboven (met snor) is Willem Oudzegel. Veel van de mannen waren meegekomen uit 's Gravenmoer.

40. Teruggekomen van de Donge lop en we langs de Haven naar de Elisabethstraat die we hier omstreeks 1916 zien. De huizen reehts aehterin de straat zijn pas ge bouwd en de molen mag zieh nog enkele jaren trots verheffen. Reehts op de hoek was de winkel van Renniers en op de voorgrond loopt vrouw Besouw. Links staat de kar van mo1enaar Van Riel en daaraehter staat, voor de huizen, een van de vele pompen die er vroeger waren. Meina Goossen staat er bij.

41. In al zijn glorie staat hier de molen van Alfons van Riel. Jammer genoeg is hij gesloopt. De straat op de voorgrond is de Veenestraat met naar rechts de ingang van de Meistraat. Het huisje in het midden werd bewoond door Marie van den Blerk en rechts ernaast staat de schuur van Marijn Luyten. Het is haast ondenkbaar dat de Veenestraat toen geen doorgaande straat was, maar doodliep op de schuur van Bart Dirven die links, net niet zichtbaar, stond.

Oroct ult OE.ERTRUlDeNBERo

Veenesfraal - qeerfruidenberg.

42. 'Vanaf die schuur van Dirven kijken we nu (in 1907) door de Veenestraat naar de achterkant van de kerk. Hier heette alles "de Kat", wat geen bijzonder v1eiende naam was. Rechts staat, voor zijn huisje, Jan Vermeeren, de mozemaaier. Waar nu de muur van St. Agnes staat waren toen zeer armoedige huisjes. Onder de bomen, rechts, staat de familie Sperber. De schuur rechts was van Weterings, een vrachtrijder op Breda.

43. Hier zien we de boerderij van de zusters achter het St.-Agnesgesticht, Midden ervoor staat zuster "Stuut" en links staat Tinus Berende met het rijtuigje waarmee hij voor de zusters reed. De opname dateert van omstreeks 1927.

44. We staan weer op de Markt bij het postkantoor, maar kijken nu de Koestraat in. Rechts op de hoek is de winkel van Mulders en daamaast, in de Koestraat, woonde "Napoleonneke", een tabakstripster die eigenlijk Goossen heette. In het midden, op de voorgrond, staat postbode Dries Joosen.

45. Een prachtige opname van de Koestraat in 1899, waar nogal wat is gewijzigd in de loop der jaren. Links is de drukkerij "De Dongebode" van Raaymakers en daarnaast militair kleermaker Piet Steilen. Z'n vrouw staat in de deuropening. Deze huizen moesten later plaats maken voor de jongensschool. Op de stoep staat post bode Joosen en in het midden, met de mand, bakker Wiercx. Aan de rechterkant woonde, achter de tuinmuur, aannemer Renniers, daarnaast was de sigarenwinkel van Bartels met de gietijzeren pomp voor de deur. Deze pompen deden dienst toen er nog geen waterleiding was.

46. Op deze zeer oude foto zien we het huis van rector J .Ph. Allard dat in 1900 werd afgebroken en waar toen de meisjesschool is gebouwd. Of het een gedeelte is van het Klein Prinsenhof is niet met zekerheid te zeggen. Rechts ernaast was het cafe "De Drie Friezen" en een paar huizen verder cafe "De Nijverheid" van Koos Snijders.

loeslraal

10 Clt,gave A. P. ''" eeeeerea, G~.rtru.ldeDbe11t

47. Hier zien we de andere kant van de Koestraat rond 1901. Middenin de straat stond "het gebouw" waarin acht gezinnen woonden, meest wasbazen van de militairen. Rechts ernaast liep een pad naar de poterne in het Commandeursbolwerk en links ervan was het pad naar de Koepoort. Links zien we hotel Sandbergen. Later werd dit het parochiehuis. Achter de linker trapgevel was de klompen- en kruidenierswinkel van Jansen en achter de rechter gevel woonde veldwachter Van de Elshout. Ernaast was cafe "De Zwaan" van Krols. De vrouw op de voorgrond is Fie Venus.

48. Aan de weg die naar de Koepoort leidde lagen in de diepte enkele huisjes die tegen de dijk een trap hadden. Hier zien we ze en vanwege die trap werd het huisje rechts "Pak de Lenning" genoemd. Rond de eeuwwisseling woonde hier de familie Zijlmans die op de foto staat afgebeeld. In het midden staan Frans Zijlmans en Adriana Aarts met rand am zich hun kinderen, kleinkinderen en verdere verwanten. De foto dateert van 1902.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek