Geertruidenberg in oude ansichten

Geertruidenberg in oude ansichten

Auteur
:   B. Zijlmans en J.F. Roth jr.
Gemeente
:   Geertruidenberg
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4012-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Geertruidenberg in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

;,tJ ?? PL :<sterbloe'm~ Geertruidenberg

59. De villa "De Pinksterbloem" van de familie Allard staat hier, in 1905, nog open en bloot. Nu gaat hij verscholen achter een woud van groen. De juiste naam is "Pinksterblom", maar men vond dat zeker geen goed Nederlands. De villa werd in 1900 gebouwd.

60. In 1920 werd aan de Donge de Dongecentrale van de PNEM geopend. Deze foto is waarschijnlijk van v66r 1920, want de centrale is nog niet geheel afgebouwd. Aile schoorstenen staan er nog niet op. Rechts zien we nog een gedeelte van de stoomsteenfabriek "De Donge" van mr. H. Allard.

Fir a J.. P. VllIlIe ? SlIrt it ~".. c. 121 1

Theetuin. Groet uit GEERTRUIDE...'ffiERG.

61. Eensfeervolle en romantische gelegenheid was de theetuin "Rustoord", die werd geexploiteerd door Tona Vermeeren. Tona was een progressieve dame voor die tijd, want zij was de eerste dame in Den Berg die fietste. Op de foto staat links, met pet, Lucas die bij haar in dienst was om de tuin te onderhouden en mensen te ontvangen. De theetuin was een overblijfse1 van de Koeschans. In 1749 werd het al gebruikt als tuin door een commies van's Lands Magazijn. Na Vermeeren woonden er nog Geurts en de familie Bel. Nu staat er het verdeelstation van de PNEM.

62. Vlakbij de theetuin werd, in 1854, de hooiperserij van Huysman en Lankhuyzen opgericht. Hier zien we het personee1 ornstreeks 1918, waaronder Jan Kommers, Klaas Snellen, Willeke Luybreghts, J. Kieboom, Frans Zijlmans en Jan van Limburg.

S veni aan Geertruiden erg

'::Z;o~ 7

~.

~~~

63. In 1867 werd er aan de Statendam een suikerfabriek opgericht die we hier rand 1900 zien. In het witte huis woonden onder anderen directeur Smets en burgemeester Bianchi. De naam Statendam vindt zijn oorsprong in de waterkering die hier rand 1700 door Menno van Coehoorn in de Donge is aangelegd.

64. Ter ere van het twaalfeneenhalf jarig ambtsjubileum van burgemeester Meyers werden er in 1912 burgemeestersfeesten gehouden. Hier zien weeen foto van de bakkerswagen die in de optocht meereed. De voerman is David van Ardenne en de bakker met de snor is Piet Stallen.

65. Een beeld van de gemeenteraad tijdens de ambtsperiode van burgemeester Allard (1912 tot 1923) toont ons deze foto. Van links naar reehts: Toon Seegeren, Kees Seherp, Kees Tak, burgemeester Herman Allard, Sebastiaan Meyers, Nieo Meyers (seeretaris), Jan Timmermans en Paseal Smolders.

66. De installatie van burgemeester Bianchi in 1923. De raadsvergaderingen werden in deze voormalige "Vierschaar" gehouden. Van links naar rechts zittend: Kees Tak, P. Smolders, K. Scherp, J. Bianchi, mevrouw Bianchi, de moeder van mevrouw Bianchi, N. Meyers, J. Jansen en J. Timmermans. Staande van links naar rechts: T. Seegeren, D. Meyers, B. Meyers, T. Smolders, M. Haverhorst, M. de Visser, M. Scherp, S. Berende, mejuffrouw Smolders, B. Smolders, Ch, Sandbergen, St. Wolf, onbekend, W. Lambreghts, W. Sassen, T. de Kroon en C. Jansen.

67. In het poortgebouw van St.-Agnes was een internaat voor schipperskinderen gevestigd. Hier, op een foto uit 1913, zien we onder anderen: Roos Kieboom, Nellie Bossers, Marie Lips, Jo Lips, Lies van Ee, Anna Bossers, Marie van de Pas, Mientje .Stal, Marie Bossers, Sien de Bar,Jo de Ruyter, Mientje Bammens, Marie Roestenberg, Nettie Tak, Nelly de Bodt, Tonia Pols en Bet Rijken.

68. Deze foto van de H. Familie uit 1932laat een aantal oude Bergenaren zien. Van links naar rechts op de eerste rij: Van Ardenne, Zijlmans, v.d. Muysenberg, Gilion, pastoor v.d. Wee, pater Henricus, Stal, Zijlmans, Rekkers, De Bruyn en Van Schijndel. Tweede rij:

Den Reyer, Klerkx, De Wit, v.d. Muysenberg, Proost, Stallen, v.d. Muysenberg, Kerremans, Hendrikx, v.d. Loo, Schouten, Bellaard, Van Strien, Vermeeren en Koene. Derde rij: Schrauwers, Beerens, Stalle en De Kroon.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek