Geervliet in grootmoeders tijd

Geervliet in grootmoeders tijd

Auteur
:   T.A. Otto
Gemeente
:   Bernisse
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5218-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Geervliet in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

VISSCHERIJ. GEERVLlET

6. De bewaarschool onder leiding van juffrouw Hasselman en assistente Marie Vermaat.

Achterste rij, van links naar rechts: assistente Marie Vermaat, Janna v.d. Hor, Piet Bijl, Arie v.d. Graaff (Driesz.), Bas Troost, Gabriel Febus, Lena Kap (zij kon de eerste jaren niet praten), Bep Luijendijk, Betsie Mol, Arie v.d. Graaff (Ariezn.) en juffrouw Hasselman.

Middelste rij: Joke v.d. Hoek, Willie van Noort, Klaas Kart, Pietje de Knegt, Lammertje Rosenberg, Anna Huisman, Bep Huisman, Marie Rosenberg en Annie Klijwegt.

Vooraan: Marie v.d. Hor, Neeltje Mol, Pietje v.d. Slot, Ko Febus, Leentje Voogt, Pleuntje Kap, Tinus Kap, Cor Luijten en Cor Voogt.

7. Deze ansichtkaart toont ons het tramstation in een ti jd dat het goederenvervoer per spoor nog een belangrijke plaats innam. In de bietencampagne van 1949-1950 werden nog 14.468 tientonswagens met bieten en bietenpulp vervoerd. Dit bracht de R.T.M . .f 272.495,10 op. Ook veel vee en melk gingen per spoor naar Rotterdam. 's Avonds werd dan de karnemelk mee teruggenomen.

De conducteur-treingeleider staat links van de tram en heeft zich ervan overtuigd dat de wissel in de goede stand staat. In die functie is hij daarvoor verantwoordelijk. Hij had als enige de sleutel van het hangslot bij zich. De tram kan nu niet links de kruisingsplaats oprijden: deze is bezet door een goederentram. Het was gebruikelijk om links te kruisen omdat hier tot het einde van de dienstregeling handwissels zijn blijven liggen.

De R.T.M. gebruikte als eerste in Nederland plaatskaartenmachines. V66r die tijd verkocht de conducteur zijn kaartjes uit een blikken trommel. Op deze kaartjes stonden aile stopplaatsen langs de route voorgedrukt. Afhankelijk van de rijrichting streepte men de datum, vertrek en aankomstplaats aan met een rood of blauw potlood. Op de achterkant waren de prijzen in stuivers aangegeven. De R.T.M. was ook een van de eerste die containerwagens gebruikte, al werden ze in die tijd overgangswagens genoemd.

Op 27 november 1943 gebeurde er ter hoogte van de kruisingsplaats , .Mosterddijk" een ernstig onge1uk. In het donker reden twee trams tegen elkaar. Daarbij vie len zeven doden.

Halverwege Geervliet en Heenvliet reed de tram langs de laad- en losplaats "Schenkeldijk"; die bestond uit niet meer dan een wissel en een doodlopend spoor. Deze plaats werd oak wei "de Snoo" genoemd.

De man met zijn handen op zijn rug is waarschijnlijk veldwachter Jan Draaijer. Hij was gezagsdrager van 31 juli 1896 tot 18 januari 1910; hij vertrok naar de gemeente Barendrecht.

Na opheffing van de tramdienst - de laatste rit was op 23 september 1965 - heeft de laatste R.T.M.-agentstationschef Leen van Pelt nog een aantal jaren het cafe gerund dat in het stationsgebouw was gevestigd. Onder andere vanwege de aanleg van het nieuwe fietspad is het station in de jaren zeventig afgebroken en werd een belangrijk hoofdstuk uit de geschiedenis van Geervliet afgesloten.

~een}'iet, Station

8. In 1813 kwam er een einde aan de Franse overheersing en in Geervliet vierde men deze gebeurtenis met het planten van de zogenaamde oranjeboom op het Dorpsplein. Het dorpsplein was vroeger de plaats waar men samenkwam om er de laatste nieuwtjes te horen. Zo onder de boom in de zon zal dat er heel gemoedelijk aan toe zijn gegaan. Zeker als de boom in de zomer zijn schaduw neerwierp op de dorpelingen. 's Ochtends om ongeveer vijf uur verzamelden de landarbeiders er zich om naar het werk te gaan. Als dan de torenklok vijf uur had geslagen, vertrok men naar het stuk land waar men zijn werk had, ieder in zijn eigen richting. Boeren als De Bruijn, Piek, De Snoo, De Vos en Maaskant hadden elk, afhankelijk van de afrneting van het land, tien tot vijftien arbeiders aan het werk. Na aankomst werd er eerst opgekeken, dat wil zeggen, uitgerust van de wandelmars. Vaak moest men een heel eind lopen voordat men het land bereikte waar gewerkt moest worden.

De eerste schaftpauze was om acht uur. De volgende om half een. Enkele arbeiders gingen naar huis, voor de warme pot. Die bestond meestal uit aardappelen met speklappen. Om twee uur begon men weer aan de arbeid, die na enkele keren opkijken werd beeindigd om half zeven 's avonds.

Het loon bedroeg in die tij d ongeveer acht gulden per week en het was normaal dat er ook op zaterdag werd gewerkt. Naast het weekloon kreeg het arbeidersgezin soms ook melk en aardappelen van de boer. Het kwam ook weI voor dat het arbeidersgezin in een huisje van de boer woonde.

Onder de kastanjeboom op het Dorpsplein vonden verschillende gebeurtenissen plaats. Op de verjaardag van koningin Emma - 2 augustus - gaf de muziekvereniging , ,Ruwaerd van Putten" een concert. Toen Emma werd opgevolgd door Wilhelmina werd dat 31 augustus. Ook de viering van 100 jaar onafhankelijkheid in 1913 is op het dorpsplein op grootse wijze gevierd.

Na het luiden van de "papbel" 's avonds om negen uur ging men naar huis, Want's ochtends om vijf uur moest men weer present zijn. En dat moest zes dagen per week. Tegenwoordig hebben we het nog niet zo slecht!

9. In het jaar 1457 komen we voor het eerst de naam "Sint Anthonis Plaetse" tegen. In dat jaar is er een lijst samengesteld van de aantallen kapoenen die door de domeinen van Putten als erfpacht te vorderen waren. Het plein is door de jaren he en voor verschillende doeleinden gebruikt. In 1549 is er sprake van een "ordinairen asbak" op het plein, waarin iedereen zijn afval kon gooien.

De huizen aan de zuidzijde van het plein volgen de loop van de oude kerkgracht en werden vaak door kanunniken bewoond. In het laatste huis van die rij, op de plaats waar nu de winkel van Van Marion is, was al in 1544 de eerste school gevestigd. Deze oudste school heeft dienst gedaan tot 1846. In dat jaar werd de school afgebroken en er werd een nieuw schoolgebouw neergezet, waarin ook het woonhuis van de schoolmeester was ondergebracht. Deze combinatie voldeed tot 1882; toen bleek de school weer te klein en moest er opnieuw een oplossing worden gevonden. Deze kwam in de vorm van een nieuw en groter gebouw aan de Achterweg, waarin vele genera ties Geervlieters onderwijs hebben genoten.

Dit schoolgebouw, waarin in de Tweede Wereldoorlog nog Duitse soldaten waren gelegerd, was aan het einde van de jaren zestig nogmaals te klein en de geschiedenis herhaalde zich, want wederom werd er een nieuw schoolgebouw neergezet. Ditmaal in het groene hart van Geervliet en de school verdween dus voorgoed uit de oude dorpskern.

De smederij, die in het jaar 1616 door Camelis Foppe op het plein werd gebouwd, heeft 341 jaar dienst gedaan. Na het overlijden van Herman Gores in 1957 heeft het nog tot 1964 geduurd voordat het pandje werd afgebroken. De bij het pandje behorende boomgaard is ook verdwenen en tegenwoordig vinden we op deze plaats een weekmarkt.

In 1990 was het pleintje het toneel van filmopnamen, die werden gemaakt voor een televisieserie. Er werden toen verschillende nephuizen neergezet en kwam er oak een echte tank, die met een hoop kabaal over het plein reed. Sinds de filmers hun spullen hebben ingepakt, is het weer rustig op het oude plein.

10. Handwerk en breiclub "Dorcas". Op de achterste rij, van links naar rechts: Trui Vermaat, Hille Herrewijer, Marie Herrewijer , Betje Barendrecht en Keetje Meuldijk.

Middelste rij: Abra Poldervaart, Trijntje Kraak, Jannetje van Noort (winkel in de Kerkstraat), Neeltje van Rij, Marie de Knegt en dominee Johannes IJzerman.

Vooraan links Dit van Kralingen en rechts Maartje Poldervaart. De foto werd omstreeks 1914 gemaakt.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek