Geervliet in grootmoeders tijd

Geervliet in grootmoeders tijd

Auteur
:   T.A. Otto
Gemeente
:   Bernisse
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5218-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Geervliet in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

16. De Tolstraat behoort samen met de Kerkstraat tot de oudste straten van Geervliet. Deze twee straten vormden de verbinding tussen het Hof van Putten, het woonhuis van de heer van Putt en , en de inningsplaats van zijn tolgelden aan het einde van de Tolstraat, waar de Tolpoort stand. Toen de Bernisse smaller werd ontstond de Toldijk.

De belangstelling was groat als een fotograaf opnamen rnaakte , want het was in die tijd een niet-alledaagse gebeurtenis. Het is jammer dat de meeste mensen te ver weg staan, want zo kunnen we niemand herkennen. Eigenlijk is de Kerkstraat de belangrijkste straat in een dorp. In Geervliet vinden we er cafe Van Alphen, ongeveer halverwege links staat de oude pastorie. Daartegenover was de grutterij van de firma Trouw. Aan het einde van deze straat waren de school (nu is er de zelfbedieningswinkel van Van Marion in gevestigd) en de kerk. Op deze opname is de oude schandpaal die naast de school staat te zien. Deze dateert van het einde van de 17e eeuw. In 1950 is de schandpaal voor een bedrag van f 1000 gerestaureerd, waarbij het bovenste deel van de kolom werd vernieuwd. Op dit kapiteel is het gemeentewapen aangebracht.

In het jaar 1743 werd een aantal huizen in de Kerkstraat door een grote brand verwoest. In korte tijd werden 23 huizen en 11 schuren "door de vlammen verteerd, en tot asse atgebrand", waaronder de pastorie van de toenmalige predikant Velsen. Na deze brand bepaalde de gemeente dat binnen dertig jaar aile rieten daken door pannendaken moesten worden vervangen. Onder andere in Holland en West Friesland werd gecollecteerd am de wederopbouw mogelijk te maken. De opbrengst was f 14.000, voor die tijd een enorm bedrag. Deze opname is ongeveer 150 jaar na de brand gemaakt en toont ons de huizen die van dat geld zijn gebouwd. Er is inmiddels een hoop verdwenen , zoals de opvallende schoorstenen, de luiken voor de ramen, de dubbele deuren, de hoofdkapjes en de grote boom. Het is jammer dat we hiervoor slechts auto's en lege bierblikjes hebben teruggekregen.

/~~~Irnat

Uit2ue yon J. W. D. Robljns, Foto~raaf, Brielle. -

GEERVLI ET

17. De naam Pruikenstraat kwam vermoedelijk in de Franse tijd in gebruik, als gevolg van het gebruik dat de deftige bewoners er op na hielden. De oudst bekende naam voor deze straat is de Nieuwstraat, die is aangelegd als nieuwe verbinding tussen de Oude Singel en het Dorpsplein. Een gedeelte van de daar aanwezige bebouwing zal zijn afgebroken. Ook is het mogelijk dat er al ruimte was tussen het pand van bakker W. Reedijk en het woonhuis van kunstschilder Arie Meuldijk , bijvoorbeeld als erf of als tuin. Een doorbraak voor de nieuwe straat kon zodoende worden gerealiseerd.

Met het overlijden van de heer Leeuwenburg kwam er een einde aan de agrarische activiteiten in de boerderij links op de foto. Tegenwoordig is de boerderij een onderdeel van Eyecare B. V. en is schitterend gerestaureerd. Het huis rechts is het herenhuis , .Swanenburg". Nu is het het woonhuis van de familie Van Gils. Het kleine huisje met de schuur rechts achteraan is waarschijnlijk van Piet Schelling en is afgebroken in 1919. De boerderij op de achtergrond is ook afgebroken en het terrein maakt nu deel uit van het groene hart van Geervliet.

In 1955 veranderde men de naam Pruikenstraat in Burgemeester Van der Minnelaan. De Geervlieters eerden op die manier hun burgemeester die ooit eens met zijn "stoomfiets" tegeri de Hartelse dijk opreed omdat de rem weigerde. Ook hij woonde in "Swanenburg", dat in 1857 gebouwd werd. Op 24 oktober 1912 trouwde hij in Den Haag met Maria Cornelia Gips. Na hun huwelijksreis werden ze opgehaald door een erewacht, bestaande uit ongeveer twintig miters en enkele rijtuigen uit het voormalige Nieuwesluis, waar ze met een stoomboot waren gearriveerd. Na een rondrit door het dorp werd een groot feest gevierd en er werd een bioscoopvoorstelling gegeven.

Op 15 maart 1919 werd de burgemeester om gezondheidsredenen ontslag verleend. Het echtpaar verhuisde naar Rijswijk, waar zijn vrouw in 1922 en burgemeester Van der Minne zelf in 1946 overleed.

ยท ~eeru'iet, pruikenstraat

18. Schoolfoto met meester Cornelis Boot en juffrouw Marie van Rij.

Bovenste rij, van links naar rechts: ? Huisman, Rinus Kort, Jaap Luijten, Piet Luijten, Niek v.d. Sluis, Teun Poldervaart, Jaap Doolaar en juffrouw Marie van Rij.

Tweede rij: me ester Boot, Jan Vermaat, Corrie Huisman, Katrien v.d. Kolk, Tonia Verschoor, Mien Kloppert, Mijntje Scheijgrond, Anna Luijten, Betje Febus, Ko Kort en Cornelia Landman.

Derde rij: Nel v.d. Heuvel, Marie Rosenberg, Mies van der Bie, Aagje van der Meer, Pietje Landman, Willie Rosenberg, Arendje Huisman en Geertje de Baan.

Onderste rij: Wim Kloppert, Jan Steijl, (?) Huisman, Krijn Aland en Klaas Aland.

19. De Molenstraat is aangelegd in de tijd dat de getijdemolen werd vervangen door een windkorenmolen. De naamsoorsprong is dus wel duidelijk en geeft aan dat de Molenstraat een van de oudste straten van Geervliet is. De straat is aangelegd als verbindingsweg tussen het Sint Anthonieplein en de spuikom en liep langs het , .nederhof", onderdeel van het versterkte woonhuis van de heer van Putten. Rond zijn huis verrezen veel woningen, waarin arbeiders, notabelen en kanunniken woonden, zoals bijvoorbeeld mr. Symon Tybouts en mr. Gijsbert Egbertzoon. Laatstgenoemde woonde vlak bij de molen.

Deze opname van de Molenstraat is omstreeks 1900 gemaakt en toont ons links de boerderij van Hendrik Maaskant. Hij had er ook een zwingelschuur. Verder naar achteren was de handwerk- en bewaarschool van juffrouw Hasselman.

Twee kleine huisjes, eigendom van de diaconie, werden in 1875 onder leiding van architect Jacob Stans verbouwd tot school plus onderwijzerswoning.

De rechterkant van de Molenstraat is door de jaren heen het meest veranderd. De schuur met het lessenaarsdak verdween. Daarvoor in de plaats werd een stenen huisje neergezet. Het huisje achteraan rechts is er ook allang niet meer. Op die plaats is jarenlang getuind in de diverse moestuintjes.

De grutterij, die een paar honderd jaar mede het straatbeeld bepaalde in de Molenstraat, is ook verdwenen. Op een klein stukje van het terrein is nog een tijd het autokerkhof van de firma Trouw geweest. Nu is het voormalige , ,groene hart" van Geervliet volgebouwd met woningen. Daardoor zijn grootschalige veranderingen in de Molenstraat voorlopig niet meer te verwachten.

20. Dit is jammer genoeg een opname van matige kwaliteit. Maar er zijn enkele leuke details op te zien. Wat direct opvalt is het oude spuisluisrad. Dit rad heeft iets weg van een middeleeuwse kermisattractie. In dit "simpele fabriekje" konden een oftwee mannen lopen en zo de zware sluisdeuren in beweging zetten. Deze deuren werden gebruikt om het water in de erachter gelegen spuikom bij vloed te kunnen "opzetten". Bij eb werd er gespuid.

Men baggerde ook weI eens met een span paarden met daarachter een krabbelaar. Zo hoopte men dan de losgewoelde modder door middel van het stromende water weg te spoelen, in een poging de haven op diepte te houden.

Een ander detail is het , .doorgangsmolentje" direct naast het sluisrad. Via dit molentje kon men de erachter gelegen straat bereiken. De doorgang aan de andere zijde van het stadhuis was er waarschijnlijk nog niet. Er schijnt een schutting te hebben gestaan, met daarachter een tuin en het erf van de stadsbode, die zelf in het stadhuis woonde.

Aan de rechterkant in het stadhuis was de slachtplaats, waar men tegen betaling gebruik van kon maken. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is er voor het laatst geslacht. Dit gebeurde ten behoeve van de vleesdistributie.

Het houten hek links over de sluis is in 1926 (?) vervangen door het nog steeds aanwezige ijzeren hek, terwijl de lantaarnpaal, die bijna midden op de weg staat, ook is vervangen en op een betere plaats is neergezet.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek